cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.9/11 Útoky Stres Odpovedi tech, kterí tam nebyli

Významný pocet lidí v USA zaznamenal znacné príznaky stresu související s útoky z 11. zárí, mozná az 40% z nich, výzkumníci z University of Michigan hlásili Journal of Traumatic Stress. Autori vysvetlili, ze jedinci, kterí nebyli prímo zapojeni do útoku, ukázali zvýsené reakce na stres ve srovnání s kazdodenními vizuálními obrazy.
Autor Ivy Tso rekl:

"Dalsí studie ukázaly, ze útoky z 11. zárí vyústily ve vlnu stresu a úzkosti ve Spojených státech. 8-10 procent obyvatel New Yorku hlásilo príznaky konzistentní s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) a depresí 40 procent Americanu v celé zemi zaznamenalo významné príznaky stresu související s útoky. "

Tso a tým provedli studii do týdne od útoku z 11. zárí a hodnotili 31 studentu v Bostonu, Massachusetts. Zádný z nich nebyl prímo spojen s útoky v New Yorku - predstavovali cleny siroké verejnosti v Americe.

Bylo zobrazeno 90 snímku:
  • 30 obsahovalo snímky útoku z 11. zárí
  • Nekterí byli negativní ale nesouvisí
  • Zbytek byl neutrální a nesouvisí
Poté merili mozkovou aktivitu úcastníku pro príznaky stresu a úzkosti.
Tso rekl:
"Výsledky nasí studie naznacují, ze odpovedi mozkových vln úcastníku behem zpracování obrazu se odchylují od normálu v pomeru k jejich sebevedomé úrovni strachu prímo související s útoky z 11. zárí."

Zjistili, ze nervové odchylky související se stresem byly podobné charakteristikám pozorovaným u osob trpících posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), jako je potlacení nezádoucích myslenek, hypervigilance a zhorsená pozornost.
Tso uzavrel:
"Toto zjistení je významné, jelikoz nasi úcastníci byli mladí, nezamestnaní, vysoce funkcní jedinci a zatímco jejich strach byl zretelne pod klinickou prahovou hodnotou, jejich odpovedi na emocní informace v mozku byly ovlivneny stejným zpusobem, i kdyz ne ve stejné míre jako v PTSD. premýslíme o tom, zda by tísnivé reakce mely být povazovány za spektrum závaznosti, spíse nez jednoduse rozdeleny do normálních a klinických kategorií. "

Napsal Christian Nordqvist

Dna probíhá silne v rodinách, navrhuje rozsáhlé studium

Dna probíhá silne v rodinách, navrhuje rozsáhlé studium

Vedci z britské univerzity v Nottinghamu a jeho kolegové provedli novou studii o obyvatelích Tchaj-wanu, kde je vysoká dávka dny, a zjistili, ze stavové klastry v rodinách. Riziko vývoje dny bylo do znacné míry spojeno se sdílenými modifikovatelnými faktory, jako je zivotní styl a dieta, a zároven se zdálo, ze blízkí príbuzní s touto chorobou zvysují riziko, avsak v mensím rozsahu.

(Health)

Revolucní lécba snizuje krevní tlak

Revolucní lécba snizuje krevní tlak

Nová lécba bez léku, která se skládá z "trhacích" nervu v ledvinách s rádiovými vlnami, pomáhá snizovat vysoký krevní tlak u pacientu. Metoda, známá jako renální denervace (RDN), se podává v délce 45 minut pod lokálním anestetikem a je prvním novým alternativním lécebným postupem pro pacienty, kterí nemohou snizovat svuj krevní tlak pomocí tradicních léku.

(Health)