cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení zvysuje výkon skoly u detí s ADHD

Deti s ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) mohou mít ve skole lepsí výkon po pouhých dvaceti minutách cvicení.
Nález, publikovaný v Journal of Pediatrics, pocházejí z týmu odborníku na Michiganské státní univerzite, kterí poprvé demonstrovali, ze deti s ADHD se mohou po rychlém zasedání cvicení lépe soustredit a méne se rozptýlit. To je významné, protoze "inhibicní kontrola" je nejvetsím bojem, s nímz se potýkají.
Matthew Pontifex, námestek kineziologie MSU a vedoucí výzkumník, vysvetlil:

"To nám poskytuje velmi casné dukazy o tom, ze cvicení muze být nástrojem nasí nefarmakologické lécby ADHD. Mozná, ze nás první postup, který bychom doporucili vývojovým psychologum, by bylo zvýsit telesnou aktivitu detí."

Prestoze soucasná lécba detí s ADHD byla úspesná u nekolika 2,5 milionu detí ve veku skolní docházky ve Spojených státech, rodice a lékari mají obavy z nezádoucích úcinku a výdaju na léky.
Pro úcely studie 40 detí (20 let s ADHD) ve veku od 8 do 10 let procházelo zive na bezeckém pásu nebo cetlo, zatímco sedelo po dobu 20 minut.
Krátké ctení a matematický test, srovnatelné s delsími standardizovanými testy, byly dány detem. Pocítacová hra se pak hrála s pomerne jednoduchými pokyny - aby bylo mozné rychle rozhodnout, jakým zpusobem plavala kreslená ryba, a to bez ohledu na vizuální podnety.

Podle autoru, vsechny subjekty mely výsledky po obou zkouskách lepsí po skoncení práce. Výsledky z pocítacové hry to ukázaly úcastníci s ADHD byli schopni lépe se zamerit a zpomalit poté, co udelali chybu, aby se vyhnula budoucím chybám.
Koncentrace videná ve výsledcích je obvykle obtízná výzva pro lidi s poruchou. Ve skutecnosti jiz predchozí studie ukázala, ze deti s ADHD mají témer dvojnásobnou pravdepodobnost poranení v porovnání s temi bez poruchy kvuli jejich nepozornosti.
Soucasný výzkum poskytuje dukazy, ze skolní deti potrebují více fyzické aktivity zaclenené do jejich denního rozvrhu, Poukázal Pontifex.
Ackoli predchozí výzkum ukázal, ze deti s ADHD mají mensí pravdepodobnost, ze se budou podílet na sportu nebo budou fyzicky aktivní, programy výpadku a telesné výchovy byly snízeny v nekolika skolách z duvodu mensích rozpoctu.
Pontifex dospel k záveru:
"K dnesnímu dni skutecne neexistuje mnoho dukazu, které by skoly mohly odvodit, aby oduvodnovaly, proc by mely existovat tyto programy telesné výchovy. Takze to, co se snazíme udelat, je zamerit nás výzkum na poskytnutí tohoto druhu dukazu."

Napsal Sarah Glynn

Vyssí hladiny dopaminu snizují tendenci být impulzivní

Vyssí hladiny dopaminu snizují tendenci být impulzivní

Ve frontální mozkové kure mozku se zdá, ze vyssí hladiny dopaminu snizují impulzivitu, podle studie provedené výzkumnými pracovníky na klinice a výzkumném stredisku Ernest Galla na Kalifornské univerzite v San Francisku. Je známo, ze impulsivita je spolecným rizikovým faktorem spojeným s uzíváním návykových látek.

(Health)

Pet druhé pravidlo pro dropped food - fakt nebo fikci?

Pet druhé pravidlo pro dropped food - fakt nebo fikci?

Pravda nebo lez? Mnozí maminky znají petsekundové pravidlo, spolecnou povercivost, která ríká, ze jídlo, které padlo na zem, nebude kontaminováno bakteriemi, pokud se zvedne do peti vterin po jejich pádu. MUDr. Jorge Parada, MPH, FACP, FIDSA, lékarka reditelka programu prevence a kontroly infekcí v Loyola University Health System se pokousela poskytnout odpoved: "Klesající predmet je okamzite kontaminován a nemuze být skutecne dezinfikován.

(Health)