cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Tezsí pacienti s vetsí pravdepodobností prezijí sepsu, zjistuje studie

Zatímco obvyklý lékarský pohled na obezitu spocívá v tom, ze je spatný pro zdraví a pravdepodobne zkrátí zivotnost, paradoxne, pokud jde o prezívající tezkou sepse, prinásení prílis velké hmotnosti muze být výhodou. Tak ríká nový výzkum, který studoval více nez 1 400 obézních a normálních pacientu v USA, kterí byli hospitalizováni s zivot ohrozující infekcí.

Publikováno v casopise Kritická lékarská péce, studie vyvolává zajímavé otázky o tom, jak obezita ovlivnuje odpoved tela na infekci. Vetsina studií ji spojila s horsími a ne lepsími zdravotními výsledky.

Vedoucí autor Dr. Hallie C. Prescott, klinický lektor plicní a kritické péce na University of Michigan (U-M) Health System v Ann Arbor, ríká:

"Lékari ocekávají, ze obézní pacienti nebudou delat spatne, a tato víra muze ovlivnit péci a poradenství, které poskytují pacientum a jejich rodinám. Nase studie naznacuje, ze pacienti s obezitou sepse mají ve skutecnosti nizsí mortalitu a podobné funkcní výsledky jako pacienti s normální hmotností."

Rychlost sepsy se v USA zvýsila

Sepsa, nekdy oznacovaná jako otravy krve nebo septikémie, je potenciálne zivot ohrozující stav, kdy imunitní systém tela prezívá na infekci, coz muze vést k septickému soku. Dotcené pacienty musí casto strávit cas na jednotce intenzivní péce.

Podle výzkumu, který ukazuje, ze postihuje priblizne 750 000 pacientu a zabije více nez 250 000 Americanu rocne, je sepsa hlavní prícinou úmrtí v nemocnicích v USA.

Výskyt sepsy v USA se za posledních 15 let zdvojnásobil, címz se stal stále dulezitejsím predmetem výzkumu a oblastí výdaju v Medicare.

Medicare výdaje na sepsu nyní stojí více nez 16 miliard dolaru rocne v nemocnicních úctech, coz je asi ctyrnásobek celkového nemocnicního úctu za infarkt. Systém Medicare nyní platí za priblizne milion hospitalizací rocne v dusledku závazné sepse.

Vetsina pacientu, kterí prezijí tezkou sepse, potrebuje rehabilitacní péci ve specializovaném zarízení. Zhruba polovina z nich zemre behem jednoho roku od opustení nemocnice.

Obycejní pacienti s mensí pravdepodobností úmrtí behem jednoho roku hospitalizace pro tezkou sepsi

Dukazy o vazbe mezi obezitou a zlepsením sance na prezívání sepsy se na chvíli zvysují, presto vsak pritahuje kritiku v tom, ze by mohla být predpojatá tím, ze by nebylo správne zohledneno preferencní prijetí obézních pacientu k kritické péci. Také tyto studie nemusí nutne sledovat pacienty poté, co opustili nemocnici, a podívali se na jiné zdravotní výsledky.


Studie zjistila, ze pacienti s vyssím BMI mají mensí pravdepodobnost úmrtí poté, co byli léceni pro sepsi behem jednoho roku od opustení nemocnice.

Ve své studii se Dr. Prescott a kolegové vydali na zkoumání, zda "1-letá úmrtnost, vyuzití zdravotní péce a funkcní výsledky po tezké hospitalizaci sepsou se lisí indexem telesné hmotnosti".

Zkoumali údaje o 1 404 starsích príjemcích Medicare hospitalizovaných s tezkou sepsí, kterí byli zapsáni do národne reprezentativní studie. Z úcastníku bylo 334 (23,8%) obézních nebo tezce obézních, 473 (33,7%) bylo nadváhou a 597 (42,5%) melo normální hmotnost.

Zjistili, ze u pacientu s vyssím indexem telesné hmotnosti (BMI) se snizuje pravdepodobnost úmrtí behem jednoho roku od opustení nemocnice po lécbe závazné sepse.

Rovnez zjistili, ze existuje vztah "dávka-odpoved" mezi BMI a úmrtností, pricemz tezce obézní pacienti vykazují nizsí úmrtnost nez obézní pacienti.

Pokud jde o funkcní výsledky, zjistili, ze u obézních pacientu se jedná stejne jako u pacientu s normální telesnou hmotností, pricemz konstatuje, ze "celkové funkcní omezení po tezké sepse se nelisí podle kategorie indexu telesné hmotnosti".

Výsledky také ukázaly, ze celková doba strávená v nemocnicní a rehabilitacní péci byla nejvetsí u obézních pacientu, stejne jako výdaje Medicare, avsak prumerné denní uzívání a prumerné denní náklady Medicare byly priblizne stejné pro normální telesnou hmotnost a obézní prezivsí tezkou sepsi.

Starsí autor Theodore Iwashyna, odborný asistent interního lékarství na U-M Health System, ríká:

"Obézní pacienti, kterí prezijí jejich hospitalizaci v sepsi, vyuzívají více prostredku na zdravotní péci a vyzadují více výdaju na Medicare - ale toto zrejmé zvýsení uzívání zdroju je dusledkem delsího zivota, nikoliv zvýseného uzívání na den zivého."

Autori poznamenávají, ze nadmerná hmotnost muze zpusobit, ze organismus reaguje jinak na kritickou nemoc, a je treba provést dalsí studie, aby bylo jasné, proc, takze poskytovatelé zdravotní péce mohou zlepsit péci o vsechny pacienty se sepsí a jinými kritickými stavy.

V ríjnu 2013 vedci ve Velké Británii informovali o tom, jak vyvíjejí rychlý krevní test na luzko pro sepsi, který vrátí výsledky do 2 hodin. Takový test by mohl kazdorocne zachránit tisíce zivotu po celém svete tím, ze zajistí, aby pacienti se sepsou dostali okamzitou lécbu správným antibiotikem pro konkrétní bakterie za jejich infekci.

BMA ríká, ze nárust príspevku NHS je spatný a nespravedlivý

BMA ríká, ze nárust príspevku NHS je spatný a nespravedlivý

Podle britské lékarské asociace (BMA) je nespravedlivé a zavádející zvýsení príspevku NHS duchodového systému v prístích trech letech az o 6%. Jejich prohlásení je v reakci na vládní konzultaci o zvýsení príspevku na duchodový systém NHS od roku 2012. Krome toho BMA vyjadruje obtezování nad vládní neochotou úcastnit se dulezitých jednání s odborovými svazky o svém plánu duchodu NHS.

(Health)

Textové zprávy pomáhají dodrzování antiretrovirové lékové terapie

Textové zprávy pomáhají dodrzování antiretrovirové lékové terapie

Systematický prehled v knihovne Cochrane odhaluje, ze lidé s HIV casteji uzívají své léky, pokud dostanou prostrednictvím svého mobilního telefonu týdenní pripomenutí textových zpráv. Textové zprávy se stávají stále oblíbenejsí metodou poskytování podpory ve zdravotnictví - zvysuje kontakt mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péce a pomáhá podporovat úcast na klinikách a nemocnicích.

(Health)