cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Aktivování stárnutí v nádorových bunkách muze pomoci lécení lymfomu

Snad klícem k boji proti nekterým druhum rakoviny je reaktivovat proces, který obvykle brání sírení bunek. Nyní v prípade velkého B-bunecného lymfomu nasli vedci takový mechanismus.

Reaktivovali gen, který rídí normální program stárnutí v nádorových bunkách, takze se nemohou dále rozdelovat. Vedci se domnívají, ze objev muze vést k novým lécebným úcelum pro lécbu rakoviny.

Ve zpráve o své práci publikované online tento týden v roce 2006 Prírodní komunikace, výzkumníci popisují, jak nasli novou úlohu potlacující nádor pro protein nazvaný Smurf2, o kterém je známo, ze vynucuje stárnutí bunek (senescence) v podskupine difúzního velkého B-bunecného lymfomu (DLBCL).

Senior autor Hong Zhang, odborný asistent biologie bunek a vývoje na Lékarské fakulte Univerzity Massachusetts (UMass), ríká:

"Je mozné, ze obnovení exprese Smurf2 muze poskytnout pacientum lécebné výhody a prispet k podpore remise v obtízne lécitelných prípadech."

Vysvetluje, ze normálne tato cesta reguluje stárnutí bunek a zastavuje rozdelování a mnození B lymfocytu.

Ale lidé s DLBCL vykazují nízkou expresi Smurf2 a taková nízká aktivita proteinu ovlivnuje dráhu, která podporuje nekontrolované bunecné delení a rust nádoru.

Non-Hodgkinuv lymfom

DLBCL je nejcastejsí formou nehodgkinského lymfomu, coz je skupina nádoru, které zacínají v lymfatických uzlinách a lymfatickém systému.

Studie odhaduje, ze priblizne 70 000 Americanu bude diagnostikováno s non-Hodgkinovým lymfomem v roce 2013, z cehoz polovina z nich nebude reagovat na soucasné lécby nebo bude relapsovat do peti let.

Spoluautor Rachel Gerstein, docent mikrobiologie a fyziologických systému na UMass Medical School, ríká:

"Prumerný vek v dobe diagnostiky s DLBCL je v polovine 60. Proto je obzvláste vzrusující spojit závadu v bunecném stárnutí uvnitr DLBCL s tímto onemocnením, které prednostne postihuje starsí lidi."

V drívejsí práci jiz tým zjistil, ze mysi postrádající gen Smurf2 vyvinuly spontánní B-bunecný lymfom a jiné nádory.

Takze s touto novou studií chteli vzít to dál a hledat mozné spojení mezi Smurf2 a lidským DLBCL a snad dokonce zjistit, která molekulární cesta byla zapojena.

Zjistili, ze významná podskupina vzorku nádoru od pacientu s DLBCL vykazuje výrazné snízení exprese Smurf2. A také zjistili, ze nizsí hladiny proteinu jsou spojeny s horsí prognózou prezití.

Navrhují tato dve zjistení poukazovat na silnou roli Smurf2 v lidském DLBCL.

Komplexní cesta trí proteinu

Kdyz se vedci podrobneji zamerili na základní molekulární mechanismy, objevili komplexní cestu zahrnující dobre známý rakovinový gen, c-Myc a transkripcní regulátor YY1.

Navrhují, ze normálne tri proteiny Smurf2, c-Myc a YY1 spolupracují na rízení proliferace a rozdelení bunek, ale v podskupine pacientu s DLBCL se tato spolupráce pokazí.

Tým pak vyzkousel nekteré své nápady, napríklad kdyz obnovili obnovený výraz Smurf2 v lidských bunkách DLBCL, prestal je vynásobit.

Toto zjistení vyvolává nadeji, ze pridání léciva, které zvysuje expresi Smurf2 v lymfomech, by mohlo zlepsit úcinnost soucasných lécby a pomoci více pacientum s DLBCL dosáhnout remise.

Tým nyní chce vysetrit molekuly, které bud zvýsí, nebo napodobují výraz Smurf2.

Oni také hodlají zjistit, zda smycka Smurf2-YY1-c-Myc má stejný úcinek u jiných nádorových onemocnení, jako je játra.

Prof. Zhang ríká:

"Toto je dalsí príklad základního biologického objevu, který má dulezité klinické vyuzití." Kdyz jsme zacali tuto otázku, zajímali jsme se o roli Smurf2 v bunecném stárnutí.

Zacátkem tohoto roku skupina britských vedcu zjistila, ze snízení hladiny Smurf2 v melanomových rakovinových bunkách vedlo ke 100násobnému zvýsení citlivosti na trídu experimentálních léku nazývaných "inhibitory MEK". Tyto léky v soucasné dobe procházejí klinickými zkouskami, aby zjistili, proc nejsou tak úcinné pri zabíjení rakovinných bunek, jak by mely být.

Rakovina prsu je 10 nemocí ríká, ze je to orientacní studie

Rakovina prsu je 10 nemocí ríká, ze je to orientacní studie

Rakovina prsu je prinejmensím 10 ruzných onemocnení, kazdý s vlastním genetickým podpisem a vzorem slabých míst, podle nové orientacní studie, která slibuje revoluci v diagnóze a prognóze a pripravuje cestu pro individuální a prizpusobenou lécbu. Studijní skupina METABRIC (Molekulární taxonomie mezinárodního konsorcia proti rakovine prsu) uvádí své závery v on-line vydání Nature z 18. dubna.

(Health)

Placenta není sterilní prostredí, tvrdí studie

Placenta není sterilní prostredí, tvrdí studie

To je vseobecne veril, ze placenta je úplne sterilní orgán, od kterého plod získává kyslík a ziviny, které potrebuje. Ale nový výzkum od Baylor College of Medicine v Houstonu, TX, muze zrusit tuto teorii; vysetrovatelé zjistili, ze placenta nese bakterie, které by mohly mít dusledky pro tehotenství.

(Health)