cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Trochu extra hmotnosti vám pomuze zít déle

Obézní lidé mají mnohem vetsí pravdepodobnost, ze predcasne zemrou z jakékoli príciny, zatímco ti, kterí mají nadváhu, mají nizsí riziko úmrtnosti ve srovnání s lidmi s normální hmotností, výzkumníci z Národního centra pro statistiku v oblasti zdraví, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí JAMA, Vydání 2. ledna 2013.
Autori napsali jako podkladové informace v clánku:

"Odhady relativních rizik úmrtnosti spojené s normální hmotností, nadváhou a obezitou mohou pomoci informovat rozhodování v klinickém prostredí."

Katherine M. Flegal, Ph.D. a tým stanovil, jaký je vztah mezi indexem telesné hmotnosti (BMI) a celkovou mortalitou. Chteli také poskytnout ukazatele rizik (HR) spojené s kategoriemi BMI.
V této metaanalýze zjistili, ze 97 studií splnovalo jejich kritéria a zahrnovalo více nez 2,88 milionu lidí a více nez 270 000 úmrtí. Jednotlivci pocházeli z USA, Evropy, Mexika, Indie, Izraele, Brazílie, Japonska, Taiwanu, Cíny a Austrálie.
Vypracovali pomer úmrtnosti z duvodu príciny úmrtí ve stupních 2 a 3 (BMI nejméne 35), obezity 1. stupne (BMI 30 az 34.99), obezity obecne (BMI 30 +) a nadváhy (BMI 25 az 29.99) a srovnávali je s normální hmotností (BMI 18,5 az 24,99).
Byly vypocteny následující pomery výskytu úmrtnosti vsech prícin (ve srovnání s lidmi s normální hmotností):
  • Nadváha - o 6% nizsí riziko úmrtí
  • Celková obezita (vsechny stupne) - o 18% vyssí riziko úmrtí
  • Stupen obezity 1 - zádný významný rozdíl v celkovém riziku úmrtí
  • Obezita stupne 2 a 3 - 29% vyssí riziko úmrtí
Skutecnost, ze stupen 1 obezity není spojen s výrazne vyssím rizikem úmrtí ve srovnání s lidmi s normální hmotností, naznacuje, ze typicky predpokládaná vyssí míra úmrtnosti v soucasnosti související s obezitou je zpusobena vyssími úrovnemi BMI (vyssími stupni obezity).
Autori tvrdí, ze jejich výsledky jsou v souladu se zjisteními uvedenými v dalsích studiích, které prokázaly nizsí úmrtnost u nadváhy a stredne obézních lidí.
Autori napsali:
"Mozná vysvetlení zahrnovala drívejsí prezentaci tezsích pacientu, vetsí pravdepodobnost získání optimální lékarské péce, kardioprotektivní metabolické úcinky zvýseného telesného tuku a výhody vyssích metabolických rezerv."

Napsal Christian Nordqvist

Stíznosti na zdravotní péci o pacienty jsou mnohem vyssí nez oficiální zprávy o zdravotní péci

Stíznosti na zdravotní péci o pacienty jsou mnohem vyssí nez oficiální zprávy o zdravotní péci

Podle pruzkumu zverejneného v BMJ Open jsou oficiální stíznosti týkající se zdravotní péce potenciálne pouze "spickou ledovce". Mnoho dalsích lidí, zejména tech, kterí mají spatné zkusenosti se sluzbami, má pocit, ze mají oprávnený duvod k podání stíznosti, ale neudelali to proto, ze "nemají energii", "myslí si, ze to nijak nezmení" a "nevedí, kam obrátit se na "jako nekteré z hlavních duvodu, pro které nebyla podána stíznost.

(Health)

E-cigarety mohou zvýsit kardiovaskulární riziko

E-cigarety mohou zvýsit kardiovaskulární riziko

Elektronické cigarety se stávají stále oblíbenejsími, ale málo známo je o rizicích, které predstavují pro zdraví kardiovaskulárního systému. Nový výzkum zkoumá vazbu mezi obvyklým uzíváním elektronických cigaret a kardiovaskulárním rizikem. Nový výzkum naznacuje, ze uzivatelé e-cigaret mohou ohrozit zdraví svého kardiovaskulárního systému.

(Health)