cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Proc americký Cervený kríz provádí nouzové volání po krvi

Americký Cervený kríz vydal po celou dobu cervna a prvního cervnového týdne nouzovou zádost pro dárce krve vsech typu.

Pocet daru krve byl minulý mesíc nizsí o 50 000, o 10% nizsí nez se ocekávalo.

Podle organizace je cerven jedním z nejnárocnejsích mesícu pro shromazdování dostatku daru krve a trombocytu. Mnoho pravidelných dárcu je zaneprázdneno letními aktivitami, takze krevní obet je pro ne nizsí prioritou. Ctvrtý cervenec muze navíc prispet ke snizování daru.

Minulý rok bylo zaznamenáno, ze dárcovství krve v USA zasáhlo nejnizsí hodnoty za 15 let v dusledku nepríznivých povetrnostních podmínek a letních prázdnin.

Kanadské krevní sluzby také predtím vyzvaly dárce k "kritickým" letním mesícum, kdy jsou dárcovské údaje prirozene nizsí kvuli dárcum, kterí prijali prázdniny.

Dary krve a krevních desticek jsou podporovány Cerveným krízem, zejména od dárcu s krevními typy O negativní, B negativní a negativní. Negativní typ O je univerzální krevní typ, který muze být transfuzován u kazdého pacienta, zatímco negativní a negativní typu A mohou být transfuzovány na Rh pozitivní nebo negativní pacienty.

Stephanie Millianová, mluvcí Cerveného kríze, ríká:

"Zádáme o pomoc verejnosti, aby se zabránilo váznejsímu nedostatku." Denní dary pricházejí kratsí a k dispozici je méne krve pro pacienty v nouzi.

Americký Cervený kríz je nejvetsí organizací pro sber krve v zemi. Dodává více nez 40% krve a krevních produktu pouzívaných v zemi.

Podle organizace je v USA denne více nez 44 000 daru krve. V roce 2006 dostalo transfúzi více nez 5 milionu pacientu.

Kazdý rok priblizne 4 miliony dobrovolníku vydávají krev a poskytují více nez 6,5 milionu jednotek. Organizace kazdorocne distribuuje priblizne 9,5 milionu krevních prípravku, vcetne 6 milionu jednotek cervených krvinek pacientum ve více nez 3 000 nemocnicích a transfuzních centrech po celé zemi.

Chcete-li provést schuzku s darováním krve nebo krevních desticek, navstivte redcrossblood.org. Jednotlivci musí být nejméne 17 let veku (16 let se souhlasem rodicu v nekterých státech), vázit minimálne 110 liber a být v dobrém zdravotním stavu, aby dali krev.

Fajcí cigareta prispívá ke schizofrenii?

Fajcí cigareta prispívá ke schizofrenii?

Metaanalýza zverejnená v casopise Lancet Psychiatry uvádí, ze lidé, kterí kourí, mají více nez trikrát vyssí pravdepodobnost, ze trpí psychózou ve srovnání s nekuráky. Výzkumníci dríve mysleli, ze lidé s psychózou pravdepodobne kourí, protoze mohou zjistit, ze kourení pusobí proti vedlejsím úcinkum lécby schizofrenie.

(Health)

Prenatální expozice extázi spojená s vývojovými prodlevami

Prenatální expozice extázi spojená s vývojovými prodlevami

Poprvé mezinárodní studie prospektivní spolupráce pod vedením lékarské fakulty Case Western Reserve University dokládá dopad extáze, siroce pouzívaného nelegálního stimulanta a halucinogenu s vedeckým názvem 3,4-methylendioxymetamfetamin nebo MDMA, na vývoj plodu a kojence .

(Health)