cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co je treba vedet o ADHD u batolat?

Obsah

 1. V jakém veku jsou deti diagnostikovány s ADHD?
 2. Vcasné príznaky a príznaky ADHD u batolat
 3. Diagnostika ADHD u batolat
 4. Lécba ADHD u batolat
Porucha hyperaktivity s nedostatkem pozornosti je stav, který postihuje miliony detí a casto pokracuje az do dospelosti.

Deti s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) mají potíze s venováním pozornosti a casto projevují hyperaktivní a impulzivní chování. Tyto vlastnosti ADHD casto ovlivnují vztahy dítete s rodinou, práteli a uciteli.

Jaký vek zacíná ADHD, a existují príznaky, které lze pozorovat u kojencu a batolat? V této ranné fázi existuje neco, co lze udelat pro lécbu ADHD?

V jakém veku jsou deti diagnostikovány s ADHD?

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je ve Spojených státech diagnostikováno priblizne 6,4 milionu detí ve veku od 4 do 17 let.

Vetsina detí s ADHD je diagnostikována behem své základní skoly. Prumerný vek, který diagnostikuje ADHD, je vek 7 let. Deti s mírnou ADHD jsou obvykle diagnostikovány ve veku kolem 8 let a deti s tezkou ADHD bývají diagnostikovány dríve, ve veku 5 let.

V roce 2011 rozsírila Americká akademie pediatrie (AAP) své pokyny pro diagnostiku a lécbu ADHD u detí ve veku od 6 do 12 let, vcetne predskolních detí a dospívajících ve veku 4-18 let. Neexistují vsak klinické pokyny pro diagnostiku detí s ADHD ve veku do 4 let.

Existují dukazy, ze ADHD muze být diagnostikováno u batolat?


Tehotná matka uzívající drogy, alkohol nebo kourení muze být prícinou diagnostiky ADHD u batolat.

Ackoli smernice AAP neresí diagnostiku ADHD u detí ve veku 3 let a mladsích, existují dukazy o tom, ze u detí s ADHD jsou diagnostikovány a léceny.

Mozné príciny a rizikové faktory, které ukazují na to, ze ADHD je viditelná v detství, patrí:

 • Genetika
 • Matka uzívající drogy, alkohol nebo kourení behem tehotenství nebo vystavení toxinum v prubehu tehotenství
 • Predcasný porod nebo nízká porodní hmotnost
 • Problémy centrálního nervového systému v kritických okamzicích vývoje

Studie ukázaly, ze mohou být brzy indikátory ADHD. Je dulezité si uvedomit, ze jen proto, ze díte má nekteré z techto príznaku a symptomu, neznamená, ze mají ADHD:

 • Snízení tempa rustu hlavy
 • Zpozdení ve vývoji motoru, reci a jazyce
 • Poruchy chování

Jedna studie ukazuje, ze tretina detí s ADHD mela zpozdení vývoje reci ve veku 9 mesícu. Dve tretiny zaznamenaly zpozdení v reci a jazyku ve veku 18 mesícu.

Nekterí výzkumníci naznacují, ze ADHD muze být spolehlive diagnostikována u detí prostrednictvím dukladných hodnocení, jakmile dosáhnou 3 let veku. Studie detí ve skolním veku uvádí, ze u matek byly hláseny príznaky ADHD, které zacínaly ve veku 4 let nebo dríve, ve dvou tretinách detí.

Zatímco neexistují zádná kritéria pro diagnostiku batolat s ADHD, výzkum ukazuje, ze 3leté deti, které vykazují príznaky ADHD, pravdepodobne splní diagnostická kritéria pro ADHD do veku 13 let.

V národním pruzkumu detského zdraví v letech 2010-2011 bylo zjisteno, ze bylo ve veku od 2 do 5 let priblizne 194 000 detí, které byly diagnostikovány s ADHD.

Vcasné príznaky a príznaky ADHD u batolat

Je tezké si vsimnout príznaku ADHD u detí mladsích 4 let. Deti v tomto veku se rychle mení a nejsou vzdy schopné chování uvedených v Diagnostické a statistické prírucce (DSM-V) pro ADHD.

Deti, které mají spoustu energie nebo jsou velmi aktivní a nemají ADHD, se obvykle mohou zamerit, kdyz je to nezbytné pro príbehy nebo pro prohlízení obrázkových knih. Jsou také schopni sedet a udelat hádanku nebo dát hracky pryc.


Batohem s ADHD muze být obtízné soustredit se a usadit se.

Nicméne, deti s ADHD jsou casto neschopné delat tyto veci. Mohou vykazovat extrémní chování, které narusuje cinnost a vztahy. Tyto chování musí také zobrazovat po dobu nejméne 6 mesícu ve více nez jednom nastavení, napr. Doma a materské skole.

Batolatá s ADHD mohou:

 • Budte neklidní
 • Beh, skok, skok na vsechno
 • Budte neustále "na cestách" nebo se zdají být "rízeni motorem"
 • Promluvte nepretrzite
 • Nedávejte se dlouho soustredit ani poslouchat
 • Snadno se usadit, vzít NAP a posadit se na jídlo

Nekteré deti s ADHD se vsak mohou soustredit na veci, které je zajímají, napríklad na konkrétní hracky.

Krátká pozornost, impulsivita, záchvaty a vysoká aktivita jsou normální behem urcitých fází vývoje. Pokud rodic nebo opatrovník myslí, ze jejich batole projevuje chování, které je nadmerné, intenzivní, casté a ovlivnuje rodinný zivot, meli by mluvit s lékarem svého dítete k hodnocení.

Jaké jsou pocátecní známky ADHD?Kliknete zde pro více informací o symptomech ADHD.Prectete si ted

Diagnostika ADHD u batolat

Neexistují zádné pokyny pro diagnostiku a hodnocení ADHD u batolat. Pokyny vsak uvádejí, ze lékar by mel zhodnotit kazdý detský vek 4 az 18 let, který vykazuje behaviorální problémy a príznaky ADHD vcetne nepozornosti, hyperaktivity nebo impulsivity u ADHD.

Pro diagnostiku ADHD muze lékar:

 • Provedte lékarskou prohlídku
 • Podívejte se na osobní a rodinnou lékarskou historii, stejne jako na skolní záznamy
 • Pozádejte rodinu, ucitele, opatrovníky a trenéry, aby vyplnili dotazník
 • Porovnejte príznaky a chování s kritérii ADHD a stupnicemi hodnocení

Diagnostika poruchy u detí predskolního veku nebo mladsích detí je nárocná.Problémy s vývojem, jako jsou jazykové zpozdení, by mohly být chybne diagnostikovány jako ADHD.

Jiné zdravotní stavy mohou zpusobit podobné príznaky jako ADHD. Tyto zahrnují:

 • Poranení mozku
 • Ucení nebo jazykové problémy
 • Poruchy nálady vcetne deprese a úzkosti
 • Jiné psychiatrické poruchy
 • Poruchy záchvatu
 • Problémy s spánkem
 • Problémy s stítnou zlázou
 • Poruchy videní nebo sluchu

Deti predskolního veku nebo mladsí osoby, které projevují príznaky ADHD, by mely být hodnoceny odborníkem, jako je napríklad rehabilitacní patolog, vývojový pediatr, psycholog nebo psychiatr, aby dosáhli spolehlivé diagnózy.

Lécba ADHD u batolat

V soucasné dobe neexistují zádné pokyny pro lécbu ADHD u batolat.


Pro diagnostiku ADHD u batole muze lékar hledat mnoho ruzných príznaku a chování.

U detí predskolního veku ve veku od 4 do 5 let lze doporucit nekolik procedur. Jedním z nich je behaviorální terapie, která je zalozená na dukazech zalozená na rodicovské nebo ucitelské behaviorální terapii.

Dalsím je methylfenidát ADHD lék. Pokud behaviorální terapie významne nezlepsuje príznaky dítete nebo pokud príznaky zustávají mírné az závazné, je treba tuto moznost zvázit.

Pokud je lék predepsán, lékar bude sledovat a menit dávku podanou díteti, aby bylo zajisteno dosazení maximálního prínosu pri minimalizaci vedlejsích úcinku.

Prestoze methylfenidát je doporucován jako druhá linie lécby po behaviorální terapii, US Food and Drug Administration (FDA) tuto drogu neschválil pro pouzití u detí do 6 let. Lék zatím nebyl studován v této vekové skupine.

Nekteré studie ukazují, ze stimulacní léky proti ADHD, jako je methylfenidát, ovlivnují rust detí, zatímco jiné ukazují, ze tomu tak není. Je zapotrebí více výzkumu.

Rodice hlásili vedlejsí úcinky techto léku, jako je ztráta hmotnosti, nespavost, ztráta chuti k jídlu, emocní výbuchy a úzkost.

Vcasná lécba batolat

Zpráva predstavená úredníkem CDC na Fóru pro dusevní zdraví v Gruzii v Carter Center v Atlante v roce 2014 naznacuje, ze více nez 10 000 amerických batolat ve veku od 2 do 3 let by mohlo být léceno na lécbu ADHD mimo stanovené smernice celostátne.

Údaje shromázdené kontrolním orgánem pro dusevní zdraví Obcanská komise pro lidská práva zjistila, ze pocet batolat, kterí jsou léceni pro ADHD a dalsí problémy dusevního zdraví, muze být jeste vyssí. Ríkají, ze krome 10 000 batolat predepsaných drog ADHD existují:

 • 318,997 na lécích proti úzkosti
 • 46,102 na antidepresivach
 • 3,760 na antipsychotikách

Rovnez zjistili, ze u detí ve veku 0-1 let:

 • 249,669 uzívají léky proti úzkosti
 • 24 406 uzívá antidepresiva
 • 1 422 uzívá léky proti ADHD
 • 654 uzívají antipsychotika

Neexistují zádné pokyny pro lécbu batolat nebo detí s ADHD. Nicméne, pokud byly dodrzeny pokyny pro predskolní deti, obvykle by se nejprve prozkoumala behaviorální terapie.

Výse uvedené údaje ukazují, ze deti a batolata mohou být premenená. Císla podle AAP naznacují, ze témer 1 ze 2 detí ve veku predskolního veku nedostává zádnou behaviorální lécbu a ze 1 z 4 pacientu lécených pouze lécivými prípravky.

AAP uvádí, ze lékari musí zvázit riziko vzniku lécby ADHD v raném veku proti poskození diagnostiky a lécby.

Výhled

To muze být obtízné diagnostikovat díte s ADHD pred vekem 4 nebo 5. Pokud rodice nebo opatrovníci mají podezrení, ze jejich díte muze mít ADHD, meli by se poradit s lékarem.

Lékar nejprve vyloucí dalsí mozné podmínky. Pokud po vyhodnocení lékar diagnostikuje batole s ADHD, nabídne radu, podporu a informace o terapii chování. Pri lécbe mohou být symptomy ADHD úcinne léceny.

Nízká hladina vitaminu D spojená se srdecním onemocnením

Nízká hladina vitaminu D spojená se srdecním onemocnením

Nízká hladina vitaminu D muze zvýsit riziko srdecního záchvatu a casné úmrtí podle studie z Kodanské univerzity a Kodanské univerzitní nemocnice. Ackoli vitamín D je nejcasteji spojován se zdravými kostimi, ruzné populacní studie ukázaly, ze nízké hladiny tohoto vitaminu mohou zvýsit riziko vzniku ischemické choroby srdecní, anginy pectoris, koronární arteriosklerózy a srdecního záchvatu.

(Health)

Srovnání mamografie a termografie

Srovnání mamografie a termografie

Obsah Co je to mamografie? Co je termografie? Uskutecnení informovaného rozhodnutí Screening rakoviny prsu se pouzívá k identifikaci rakoviny prsu u zen, které nemají zádné fyzické príznaky. Doufáme, ze nález rakoviny prsu vcas umozní zenám podstoupit méne invazivní lécby s lepsími výsledky.

(Health)