cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.9/11 Útoky Stres Odpovedi tech, kterí tam nebyli

Významný pocet lidí v USA zaznamenal znacné príznaky stresu související s útoky z 11. zárí, mozná az 40% z nich, výzkumníci z University of Michigan hlásili Journal of Traumatic Stress. Autori vysvetlili, ze jedinci, kterí nebyli prímo zapojeni do útoku, ukázali zvýsené reakce na stres ve srovnání s kazdodenními vizuálními obrazy.
Autor Ivy Tso rekl:

"Dalsí studie ukázaly, ze útoky z 11. zárí vyústily ve vlnu stresu a úzkosti ve Spojených státech. 8-10 procent obyvatel New Yorku hlásilo príznaky konzistentní s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) a depresí 40 procent Americanu v celé zemi zaznamenalo významné príznaky stresu související s útoky. "

Tso a tým provedli studii do týdne od útoku z 11. zárí a hodnotili 31 studentu v Bostonu, Massachusetts. Zádný z nich nebyl prímo spojen s útoky v New Yorku - predstavovali cleny siroké verejnosti v Americe.

Bylo zobrazeno 90 snímku:
  • 30 obsahovalo snímky útoku z 11. zárí
  • Nekterí byli negativní ale nesouvisí
  • Zbytek byl neutrální a nesouvisí
Poté merili mozkovou aktivitu úcastníku pro príznaky stresu a úzkosti.
Tso rekl:
"Výsledky nasí studie naznacují, ze odpovedi mozkových vln úcastníku behem zpracování obrazu se odchylují od normálu v pomeru k jejich sebevedomé úrovni strachu prímo související s útoky z 11. zárí."

Zjistili, ze nervové odchylky související se stresem byly podobné charakteristikám pozorovaným u osob trpících posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), jako je potlacení nezádoucích myslenek, hypervigilance a zhorsená pozornost.
Tso uzavrel:
"Toto zjistení je významné, jelikoz nasi úcastníci byli mladí, nezamestnaní, vysoce funkcní jedinci a zatímco jejich strach byl zretelne pod klinickou prahovou hodnotou, jejich odpovedi na emocní informace v mozku byly ovlivneny stejným zpusobem, i kdyz ne ve stejné míre jako v PTSD. premýslíme o tom, zda by tísnivé reakce mely být povazovány za spektrum závaznosti, spíse nez jednoduse rozdeleny do normálních a klinických kategorií. "

Napsal Christian Nordqvist

Bunecné bunky prostaty podléhají "suicidové genové terapii"

Bunecné bunky prostaty podléhají "suicidové genové terapii"

Dlouhodobá klinická studie genové terapie pro rakovinu prostaty, která zpusobuje, ze imunitní systém napadne nádorové bunky, naznacuje, ze je úcinný a bezpecný, ríkají výzkumní pracovníci. Vysoce kvalitní agresivní rakovina prostaty (vlevo) po lécbe génovou terapií a radioterapií neprokázala zádný nález rakoviny (vpravo).

(Health)

Hyposmia: Co potrebujete vedet

Hyposmia: Co potrebujete vedet

Obsah Príciny Související podmínky Progrese Kdy videt odborníka Lécba Hyposmie je lékarský termín, který popisuje alespon cástecnou ztrátu pocitu vune. Tento stav muze být jak rozrusující, tak nebezpecný, kdyz k nemu dojde. Odhady naznacují, ze tento syndrom a dalsí poruchy, které ovlivnují jejich chut a vuni, mají 2 miliony lidí nebo 12% dospelých ve Spojených státech.

(Health)