cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pridání prípravku Everolimus k exemestanu poskytuje trvale udrzitelný okraj zen s pokrocilým karcinomem prsu

SAN ANTONIO - Prínos prezití bez progrese (PFS), který byl pozorován u everolimu plus exemestanu u samotného exemestanu po 7,5 mesíci a 12,5 mesíce u zen s pokrocilým karcinomem prsu, zustává zachováno po 18 mesících sledování, oznámili vysetrovatelé u rakoviny prsu v San Antoniu Symposium (SABCS).
Martina Piccartová, lékarka reditelky institutu Julesa Bordeta v Bruselu (Belgie), a její kolegové jinde predstavili záverecné výsledky PFS po 18mesícním mediánovém sledování u 724 zen zarazených do III. Fáze onkologických studií perorálního Everolimu ( BOLERO) -2.
BOLERO-2 hodnotil úcinnost a bezpecnost kombinace perorálního savcího cíle inhibitoru rapamycinu (mTOR) everolimus (10 mg jednou denne) a steroidního inhibitoru aromatázy exemestanu (25 mg jednou denne) versus placebo plus exemestanu u postmenopauzálních zen s hormonem pokrocilého karcinomu prsu pozitivního na receptory, který postupuje nebo se opakuje po nesteroidní lécbe inhibitory aromatázy.
"Endokrinní terapie je páterí lécby u zen s pokrocilým hormonálním receptorem pozitivních na hormonální receptory," vysvetluje Dr. Piccart. "Nicméne, de novo nebo získané rezistence k endokrinní terapii muze dojít, a moznosti lécby pro tyto zeny byly omezené."
Primárním cílem studie bylo prezití bez progrese onemocnení (PFS).
Pri mediánu sledování po 18 mesících bylo hláseno 510 prípadu PFS.

Kombinace everolimu a exemestanu poskytla významné trvanlivé prínosy PFS místním hodnocením (medián 7,8 mesíce u everolimu plus exemestanu oproti 3,2 mesíci samotného exemestanu (HR = 0,45, P
Úcinok kombinované lécby byl konzistentní mezi vsemi prospektivne definovanými podskupinami místním vysetrovatelem a centrálním vysetrením, vcetne podskupin pacientu s viscerálními metastázami, 3 nebo více míst metastáz a stav výkonnosti 1 nebo 2 výkonnosti ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group).
Prípravek Everolimus plus exemestan snízil riziko výskytu PFS o 61% u pacientu, kterí pokrocili po adjuvantní terapii, a tím naznacili úcinnost jako lécby první linie v pokrocilém rezimu.

U kombinace everolimus / exemestan se vyskytlo méne úmrtí nez samotného exemestanu (25,4% oproti 32,2%).
Nezádoucí úcinky pozorované u everolimu a exemestanu byly konzistentní s nezádoucími úcinky zaznamenanými u everolimu v predchozích studiích.
Dr. Piccart uvedl, ze výsledky podporují zduvodnení zamerování cesty mTOR ke zlepsení klinických výsledku u pacientu s pokrocilým HR-pozitivním karcinomem prsu, kterí postupují po nesteroidní lécbe inhibitory aromatázy.
Jill Stein
Jill Stein je parízský nezávislý lékarský spisovatel.

Deprese: Krevní test prstu predpovídá pravdepodobnou úcinnost léku

Deprese: Krevní test prstu predpovídá pravdepodobnou úcinnost léku

Poprvé vedci prokázali, ze krevní test na prstech muze pomáhat lékarum, aby si vybrali, které léky budou s nejvetsí pravdepodobností úspesné pri lécbe deprese. V casopise Psychoneuroendocrinology popisují, jak hladiny C-reaktivního proteinu v krvi predpovídají, které antidepresivní lécby s nejvetsí pravdepodobností vedou k úspesným výsledkum u pacientu s depresí.

(Health)

Vztahy mezi zivými dárci ledvin a jejich príjemci se mení podle etnické príslusnosti

Vztahy mezi zivými dárci ledvin a jejich príjemci se mení podle etnické príslusnosti

Britstí vysetrovatelé zdokumentovali významné rozdíly mezi etnickými mensinami ve Spojeném království ve vztazích mezi zivými dárci ledviny a jejich príjemci. MUDr. Rishi Pruthi, klinická výzkumná pracovnice v nefrologii UKRR v Bristolu, a kolegové zhodnotili demografické charakteristiky vsech zivých príjemcu transplantovaných ledvin a jejich dárcu v letech 2001 az 2010 ve Velké Británii a analyzovali vztahy mezi príjemci a jejich dárci, stejne jako etnická príslusnost a pohlaví.

(Health)