cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.90 miliónu prípadu detské chripky a 1 milionu hospitalizací globálne kazdý rok

Pred Svetovým zápalem plic (Sat 12 Nov) byla zverejnena studie Online First in Lancet poprvé poskytuje globální odhady sezónní chripky u detí mladsích peti let a výsledné zatízení pneumonie související s chripkou. Podle studie výzkumníci odhadují, ze celosvetove priblizne 90 milionu detí uzavírá kazdorocní sezónní chripku, coz má za následek priblizne 1 milion hospitalizací a témer 111 500 úmrtí zpusobených pneumonií souvisejících s chripkou, pricemz 99% techto úmrtí se vyskytuje v rozvojových zemích.
Vzhledem k tomu, ze výzkumníci nemohou plne vysvetlit zátez pediatrické pneumonie zalozenou na nedávných odhadech výskytu a úmrtnosti na globální pneumonii Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza typu b a respiracního syncyciálního viru (RSV) potrebovali vysetrit úlohu jiných patogenu, jako je napríklad virus chripky, který je spojen s velkým, ale neznámým poctem hospitalizací u malých detí na celém svete a lze jim predcházet ockováním.
V rozvojových zemích zustává velké mnozství údaju o incidenci a úmrtnosti z pneumonie spojená s chripkou nezverejneno. Autori Dr. Harish Nair z Centra pro zdravotní vedy o populaci v Lékarské fakulte Univerzity v Edinburghu ve Velké Británii a jeho globální tým se proto rozhodli vytvorit mezinárodní studijní skupinu pro chripku, která doplní jejich systematickou recenzi literatury, která obsahuje publikovaná data od zemí s vysokými príjmy a rozvojovými zememi s dostupnými nepublikovanými údaji.
Bylo zjisteno, ze 43 vhodných studií, které obsahovaly údaje pro priblizne 8 milionu detí, odhadlo, ze se celosvetove objevilo priblizne 90 milionu nových prípadu chripky u detí mladsích peti let, spolu s 20 miliony prípadu pneumonie zpusobené chripkou. To predstavuje priblizne 13% nebo 1 z 8 prípadu vsech pediatrických pneumonií na celém svete.
Výzkumníci odhadovali priblizne 1 milion prípadu závazné pneumonie spojeného s chripkou, coz predstavuje 7% nebo 1 ze 14 vsech závazných prípadu pediatrické pneumonie na celém svete. Dalsí odhady naznacují, ze mezi lety 28 000 a 111 500 detí ve veku do peti let zemrelo v roce 2008 kvuli pneumonii spojenému s chripkou s 99% úmrtí v rozvojových zemích.
Výzkumníci zjistili, ze mezirocní nárust výskytu a mortality se v kazdém jednotlivém prostredí výrazne lisil. Údaje za úcelem poskytnutí globálních odhadu incidence podle typu nebo podtypu chripky nebyly dostatecné, i kdyz bylo zjisteno, ze míra výskytu chripky A byla obecne vyssí nez u chripky B.
V záverecném vyjádrení autori ríkají:

"Chripka je druhým nejcastejsím patogenem u detí s akutní infekcí dolních cest dýchacích [pneumonie] a významne prispívá k zátezi hospitalizace a úmrtnosti u malých detí. Nase odhady by mely informovat o politice verejného zdraví a strategii ockování, zejména v rozvojových zemích. zpráva by mela rovnez pomoci informovat dárcovské agentury pri urcování priorit financování pro vývoj a realizaci nových ockovacích látek nebo jiných strategií prevence chripky. Dokud nebude dosazeno rozsáhlé implementace úcinné vakcíny proti chripce, bude mozné zajistit spolehlivé rízení efektivního prípadového rízení (vcetne kyslíkové terapie pro hypoxémiu a lécbu antibiotiky sekundárních bakteriálních infekcí) podstatne snízí následky a úmrtnost spojená s tímto onemocnením. "

Dr. Maria Zambon z agentury pro ochranu zdraví v Londýne ve Velké Británii uvádí v propojeném komentári:

"Dulezité je, ze studie Nair a kolegu naznacují, ze vetsina detské úmrtnosti se vyskytuje mimo nemocnicní prostredí s zhruba 15násobnými rozdíly v pomeru úmrtnosti prípadu mezi rozvojovými a rozvinutými zememi. Vetsina svetových detí zije v rozvojovém svete. vysokého zatízení chorob zpusobeného chripkou v nejmladsích vekových skupinách, i kdyz presná císla jsou obskurní. "

Dodává potrebu stanovit priority pro zdravotní zásahy s místními dukazy pro informování rozhodovacích orgánu a záver:
"Robustní porovnávání zdravotních intervencí zalozených na dukazech, jako jsou selektivní versus univerzální politiky ockování mezi ruznými zememi a regiony, jsou zásadní pro pomoc rozhodovacím orgánum s omezenými zdroji, kterí se snazí dosáhnout nejlepsí návratnosti za nejnizsí náklady."

Napsal Petra Rattue

Cínské cvicení je dobré pro srdce

Cínské cvicení je dobré pro srdce

Bojíte se vaseho krevního tlaku a cholesterolu? Tai Chi nebo Qigong mohou pomoci. Tyto a dalsí typy tradicních cínských cvicení se zdají pro zlepsení zdraví a pohody lidí s kardiovaskulárními chorobami, vysokým krevním tlakem nebo cévní mozkovou príhodou, ríká výzkum publikovaný ve Journal of the American Heart Association.

(Health)

Péce o rakovinu vylécí lépe ve specializovaných centrech rakoviny

Péce o rakovinu vylécí lépe ve specializovaných centrech rakoviny

V prehledu nedávných studií výzkumníci z The Cochrane Library odhalují, ze specializované onkologické centrum muze pomoci zlepsit míru prezití u pacientu s rakovinou. , Tým objevil, ze kdyz zeny s gynekologickým onemocnením byly léceny ve specializovaných centrech, zili déle nez pacienti léceni v nespecializovaných rakovinových centrech.

(Health)