cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Trochu extra hmotnosti vám pomuze zít déle

Obézní lidé mají mnohem vetsí pravdepodobnost, ze predcasne zemrou z jakékoli príciny, zatímco ti, kterí mají nadváhu, mají nizsí riziko úmrtnosti ve srovnání s lidmi s normální hmotností, výzkumníci z Národního centra pro statistiku v oblasti zdraví, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí JAMA, Vydání 2. ledna 2013.
Autori napsali jako podkladové informace v clánku:

"Odhady relativních rizik úmrtnosti spojené s normální hmotností, nadváhou a obezitou mohou pomoci informovat rozhodování v klinickém prostredí."

Katherine M. Flegal, Ph.D. a tým stanovil, jaký je vztah mezi indexem telesné hmotnosti (BMI) a celkovou mortalitou. Chteli také poskytnout ukazatele rizik (HR) spojené s kategoriemi BMI.
V této metaanalýze zjistili, ze 97 studií splnovalo jejich kritéria a zahrnovalo více nez 2,88 milionu lidí a více nez 270 000 úmrtí. Jednotlivci pocházeli z USA, Evropy, Mexika, Indie, Izraele, Brazílie, Japonska, Taiwanu, Cíny a Austrálie.
Vypracovali pomer úmrtnosti z duvodu príciny úmrtí ve stupních 2 a 3 (BMI nejméne 35), obezity 1. stupne (BMI 30 az 34.99), obezity obecne (BMI 30 +) a nadváhy (BMI 25 az 29.99) a srovnávali je s normální hmotností (BMI 18,5 az 24,99).
Byly vypocteny následující pomery výskytu úmrtnosti vsech prícin (ve srovnání s lidmi s normální hmotností):
  • Nadváha - o 6% nizsí riziko úmrtí
  • Celková obezita (vsechny stupne) - o 18% vyssí riziko úmrtí
  • Stupen obezity 1 - zádný významný rozdíl v celkovém riziku úmrtí
  • Obezita stupne 2 a 3 - 29% vyssí riziko úmrtí
Skutecnost, ze stupen 1 obezity není spojen s výrazne vyssím rizikem úmrtí ve srovnání s lidmi s normální hmotností, naznacuje, ze typicky predpokládaná vyssí míra úmrtnosti v soucasnosti související s obezitou je zpusobena vyssími úrovnemi BMI (vyssími stupni obezity).
Autori tvrdí, ze jejich výsledky jsou v souladu se zjisteními uvedenými v dalsích studiích, které prokázaly nizsí úmrtnost u nadváhy a stredne obézních lidí.
Autori napsali:
"Mozná vysvetlení zahrnovala drívejsí prezentaci tezsích pacientu, vetsí pravdepodobnost získání optimální lékarské péce, kardioprotektivní metabolické úcinky zvýseného telesného tuku a výhody vyssích metabolických rezerv."

Napsal Christian Nordqvist

Vampire Diaries: První osoba nekdy v USA umre z upírího Bat Bite

Vampire Diaries: První osoba nekdy v USA umre z upírího Bat Bite

Nove zverejnená zpráva odhaluje, ze pred rokem byl muz 15. cervence 2010 doma v Mexiku ustedren upírskou pálkou. Namísto prílisného znepokojení nad tím se rozhodl prekrocit hranici Spojených státu, která hledala práci v Louisiane. O den pozdeji po zajistení práce zacal pocitovat rozsáhlou bolest v rameni, znecitlivení a líné levé oko.

(Health)

Podávání láhví spojené s obstrukcí zaludku u kojencu

Podávání láhví spojené s obstrukcí zaludku u kojencu

Nový výzkum ríká, ze podávání lahvicek zvysuje riziko výskytu hypertrofické pylorní stenózy, coz je forma obstrukce zaludku charakterizovaná závazným a castým zvracením projektily a nejcastejsí u kojencu behem prvních 2 mesícu zivota. Chirurgie, nazývaná pyloromyotomie, muze být zapotrebí k odstranení hypertrofické pylorní stenózy (HPS), ke které dochází, kdyz vrstva hladkého svalstva pyloru ("brána" mezi zaludkem a tenkými strevami) zahustená.

(Health)