cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení zvysuje výkon skoly u detí s ADHD

Deti s ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) mohou mít ve skole lepsí výkon po pouhých dvaceti minutách cvicení.
Nález, publikovaný v Journal of Pediatrics, pocházejí z týmu odborníku na Michiganské státní univerzite, kterí poprvé demonstrovali, ze deti s ADHD se mohou po rychlém zasedání cvicení lépe soustredit a méne se rozptýlit. To je významné, protoze "inhibicní kontrola" je nejvetsím bojem, s nímz se potýkají.
Matthew Pontifex, námestek kineziologie MSU a vedoucí výzkumník, vysvetlil:

"To nám poskytuje velmi casné dukazy o tom, ze cvicení muze být nástrojem nasí nefarmakologické lécby ADHD. Mozná, ze nás první postup, který bychom doporucili vývojovým psychologum, by bylo zvýsit telesnou aktivitu detí."

Prestoze soucasná lécba detí s ADHD byla úspesná u nekolika 2,5 milionu detí ve veku skolní docházky ve Spojených státech, rodice a lékari mají obavy z nezádoucích úcinku a výdaju na léky.
Pro úcely studie 40 detí (20 let s ADHD) ve veku od 8 do 10 let procházelo zive na bezeckém pásu nebo cetlo, zatímco sedelo po dobu 20 minut.
Krátké ctení a matematický test, srovnatelné s delsími standardizovanými testy, byly dány detem. Pocítacová hra se pak hrála s pomerne jednoduchými pokyny - aby bylo mozné rychle rozhodnout, jakým zpusobem plavala kreslená ryba, a to bez ohledu na vizuální podnety.

Podle autoru, vsechny subjekty mely výsledky po obou zkouskách lepsí po skoncení práce. Výsledky z pocítacové hry to ukázaly úcastníci s ADHD byli schopni lépe se zamerit a zpomalit poté, co udelali chybu, aby se vyhnula budoucím chybám.
Koncentrace videná ve výsledcích je obvykle obtízná výzva pro lidi s poruchou. Ve skutecnosti jiz predchozí studie ukázala, ze deti s ADHD mají témer dvojnásobnou pravdepodobnost poranení v porovnání s temi bez poruchy kvuli jejich nepozornosti.
Soucasný výzkum poskytuje dukazy, ze skolní deti potrebují více fyzické aktivity zaclenené do jejich denního rozvrhu, Poukázal Pontifex.
Ackoli predchozí výzkum ukázal, ze deti s ADHD mají mensí pravdepodobnost, ze se budou podílet na sportu nebo budou fyzicky aktivní, programy výpadku a telesné výchovy byly snízeny v nekolika skolách z duvodu mensích rozpoctu.
Pontifex dospel k záveru:
"K dnesnímu dni skutecne neexistuje mnoho dukazu, které by skoly mohly odvodit, aby oduvodnovaly, proc by mely existovat tyto programy telesné výchovy. Takze to, co se snazíme udelat, je zamerit nás výzkum na poskytnutí tohoto druhu dukazu."

Napsal Sarah Glynn

Neudrzitelná tuberkulóza hlásena v Indii

Neudrzitelná tuberkulóza hlásena v Indii

Odborníci se jiz dlouho obávali mozného príchodu kompletne léciva rezistentní tuberkulózy (tuberkulóza) - nemocnice v Indii hlásí první príciny tohoto typu tuberkulózy, pro které neexistují zádné úcinné léky, coz ciní TBC prakticky netolerabitelnou. Behem posledních devíti let se objevily dalsí nelécitelné TBC; byly zaznamenány prípady v Íránu av Itálii.

(Health)

Mely by se poranení porodu brát vázneji?

Mely by se poranení porodu brát vázneji?

Az 15% zen utrpí pánevní zranení behem porodu, které se nezhojí, podle výzkumu zverejneného v casopise American Journal of Obstetrics and Gynecology. Úrazy zpusobené porodem mohou trvat déle. Porod je pravdepodobne nejtraumatická událost, kterou muze lidské telo podstoupit, a zotavení z pánevních poranení muze trvat 8 mesícu nebo déle.

(Health)