cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový lék na diabetes mellitus 2. typu muze být zameren na produkci glukózy v játrech

Místo toho, aby se telo stalo citlivejsím na inzulín, je mozné lécit diabetes typu 2 tím, ze zpomalí produkci glukózy v játrech?
Vedci navrhnou, aby lék, který vypíná bílkovinu, která kontroluje produkci glukózy v játrech, by mohla pomoci pri lécbe cukrovky typu 2 snízením hladiny cukru v krvi.

Nová studie vedená Washingtonskou lékarskou fakultou v St. Louis a publikovaná v casopise Bunecný metabolismus, naznacuje, ze je.

Pri práci s mysí, tým zjistil, ze vypnutí jaterních proteinu, které kontrolují produkci glukózy, vedlo ke snízení hladiny cukru v krvi.

Toto zjistení by mohlo vést k úcinnejsí lécbe diabetu 2. typu, ríká vedoucí studie Brian N. Finck, docentka medicíny.

Jedna droga, s níz výzkumníci experimentovali ve své studii, muze mít takový úcinek - zkoumaný lék MSDC-0602.

Podle výrobce vyrábí Metabolic Solutions Development Company spolecnosti Kalamazoo, MI - která popisuje MSDC-0602 jako inzulínový senzibilizátor - lécivo v soucasné dobe prochází zkouskami jako lécba diabetu 2. typu.

Blokování prenosu pyruvátu snizuje tvorbu glukózy v játrech mysí

Drívejsí výzkum jiz naznacoval, ze zasahuje do mechanismu, který dopravuje pyruvát - stavební blok glukózy - z krevního obehu do mitochondrie jaterních bunek, coz muze snízit tvorbu glukózy v játrech. Mitochondrie jsou malé bunky uvnitr bunek, které produkují energii, kterou potrebují.

Prof. Finck a kolegové tento objev dále prokázali a ukázali, ze inhibice proteinu nazývaného mitochondriální nosic pyruvátu 2 (MPC2) v játrech mysí blokuje transport pyruvátu a snizuje tvorbu glukózy.

Studie je první, která ukazuje kritickou úlohu, kterou hraje MPC2 pri produkci glukózy v játrech.

Tým se domnívá, ze narusení prepravy pyruvátem muze také pomoci pri lécbe nealkoholických tukových onemocnení jater - coz je podmínka bezná u lidí, kterí jsou obézní.

U vetsiny lidí nealkoholické tukové jaterní onemocnení nezpusobuje zádné známky a príznaky a zádné komplikace. V jiných prípadech vsak muze vést ke vzniku zánetu a jizvení jater a ve velmi vázných prípadech vede k selhání jater.

MSDC-0602 je také vyvíjen k lécbe nealkoholických tukových jaterních onemocnení.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) tvrdí, ze cukrovka v USA vzrustá "alarmujícím" tempem. Zpráva CDC v roce 2014 uvádí pocet Americanu postizených touto chorobou na 29 milionu - 12% dospelých. Velkou vetsinou prípadu je diabetes typu 2.

Prof. Finck uzavírá:

"Lék, který zastavuje produkci glukózy, má potenciál pomoci milionum lidí postizených nejcastejsí formou diabetu."

Mezitím, Zdravotní novinky dnes zjistil, ze opozdená verze metforminu je testována ve studii nedávno publikované v casopise Diabetes Care, by mohlo vyhovovat 40% pacientu s diabetem typu 2, kterí nemohou pouzívat soucasnou formulaci.

V této studii vedci prokázali, ze úcinek metforminu, který snizuje hladinu glukózy, se odehrává ve streve a nikoliv v krevním obehu, jak se dríve predpokládalo.

Elektronická zdravotní záznamy spojená s mnohem lepsí pécí o kvalitu

Elektronická zdravotní záznamy spojená s mnohem lepsí pécí o kvalitu

Zdá se, ze lékari, kterí jdou digitálne, poskytují výrazne lepsí zdravotní péci, uvedli výzkumníci z Weill Cornell Medical College v New Yorku ve Journal of General Internal Medicine. Americké zdravotnické úrady a samotná federální vláda tlací lékare, kliniku a zdravotní strediska, aby se prestehovali do digitálního sveta.

(Health)

Radiacní úcinky zvysují riziko onemocnení srdce u pacientu trpících karcinomem prsu

Radiacní úcinky zvysují riziko onemocnení srdce u pacientu trpících karcinomem prsu

Pacienti s karcinomem prsu, kterí podstupují radiacní terapii, mají v prubehu peti let mírne zvýsené riziko ischemické choroby srdecní a riziko pretrvává alespon dvacet let, výzkumníci z Oxfordské univerzity, Anglie, Karolinska institut, Svédsko a Kodanská univerzitní nemocnice, hlásené v NEJM (New England Journal of Medicine).

(Health)