cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.85 detí ve Velké Británii zemre kazdým rokem od spatného zacházení

Poprvé se studie East Anglia University (UEA) priblízila ke zjistení poctu detí, které kazdý rok zemrou ve Spojeném království z duvodu spatného zacházení.
Tým UEA a výzkumníci z Warwick University byli pozádáni, aby vládu analyzovali závazné prezkumy prípadu (SCR) v letech 2009 az 2011. Ministerstvo skolství práve zverejnilo sokující zjistení, které odhalují, ze kazdý rok je zabito zhruba 85 detí zanedbáním nebo zneuzívání.
Dr. Marian Brandon z Centra pro výzkum dítete a rodiny UEA, který je hlavním autorem studie, oznámil:

"Tato zpráva vytvárí radu nových poznatku vedle známých zpráv.Nyní uz víme, ze kazdý rok zemre kolem 85 detí v dusledku zneuzívání nebo zanedbávání.Kazdá smrt je sokující a strasidelný odpad zivota, ale musíme zít se skutecností, ze nelze zabránit vsem temto úmrtím. "

Vedoucí výzkumný pracovník, Dr. Peter Sidebotham z univerzity v Warwicku rekl:

"Zatímco existují dukazy o tom, ze celková míra smrtelných úrazu zpusobených zneuzíváním detí v uplynulých letech klesla, nesmíme být spokojeni. Z kazdé smrti dítete se muzeme naucit hodne, ponaucení z tohoto výzkumu nám muze pomoci usilovat o ochranu ostatních detí a podporovat rodiny. "

Závery také odhalily, ze pocet detí, na které se vztahoval plán ochrany detí v dobe jejich úmrtí, klesl z období 16% v letech 2007-2009 na 10% v letech 2009 az 2011, navzdory skutecnosti, ze pocet detí na ochranu detí plány rostou.
Dr. Brandon prohlásil: "Zjevne není místo pro uspokojení, ale je dobré videt zde zlepsení."
Výzkumníci také objevili dalsí mozné známky zlepsení ochrany detí, pricemz pokles poctu SCR zahrnujících kojence od roku 2007 do roku 2009 na 46% od roku 2009 do roku 2011 cinil 46%.
Zpráva je ctvrtou po sobe jdoucích dvouletých analýz provedených výzkumným týmem UK SCRs. Vetsí pocet prehledu SCR behem tohoto dvouletého období umoznil výzkumným pracovníkum proverit dalsí oblasti, které dríve nebyly mozné, a provádet komplexnejsí a dukladnejsí výzkum.
Zjistení ukázala, ze celkový pocet detí mladsích 17 let, kterí byli usmrceni násilím nebo spatným zacházením, byl odhadován na 85 detí rocne, nebo 0,77 na 100 000 detí. 50 az 55 z techto úmrtí bylo prímo pricítáno násilí, zneuzívání nebo zanedbávání, zatímco zbývajících 30 az 35 detí zemrelo z následku spatného zacházení, ale ne jako primární prícinou smrti, napríklad nehodami, náhlá neocekávaná úmrtí v detství a sebevrazda.
Napsal Grace Rattue

Roztrousené náklady na léky proti rakovine "poskozují péci o pacienta"

Roztrousené náklady na léky proti rakovine "poskozují péci o pacienta"

Onkologové vysvetlují v clánku pro casopis Mayo Clinic Proceedings, ze rostoucí náklady na léky proti rakovine ovlivnují péci o pacienty s rakovinou v USA. Mezi léty 2000 a 2012 se náklady na léky proti rakovine zvýsily více nez desetinásobne. Dr. S. Vincent Rajkumar z Mayo Clinic Cancer Center v Rochesteru, MN a jeho kolega Hagop Kantarjian z Cancer Center v Texaské univerzite MD Anderson v Houstonu uvádí, ze prumerná cena léku proti rakovine ciní 5 000 az 10 000 USD za 1 rok lécby pred rokem 2000.

(Health)

Inovacní technika vyvinutá k výrobe protilátek

Inovacní technika vyvinutá k výrobe protilátek

Výzkumníci vyvinuli nový prístup k rychlému vytvárení lidských protilátek v laboratori. Tato prukopnická metoda nejen zrychluje tvorbu protilátek proti mnoha chorobám, ale muze být pouzita i pri vývoji nových vakcín. Rychlá generace protilátek v laboratori muze pomoci lécit sirokou skálu nemocí a vyvíjet nové vakcíny.

(Health)