cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Trochu extra hmotnosti vám pomuze zít déle

Obézní lidé mají mnohem vetsí pravdepodobnost, ze predcasne zemrou z jakékoli príciny, zatímco ti, kterí mají nadváhu, mají nizsí riziko úmrtnosti ve srovnání s lidmi s normální hmotností, výzkumníci z Národního centra pro statistiku v oblasti zdraví, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí JAMA, Vydání 2. ledna 2013.
Autori napsali jako podkladové informace v clánku:

"Odhady relativních rizik úmrtnosti spojené s normální hmotností, nadváhou a obezitou mohou pomoci informovat rozhodování v klinickém prostredí."

Katherine M. Flegal, Ph.D. a tým stanovil, jaký je vztah mezi indexem telesné hmotnosti (BMI) a celkovou mortalitou. Chteli také poskytnout ukazatele rizik (HR) spojené s kategoriemi BMI.
V této metaanalýze zjistili, ze 97 studií splnovalo jejich kritéria a zahrnovalo více nez 2,88 milionu lidí a více nez 270 000 úmrtí. Jednotlivci pocházeli z USA, Evropy, Mexika, Indie, Izraele, Brazílie, Japonska, Taiwanu, Cíny a Austrálie.
Vypracovali pomer úmrtnosti z duvodu príciny úmrtí ve stupních 2 a 3 (BMI nejméne 35), obezity 1. stupne (BMI 30 az 34.99), obezity obecne (BMI 30 +) a nadváhy (BMI 25 az 29.99) a srovnávali je s normální hmotností (BMI 18,5 az 24,99).
Byly vypocteny následující pomery výskytu úmrtnosti vsech prícin (ve srovnání s lidmi s normální hmotností):
  • Nadváha - o 6% nizsí riziko úmrtí
  • Celková obezita (vsechny stupne) - o 18% vyssí riziko úmrtí
  • Stupen obezity 1 - zádný významný rozdíl v celkovém riziku úmrtí
  • Obezita stupne 2 a 3 - 29% vyssí riziko úmrtí
Skutecnost, ze stupen 1 obezity není spojen s výrazne vyssím rizikem úmrtí ve srovnání s lidmi s normální hmotností, naznacuje, ze typicky predpokládaná vyssí míra úmrtnosti v soucasnosti související s obezitou je zpusobena vyssími úrovnemi BMI (vyssími stupni obezity).
Autori tvrdí, ze jejich výsledky jsou v souladu se zjisteními uvedenými v dalsích studiích, které prokázaly nizsí úmrtnost u nadváhy a stredne obézních lidí.
Autori napsali:
"Mozná vysvetlení zahrnovala drívejsí prezentaci tezsích pacientu, vetsí pravdepodobnost získání optimální lékarské péce, kardioprotektivní metabolické úcinky zvýseného telesného tuku a výhody vyssích metabolických rezerv."

Napsal Christian Nordqvist

Spánek s rodici muze pomoci v kvalite spánku, coz snizuje riziko obezity

Spánek s rodici muze pomoci v kvalite spánku, coz snizuje riziko obezity

Dr. Nanna Olsen z výzkumného oddelení pro diety na Institutu preventivního lékarství na kodanské univerzite v Dánsku prezentovala nový výzkum na 19. Evropském kongresu o obezite v Lyonu ve Francii, který odhaluje, ze deti, které se v noci dostávají do rodicovské postele jsou méne pravdepodobné, ze mají nadváhu nez deti, které nemají.

(Health)

Amniotické membránové ranené stepení úcinné lécení diabetických vredu na nohy

Amniotické membránové ranené stepení úcinné lécení diabetických vredu na nohy

Vysetrovatelé hlásí vysokou míru hojení u dehydratovaných aloimplantátu lidské amniózové membrány (EpiFix®, MiMedx Group Inc., Marietta, GA) pro lécbu chronických diabetických vredu pro nohy. Jejich údaje, které byly prezentovány na Symposiu o pokrocilé péci o rany a lécbe ran na jaro 2014, také ukazují, ze rány osetrené týdenním pouzitím se uzdravují témer dvakrát rychleji nez rány osetrené dvoutýzdnovou aplikací.

(Health)