cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový postup srdce by mohl snízit riziko úmrtí o dve tretiny

Pacienti trpící závazným srdecním záchvatem mají mnohem lepsí sanci na prezití a vyvarování se závazných komplikací, pokud jsou léceni novou srdecní procedurou, která nejenze odblokuje tepnu, která zpusobila srdecní záchvat, ale také odstranuje blokády v jiných tepnách.

Jednalo se o nálezy randomizované studie nazvané Preventivní angioplastika pri infarktu myokardu (PRAMI), jejíz prubezné výsledky byly tak jasne ve prospech preventivního postupu, který byl brzy zastaven.

Výsledky byly predlozeny v nedeli v Evropské kardiologické kongresové spolecnosti 2013 v Amsterodamu a jsou zverejneny online tento týden v New England Journal of Medicine.

Srdecní záchvaty (infarkty myokardu) se vyskytují tehdy, kdyz je tepna, která dodává krev do srdce, cástecne nebo úplne zablokována srazeninou, coz zpusobuje, ze nekteré srdecní svaly (myokardie) zemrou (se infarktují).

Nejtezsí typ srdecního záchvatu je známý jako STEMI (zkrat pro infarkt myokardu s výskopisem ST segmentu) a nastává, kdyz krevní srazenina úplne blokuje srdecní tepnu.

Zkusení vysetrovatelé doufají, ze jejich výsledky pomohou klinickým lékarum rozhodnout, jak postupovat pri odstranování blokád v srdecních tepnách po závazných srdecních záchvatech (STEMI). Tyto postupy se nazývají perkutánní koronární intervence (PCI).

Behem PCI lékari provádejí angioplastiku (operaci rozsirující se tepny), kde vkládají do pacienta zablokovanou tepnu tenkou trubicku nebo stent, aby ji udrzeli otevrenou a umoznovali prutok krve do srdce. Zatímco to delají, mohou zjistit, jestli jsou i jiné tepny blokovány. Studie zkoumala, zda by je mohlo odblokovat, aby se zabránilo dalsímu srdecnímu infarktu, komplikacím a úmrtí.

Vedoucí vysetrovatel Dr. David Wald ríká:

"Kdyz je pacient prijat s akutním infarktem myokardu, je známo, ze PCI pro zablokovanou vinou tepnu je zivot zachranující, ale existuje nejistota, zda by lékari meli provést preventivní PCI v plavidlech, které jsou cástecne blokovány, ale nezpusobily infarkt myokardu. Toto je bezné klinické dilema. "

Výbor poverený sledováním studie pozadoval, aby prestalo brzy, kdyz uvidí analýzu casných výsledku, které ukazují, ze pacienti, kterí dostávali preventivní PCI, byli lépe ve srovnání s pacienty, kterí meli pouze PCI k odstranení blokády, která zpusobila jejich srdecní infarkt.

Wald vysvetluje:

"Výsledky této studie ukazují, ze v této situaci preventivní PCI [...] snizuje riziko smrti srdce, následného infarktu myokardu nebo anginy rezistentní na lécbu priblizne o dve tretiny."

Ríká, ze nové dukazy by mely vést k revizi stávajícího pokynu, který ve Velké Británii ríká, ze lékari by meli zacházet pouze s arterií, která zpusobila srdecní záchvat STEMI, kvuli nedostatku dukazu ve prospech preventivní PCI.

Ve studii bylo 465 pacientu podstupujících nouzovou PCI pro závazné infarkty (prevázná vetsina typu STEMI), kterí také blokovali jiné krevní cévy, randomizováni tesne pred zahájením lécby preventivní PCI (234 pacientu) nebo pouze viníkem PCI (231).

Behem sledování témer 2 let, 21 pacientu v preventivní skupine PCI a 53 ve skupine pouze viníku bud zemrelo, melo dalsí srdecní infarkt nebo vyvinulo refrakterní anginu pectoris.

To predstavuje absolutní snízení rizika ve skupine preventivní PCI ve výsi 14 na 100 a relativní snízení rizika o 65% ve srovnání se skupinou pouze viníku.

Wald ríká, ze preventivní PCI v prumeru prodluzuje dobu procedury priblizne o 20 minut a dodává, ze "pocátecní náklady na preventivní PCI jsou vyssí, ale poté budou snízeny náklady, se snízenou potrebou následných hospitalizací, srdecních vysetrení a revaskularizace . "

V roce 2011 výzkumníci v Itálii oznámili, ze pacienti, kterí dostávají PCI po infarktu STEMI, jsou casto v nemocnici a navrhli, ze jejich zjistení vyzadují vcasné a úcinné preventivní a lécebné strategie pro tyto pacienty.

3D membrána "mohla predpovedet riziko srdecního infarktu"

3D membrána "mohla predpovedet riziko srdecního infarktu"

Podle The Heart Foundation bude tento rok mít infarkt více nez 920 000 Americanu. Nyní vsak vedci vytvorili 3D prizpusobenou elastickou membránu, která muze být implantována na vnejsí vrstvu srdecní steny, coz podle nich dokáze predpovedet výskyt srdecních záchvatu a "transformovat" pacientovou lécbu.

(Health)

Strevní parazity vzrostly v Evrope behem rímského období

Strevní parazity vzrostly v Evrope behem rímského období

Jednou z mnoha zmen, které Rímané predstavili, kdyz se rozsírili po Evrope pred 2 000 lety, byla nová hygienická technologie ve forme verejných vícenásobných sedadel, mycích zarízení, vyhrívaných lázní, kanalizací a akvaduktu, které dodávají pitnou vodu. Dokonce prinesli zákony, aby ulice neobsahovaly exkrementy a odpadky.

(Health)