cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.9/11 Útoky Stres Odpovedi tech, kterí tam nebyli

Významný pocet lidí v USA zaznamenal znacné príznaky stresu související s útoky z 11. zárí, mozná az 40% z nich, výzkumníci z University of Michigan hlásili Journal of Traumatic Stress. Autori vysvetlili, ze jedinci, kterí nebyli prímo zapojeni do útoku, ukázali zvýsené reakce na stres ve srovnání s kazdodenními vizuálními obrazy.
Autor Ivy Tso rekl:

"Dalsí studie ukázaly, ze útoky z 11. zárí vyústily ve vlnu stresu a úzkosti ve Spojených státech. 8-10 procent obyvatel New Yorku hlásilo príznaky konzistentní s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) a depresí 40 procent Americanu v celé zemi zaznamenalo významné príznaky stresu související s útoky. "

Tso a tým provedli studii do týdne od útoku z 11. zárí a hodnotili 31 studentu v Bostonu, Massachusetts. Zádný z nich nebyl prímo spojen s útoky v New Yorku - predstavovali cleny siroké verejnosti v Americe.

Bylo zobrazeno 90 snímku:
  • 30 obsahovalo snímky útoku z 11. zárí
  • Nekterí byli negativní ale nesouvisí
  • Zbytek byl neutrální a nesouvisí
Poté merili mozkovou aktivitu úcastníku pro príznaky stresu a úzkosti.
Tso rekl:
"Výsledky nasí studie naznacují, ze odpovedi mozkových vln úcastníku behem zpracování obrazu se odchylují od normálu v pomeru k jejich sebevedomé úrovni strachu prímo související s útoky z 11. zárí."

Zjistili, ze nervové odchylky související se stresem byly podobné charakteristikám pozorovaným u osob trpících posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), jako je potlacení nezádoucích myslenek, hypervigilance a zhorsená pozornost.
Tso uzavrel:
"Toto zjistení je významné, jelikoz nasi úcastníci byli mladí, nezamestnaní, vysoce funkcní jedinci a zatímco jejich strach byl zretelne pod klinickou prahovou hodnotou, jejich odpovedi na emocní informace v mozku byly ovlivneny stejným zpusobem, i kdyz ne ve stejné míre jako v PTSD. premýslíme o tom, zda by tísnivé reakce mely být povazovány za spektrum závaznosti, spíse nez jednoduse rozdeleny do normálních a klinických kategorií. "

Napsal Christian Nordqvist

Dapagliflozin Plus Glimepirid snízil hladinu glukózy v krvi behem 48 týdnu lécby

Dapagliflozin Plus Glimepirid snízil hladinu glukózy v krvi behem 48 týdnu lécby

Výsledky klinické studie fáze III, ohlásené spolecností Bristol-Myers Squibb Company a AstraZeneca 8. prosince, prokázaly, ze pozorované snízení hladin glukózy v krvi (glykosylované hladiny hemoglobinu nebo HbA1c) u dospelých s diabetem 2. typu, které byly léceny po 24 týdnech s experimentální slouceninou dapagliflozinem pridaným k soucasné lécbe prípravkem glimepirid (sulfonylmocovina), byly udrzovány ve 48 týdnech ve srovnání s úcastníky, kterí dostávali placebo v kombinaci s glimepiridem.

(Health)

Dukazy za zdravou stravu

Dukazy za zdravou stravu

V nové zpráve, publikované spolecností BMJ (British Medical Journal), skupina výzkumných pracovníku zkoumá dukazy o poradenství pro zdravou výzivu. Skupina pro zdraví spotrebitelu skupiny BMJ prezkoumala publikovaný výzkum týkající se stravy a zdraví a zjistila, ze nejlepsími zpusoby, jak snízit riziko vzniku rakoviny, jsou udrzení zdravé hmotnosti, pravidelné cvicení, neprijetí prílisného mnozství alkoholu a konzumace méne cerveného masa.

(Health)