cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Inhibitory srdecního léku ACE nejlépe uzívané v dobe spánku, studie

Mnoho lékaru doporucuje, aby jejich pacienti ráno uzívali srdce se snídaní, ale nová studie z Kanady naznacuje, ze jedna skupina léku, inhibitory ACE (angiotensin converting enzyme), funguje nejlépe pri uzívání pred spaním, protoze snizuje úcinek který je nejvíce aktivní behem spánku.
Vedoucí autor Tami A. Martino, profesor na katedre biomedicínských ved na oddelení Guelph v Ontariu, rekl pro tisk:
"Srdecní léky jsou casto uzívány pacientum ráno kvuli pohodlí bez ohledu na biologické rytmy nebo casem spojené rizika nezádoucích úcinku."
"Ale pokud jsou dány pred spaním, je to lepsí," dodala.
Martino a kolegové o svých zjisteních napsali v dokumentu, který má být publikován Journal of American College of Cardiology dne 17. kvetna.
U nekterých onemocnení muze denní nebo mesícní medikace nebo chirurgický zákrok znamenat úspech. Bolest astmatu a artritidy napríklad reaguje odlisne, kdyz je lécba podávána v ruzných casech.
Martino a kolegové ve svých základních informacích vysvetlili, ze dukazy naznacují, ze srdce se opravuje nebo pretvárí predevsím behem spánku. A je známo, ze srdecní záchvaty a náhlé srdecní úmrty vrcholí brzy ráno a ze lidé, kterí pracují v noci, narusují cirkadiánní rytmy a vyssí riziko srdecních onemocnení.
Ale zatímco byly provedeny studie, které ukazují, ze nacasování léku na srdce muze zmenit pacientu s vysokým krevním tlakem diuritní vzorce krevního tlaku, je málo známo, jak nacasování takových léku ovlivnuje pretvorení srdce.
Vedci se rozhodli testovat inhibitory ACE, protoze tyto léky inhibují aktivitu prirozeného hormonu, který se podílí na oprave srdce. Hladiny tohoto hormonu jsou nejvyssí v noci, coz zpusobuje zvetsení srdce a zvysuje riziko srdecního poskození u pacientu se srdecními chorobami.
Pro studii Martino a kolegové pouzívali mysi chované k vysokému krevnímu tlaku a zkoumaly úcinek krátkodobe pusobícího inhibitoru ACE, captoprilu, na strukturu a funkci mysího srdecního tkáne poté, co byla zvírata podrobena operaci, která dala srdce pod vysokým tlakem, címz simulují podmínky, které vedou ke srdecnímu selhání.
Mysi byly rozdeleny do dvou skupin: jedna byla injikována ACE inhibitorem a druhá placebem. Kazdá skupina byla dále rozdelena na dve sady mysí: jedna sada mela injekci v dobe probuzení a druhá v dobe spánku. Vsechny skupiny byly léceny po dobu 8 týdnu, pocínaje 1 týden po operaci.
Výsledky ukázaly, ze mysi, které dostávaly ACE inhibitor v dobe spánku, zlepsily srdecní funkci a jejich srdce bylo méne rozsírené ve srovnání s mysí, které dostaly lék v dobe bdení, a mysi, kterým bylo podáno placebo.
Tyto príznivé úcinky ACE inhibitoru také korelovaly s denními zmenami v genetické expresi ACE v srdci.
Avsak inhibitor ACE vedl k podobným poklesum krevního tlaku jak v dobe spánku, tak v dobe bdení, coz naznacuje, ze casové rozdíly nebyly zpusobeny zmenami krevního tlaku, napsali autori.
Dosli k záveru, ze:
"ACE inhibitor captopril mel prospech kardiovaskulární remodeling pouze tehdy, kdyz byl podáván behem spánku, inhibice ACE inhibitoru captoprilu byla identická s inhibicí placeba."
Oni ríkali, ze nálezy dodávají váhu myslence, ze srdce a jeho krevní cévy se behem doby spánku pretavují, a také ukazuje význam denního nacasování nekterých kardiovaskulárních léku.
Martino ríká, ze pridání inhibitoru ACE v dobe spánku se hodí k biologickému rytmu hormonu.
"Zamerením na ty hormony, kdyz jsou v prubehu spánku nejvyssí, dojde k jejich poklesu, takze nedelají tolik skod," dodala.
Martino prohlásil, ze lékari, kterí pouzívají ACE inhibitory pred spaním, by meli rovnez zvázit krátkodobe pusobící verzi, protoze není nutné trvat déle nez v noci, coz muze pomoci snízit vedlejsí úcinky.
Rekla také, ze jiní vedci také zkoumají moznost, ze dalsí nemoci mohou být také citlivé na biologické rytmy lécby a poskytly príklady uvolnování inzulínu u diabetiku a chemoterapie u pacientu s rakovinou.
"Nyní se zacínáme ucit, ze biologické a fyziologické rytmy hrají dulezitou roli ve zdraví a nemoci," rekl Martino.
"Primární prínosy inhibice enzymu konvertujícího angiotensin na srdecní remodelování se vyskytují v dobe spánku pri hypertrofii pretízení mysí".
Martino, Tami A., Tata, Nazneen, Simpson, Jeremy A., Vanderlaan, Rachel, Dawood, Fayez, Kabir, M. Golam, Khaper, Neelam, Cifelli, Mansoor, Heximer, Scott, Backx, Peter H., Sole, Michael J.
J Am Coll Cardiol, 17. kvetna 2011; Vol. 57, c. 20.
DOI: 10.1016 / j.jacc.2010.11.022
Dalsí zdroje: Univerzita Guelph, MedicineNet.com
Napsal: Catharine Paddock, PhD

Fenylketonurie: Symptomy, testy a lécba

Fenylketonurie: Symptomy, testy a lécba

Obsah Príciny Príznaky a komplikace Testování PKU Lécba a management Výhled Fenylketonurie, bezne známá jako PKU, je genetickou chorobou, která ovlivnuje to, jak je aminokyselina, fenylalanin, rozkládána telem. PKU postihuje priblizne 1 z 10 000 az 15 000 detí ve Spojených státech kazdý rok a je obvykle diagnostikováno krátce po narození.

(Health)

Autoimunita muze mít roli pri Parkinsonove nemoci

Autoimunita muze mít roli pri Parkinsonove nemoci

Poprvé nalezli vedci dukaz, ze autoimunita muze mít vliv na Parkinsonovu chorobu. Zjistili, ze fragmenty bílkovin, které se budují v dopaminových bunkách mozku lidí s Parkinsonovou chorobou, vyvolávají imunitní odpoved, která zabíjí bunky. Vedci nedávno zjistili, ze fragmenty alfa-synucleinu se budují v dopamínových bunkách, aby vyvolaly autoimunitní reakci, která by podle nich mohla vyvolat Parkinsonovu chorobu.

(Health)