cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Prioni, kterí zpusobují sílenou krávu, mohou sírit vzduchem

Prioni, látky zpusobující bovinní spongiformní encefalopatii (nemoc BSE nebo sílených krav) a Creutzfeldt-Jakobova choroba se mohou sírit vzduchem a vyvolat infekci podle nového výzkumu vedeného Curysskou univerzitou; objev, který muze být velkým prekvapením pro mnohé, protoze az dosud to bylo myslenka vzdusných prionu bylo neskodné.
Z duvodu svých zjistení výzkumníci doporucují, aby vedecké laboratore, jatka a krmné rostliny zmenily bezpecnostní postupy tak, aby obsahovaly preventivní opatrení proti moznému prenosu prionu vzduchem.
Muzete si precíst, jak výzkumníci z univerzity v Curychu a univerzitní nemocnice v Curychu ve Svýcarsku a univerzita v Tübingenu v Nemecku objevili v 13. lednu PLoS patogeny.
Jiz víme, ze priony mohou být predávány kontaminovanými chirurgickými nástroji a mnohem zrídka i pres krevní transfúze, avsak az do této studie se predpokládalo, ze priony nemohou být ve vzduchu jako viry, jako jsou napríklad chripka a nestovic, které se prenásejí cesta.
Pro jejich studium vedoucí vysetrující Dr. Adriano Aguzzi, profesorka na Neuropatologickém ústavu na univerzite v Curychu a kolegové, vlozili mysi do speciálních inhalacních komor a vystavili je aerosolum obsahujícím priony.
Bylo velkým prekvapením, ze zjistili, ze vdechování chorob vyvolaných prionem zranenými aerosoly (v tomto prípade scrapie) s desivou úcinností: pouze jedna minuta expozice infikovala 100% mysí, rekl Aguzzi v tiskovém prohlásení.
Také cím déle byly mysi vystaveny aerosolum znecisteným prionem, tím kratsí byla inkubacní doba onemocnení a cím rychleji se objevily príznaky prionové nemoci.
Rovnez zjistili, ze u mysí, které postrádají ruzné imunitní bunky (napr. B-a T-bunky) a imunitní funkce, vedly k záveru, ze "funkcne intaktní imunitní systém není nezbytne nutné pro aerogenní prionovou infekci".
Aguzzi rekl tiskum, ze tato zjistení jsou velkým prekvapením a odporují siroce zastávanému názoru, ze priony nejsou vzduchem.
Prionová nemoc BSE, která zpusobila epidemii sílených krav, zpusobila v posledních desetiletích smrt stovek tisíc krav.
Prion je protein, který není slozen tak, jak je vyzadován pro normální fungování, a kdyz prichází do kontaktu s jinými bílkovinami, pusobí jako sablona a zpusobuje, ze se také nesprávne pokusí, coz nakonec zpusobí retezovou reakci, která nicí bunky.
Kdyz lidé nakají potravu vyrobenou z krav infikovaných BSE, primony, které pozívají, mohou zpusobit variantní Creutzfeldt-Jakobova choroba (vCJD), coz je vzácný a fatální neurodegenerativní stav, kdy retezová reakce prionu zpusobuje, ze mozkové bunky umírají a postizená mozková tkán má charakteristická houbovitá forma. Zatímco 300 lidí zemrelo tímto zpusobem k lovu vCJD.
Místa, jako jsou vedecké laboratore, jatka a krmivo, mají tendenci mít prísné predpisy, které zabranují prenosu prionu, avsak obecne nezahrnují postupy k zabránení prenosu vzduchem, protoze se predpokládalo, ze priony takovou cestou nechodí.
Aguzzi a kolegové naznacují, ze by to melo být nyní zmeneno, aby se minimalizovala infekce u lidí a zvírat. Zduraznili vsak, ze tyto nálezy pocházejí z výroby aerosolu obsahujících priony za laboratorních podmínek a neexistuje zádný názor, ze lidé s Creutzfeldt-Jakobovou chorobou vydechují priony.
"Aerosoly prenásejí priony na imunokompetentní a imunodeficientní mysi."
Johannes Haybaeck, Mathias Heikenwalder, Britta Klevenzová, Petra Schwarzová, Ilan Margalithová, Claire Bridelová, Kirsten Mertz, Elizabeta Zirdum, Benjamin Petsch, Thomas J Fuchs, Lothar Stitz a Adriano Aguzzi.
PLoS patogeny, 7 (1): e1001257, zverejnené online 13.1.2011
DOI: 10.1371 / journal.ppat.1001257
Dalsí zdroj: Univerzita v Curychu (tisková zpráva, 13. ledna 2011).
Napsal: Catharine Paddock, PhD

Témer polovina rizika rakoviny varlat je zdedena, uvádí studie

Témer polovina rizika rakoviny varlat je zdedena, uvádí studie

Ve vetsine typu rakoviny DNA obvykle predstavuje méne nez 20% vývoje. V rakovine varlat vsak témer 50% pochází z DNA, podle nové studie. Témer polovina muzu je vystavena riziku vzniku rakoviny varlat, výzkumníci najdou. Publikováno v casopise Scientific Reports, nový výzkum od Institutu výzkumu rakoviny (ICR) ve Velké Británii, který byl vytvoren s kolegy z Nemecka, Svédska a Spojených státu, naznacuje, ze jedinci s nejvetsím rizikem rakoviny varlat mohou být identifikováni pomocí testu na rozsah genetických variant.

(Health)

Memantin je neúcinný pri lécbe Alzheimerovy choroby u pacientu s Downovým syndromem

Memantin je neúcinný pri lécbe Alzheimerovy choroby u pacientu s Downovým syndromem

Ackoli se bezne uzívá k lécbe pacientu se stredne závaznou az závaznou Alzheimerovou chorobou (AD), lécivý prípravek proti menopauze Memantine - obchodní název Namenda - byl oznacen jako neúcinný pro lécbu pacientu s AD s Downovým syndromem ve veku nad 40 let. z publikace The Lancet napsané profesorem Clivem Ballardem, Wolfsonovým centrem pro vekové choroby na King's College v Londýne ve Velké Británii a kolegy.

(Health)