cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Trochu extra hmotnosti vám pomuze zít déle

Obézní lidé mají mnohem vetsí pravdepodobnost, ze predcasne zemrou z jakékoli príciny, zatímco ti, kterí mají nadváhu, mají nizsí riziko úmrtnosti ve srovnání s lidmi s normální hmotností, výzkumníci z Národního centra pro statistiku v oblasti zdraví, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí JAMA, Vydání 2. ledna 2013.
Autori napsali jako podkladové informace v clánku:

"Odhady relativních rizik úmrtnosti spojené s normální hmotností, nadváhou a obezitou mohou pomoci informovat rozhodování v klinickém prostredí."

Katherine M. Flegal, Ph.D. a tým stanovil, jaký je vztah mezi indexem telesné hmotnosti (BMI) a celkovou mortalitou. Chteli také poskytnout ukazatele rizik (HR) spojené s kategoriemi BMI.
V této metaanalýze zjistili, ze 97 studií splnovalo jejich kritéria a zahrnovalo více nez 2,88 milionu lidí a více nez 270 000 úmrtí. Jednotlivci pocházeli z USA, Evropy, Mexika, Indie, Izraele, Brazílie, Japonska, Taiwanu, Cíny a Austrálie.
Vypracovali pomer úmrtnosti z duvodu príciny úmrtí ve stupních 2 a 3 (BMI nejméne 35), obezity 1. stupne (BMI 30 az 34.99), obezity obecne (BMI 30 +) a nadváhy (BMI 25 az 29.99) a srovnávali je s normální hmotností (BMI 18,5 az 24,99).
Byly vypocteny následující pomery výskytu úmrtnosti vsech prícin (ve srovnání s lidmi s normální hmotností):
  • Nadváha - o 6% nizsí riziko úmrtí
  • Celková obezita (vsechny stupne) - o 18% vyssí riziko úmrtí
  • Stupen obezity 1 - zádný významný rozdíl v celkovém riziku úmrtí
  • Obezita stupne 2 a 3 - 29% vyssí riziko úmrtí
Skutecnost, ze stupen 1 obezity není spojen s výrazne vyssím rizikem úmrtí ve srovnání s lidmi s normální hmotností, naznacuje, ze typicky predpokládaná vyssí míra úmrtnosti v soucasnosti související s obezitou je zpusobena vyssími úrovnemi BMI (vyssími stupni obezity).
Autori tvrdí, ze jejich výsledky jsou v souladu se zjisteními uvedenými v dalsích studiích, které prokázaly nizsí úmrtnost u nadváhy a stredne obézních lidí.
Autori napsali:
"Mozná vysvetlení zahrnovala drívejsí prezentaci tezsích pacientu, vetsí pravdepodobnost získání optimální lékarské péce, kardioprotektivní metabolické úcinky zvýseného telesného tuku a výhody vyssích metabolických rezerv."

Napsal Christian Nordqvist

V boji proti rakovine by mohla být pouzita bezná lécba zazívacího traktu

V boji proti rakovine by mohla být pouzita bezná lécba zazívacího traktu

Lék uzívaný k lécbe trávení - který se nachází v lékarských skríních v celé zemi - má protirakovinové vlastnosti, tvrdí výzkumníci v nove publikovaném casopise. Cimetidin je bezná antacida, kterou lze koupit jako lécbu bez predpisu. Lék cimetidin muze zvýsit míru prezití v prípadech kolorektálního karcinomu, podle studie zverejnené v programu ecancer.

(Health)

Co je bupropion nebo Wellbutrin?

Co je bupropion nebo Wellbutrin?

Obsah Co je Wellbutrin? Funkce Dávkování Pouzití Nezádoucí úcinky Bezpecnostní opatrení Wellbutrin nebo bupropion jsou léky, které se pouzívají hlavne k lécbe deprese. Muze se také pouzít k tomu, aby lidem pomohlo prestat kourit. Jiné názvy zahrnují Aplenzin, Budeprion, Forfivo, Chantix a Zyban. Tento clánek bude zameren na to, jak se prípravek Wellbutrin pouzívá, jak funguje, jeho vedlejsí úcinky a dulezité upozornení.

(Health)