cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Osm bezných prícin bolesti prsu

Obsah

 1. Bezné príciny bolesti prsu
 2. Cyklická a necyklická bolest prsu
 3. Jak zvládnout bolesti prsu
Zeny vsech vekových kategorií hlásí bolesti prsu, známé také jako mastalgie. Bolest muze nastat pred a po menopauze. Bolest prsu je vsak nejcastejsí behem reprodukcních let.

Témer 70 procent zen hlásí bolesti prsu v urcitém okamziku svého zivota, ale jen asi 15 procent potrebuje lékarskou péci.

Závaznost a umístení bolesti prsu se mohou lisit. Bolest se muze objevit jak v prsou, tak v prsou, nebo v podpazí. Závaznost se muze pohybovat od mírné az tezké a typicky se popisuje jako jemnost, ostré horení nebo utazení prsní tkáne.

Hormonální zmeny zpusobené událostmi, jako je menstruace, tehotenství, laktace a menopauza, mohou také mít vliv na typ bolesti prsu.

Bezné príciny bolesti prsu

Následujících je osm bezných prícin bolesti prsu.

1. Cysty prsu


Perorální hormonální antikoncepce muze v nekterých prípadech vést k bolesti prsu.

Nekteré zeny mají vyssí riziko vzniku bolestivých stavu prsu nez jiné. Obcas muze dojít ke zmene mlécného kanála nebo zlázy, coz muze vést k tvorbe prsních cyst.
Cysty prsu se mohou cítit jako hrudka v prsou. Jsou kapalinou plnené vaky, které mohou být mekké nebo pevné. Mohou nebo nemusí zpusobovat bolest. Tyto cysty se zpravidla zvetsují v prubehu menstruacního cyklu a odezní se po dosazení menopauzy.
Vetsina prsních cyst se skládá spíse z tekutin nez z bunek. Cysta je odlisná od nádoru a není rakovinná.

2. Léky

Nekteré léky mohou prispívat k rozvoji bolesti prsu.

Léky, které jsou spojeny se zvýsením bolesti prsu, zahrnují:

 • léky, které ovlivnují reprodukcní hormony
 • nekteré lécby dusevního zdraví
 • nekteré kardiovaskulární lécby

Príklady techto typu léku jsou:

 • perorální hormonální antikoncepce
 • postmenopauzální estrogenní a progesteronové prípravky
 • antidepresiva, jako je selektivní inhibitor zpetného vychytávání serotoninu (SSRI)
 • antipsychotika, jako je haloperidol
 • digitální prípravky, napríklad digoxin
 • Methyldopa (Aldomet)
 • Spironolakton (Aldacton)

Jiné, které mohou mít tento úcinek, zahrnují:

 • nekteré diuretiky
 • anadrol, steroid
 • lécba neplodnosti

Lidé s bolestí prsu by meli mluvit se svým poskytovatelem zdravotní péce, aby zjistili, zda nekterý z jejich léku pusobí.

3. Operace prsu

Podcházející chirurgie prsu a tvorba jizvy mohou vést k bolesti prsu.

Závaznost a typ bolesti se lisí mezi jednotlivci a pohybuje se od bolesti po silnou bolest. Muze to být dusledkem nervového poskození nebo zánetu. Bolest muze ovlivnit povrch prsu nebo muze být hluboká.

Mnozství a typ bolesti se mohou v prubehu casu menit.

Brzy po operaci muze být bolest tezká.

Dlouhodobé úcinky mohou zahrnovat:

 • zvýsená citlivost
 • bolest na dotyku oblasti
 • snízenou citlivost a moznou necitlivost
 • neschopnost zvednout rameno nad hlavu
 • potíze s rízením, provádení remesel a dalsích pravidelných cinností

Nekteré z nich mohou trvat 6 mesícu nebo déle.

Jedna studie, která sledovala zeny, které podstoupily operaci prsu behem 6 mesícu, zjistila, ze celková mírná bolest má tendenci v prubehu casu pretrvávat, mírná bolest se muze zvýsit a silná bolest pravdepodobne zmizí.

4. Costochondritis

Costochondritis nebo costosternální syndrom je zánet chrupavky, která spojuje zebra a páter.

Muze se vyskytnout u artritidy. Artritida na krku nebo horní cásti zad muze také vést k bolesti nebo znecitlivení v hrudi. Muze se také vyskytnout pri zranení nebo fyzickém namáhání.

Nekdy se muze objevit otok.

Není to príbuzné prsu, ale zpusobuje horící bolest, která muze být zmatena bolestí prsu.

Tento stav nejcasteji postihuje zeny a osoby starsí 40 let.

5. Fibrokystické zmeny prsu

Fibroskystické zmeny prsu mohou zpusobit, ze jedna nebo obe prsa se stanou hrudkovitými, nudnými a otoky. To je zpusobeno nahromadením tekutin plných cyst a vláknitých tkání. Muze také dojít k výtoku bradavky.

Tento neskodný stav není neobvyklý u zen ve veku mezi 20 a 50 lety. To není spojeno s vyssím rizikem rakoviny prsu.

Nekteré zmeny, které mohou prispet ke snízení nepohodlí, zahrnují:

 • po strave s nízkým obsahem soli
 • pomocí mírné léky proti bolesti

Nejméne jedna studie naznacuje, ze doplnky vitamínu E a B6 mohou pomoci s cyklickou mastalgií a zvláste s fibroskystickými zmenami.
Systematický prehled vsak dospel k záveru, ze vitamíny nemají zádný rozdíl.
Redukcní kofein a olej z vecerní ledviny se casto doporucují, ale jeden systematický prezkum dospel k záveru, ze nejsou úcinné pri lécbe bolesti prsu.

6. mastitida

Mastitida je bolestivá infekce prsu.

Nejcasteji se vyskytuje behem kojení v dusledku zaneseného mlécného kanála. To se vsak muze stát v jiných casech.

Príznaky mohou zahrnovat:

 • horecka
 • bolesti
 • únava
 • zmeny prsou, jako je teplo, zarudnutí, otok a bolest

Moznosti lécby zahrnují antibiotika. Nekteré výzkumy spojují pouzití probiotik se snízením obsahu nekterých bakterií, coz naznacuje, ze by to mohlo být uzitecnou mozností lécby.

7. Spatne nasazená podprsenka

Bolest prsu muze být dusledkem nesprávne namontované podprsenky. Podprsenka, která je prílis tesná nebo prílis volná, muze komprimovat prsy nebo je nechat nesprávne podeprenou, coz vede k nepohodlí.

Chcete-li zkontrolovat, zda je podprsenka správná, zeptejte se sami sebe:

 • Podprsenka stojí vzadu?
 • Jsou popruhy nebo podkozní kývání nebo prsy vypouklé?
 • Soustredí se centrum blíz k hrudní kosti a muzete pod prstem pod kelímky snadno projít prst?

Mnoho obchodních domu nabízí sluzbu podprsenky.

Nosit sportovní podprsenku behem cvicení muze být také prínosné.

8. Rakovina prsu

Vetsina rakoviny prsu nezpusobuje bolest. Zánetlivá rakovina prsu a nekteré nádory vsak mohou vést k poruchám prsu.

Lidé by meli kontaktovat svého lékare, jestlize mají:

 • pausální nebo jiná oblast, která se týká prsu
 • bolest nebo hrudník, který po menstruaci nezmizí
 • jakýkoli výtok bradavky, krvavý, cistý nebo jinak
 • bolesti prsu bez známé príciny nebo to nezmizí
 • symptomy konzistentní s infekcí prsu, jako je zarudnutí, hnis nebo horecka

Bolest prsu obvykle nesouvisí s rakovinou.

Cyklická a necyklická bolest prsu

Bolesti prsu lze rozdelit do dvou kategorií: cyklické a necyklické bolesti.

Cyklická bolest


Bolest prsu se nekdy muze objevit vedle zmen v menstruacním cyklu.

Cyklická bolest se mení s hormonálními výkyvy. Symptomy závisí na faktorech, jako je menstruacní cyklus.

To predstavuje 75 procent bolesti prsu.

Cyklická bolest prsu se casto vyskytuje u fibrocystických zmen, vcetne lumpiness a zesílených oblastí prsní tkáne.

Cyklické otoky, bolesti, bolesti prsou, tíha a prudkost mají tendenci vyresit po menstruaci.

Hormonální zmeny behem tehotenství a kojení mohou také vést ke zmenám prsu, vcetne bolesti.

Necyklická bolest

Necyklická bolest nesouvisí s menstruacním cyklem. To muze ovlivnit jednu nebo obe prsa, a to se nemení, jak se mení hormony.

Muze dojít k trvalému nebo prerusovanému utazení, pálení nebo bolesti. Bolest má tendenci zustat v jedné oblasti prsu. Muze pocházet z traumatu nebo predchozí biopsie.

Nekterá bolest prsu nesouvisí s prsou, ale se základními strukturami.

Jak zvládnout bolesti prsu

Poskytovatel zdravotní péce muze pomoci zjistit prícinu bolesti prsu a v prípade potreby rozhodnout o jakékoliv lécbe.

Návrhy na vlastní péci zahrnují:

 • nosit podpurnou podprsenku po celý den, sportovní podprsenku behem cvicení a prípadne spát v podprsenku
 • omezující príjem kofeinu a sodíku, jako je cokoláda, káva, caj a nealkoholické nápoje, ackoli výzkum tuto skutecnost nepotvrdila
 • pouzívání teplých nebo studených kompresí na prsy
 • konzumace stravy s nízkým obsahem tuku, zvysování dietního ovoce, zeleniny a zrn
 • udrzení zdravé hmotnosti
 • uzívání vitamínu, které lze koupit on-line, jako je vitamin B6, vitamín B1 a vitamín E
 • uzívání léku bez predpisu, jako je aspirin, acetaminofen nebo ibuprofen
 • snazí relaxacní metody ke snízení stresu, úzkosti a napetí
 • s ohledem na aspiraci nebo drenáz cysty, pokud je doporuceno
 • udrzování casopisu symptomu, aby zjistil, zda je bolest cyklická nebo necyklická

Lidé by meli mluvit se svým poskytovatelem zdravotní péce, nez se budou snazit o vlastní péci, aby zjistili, zda jsou vhodné.

Za urcitých okolností mohou lidé vyzadovat lékarskou pomoc pri bolesti prsu.

Vybrali jsme propojené polozky zalozené na kvalite produktu a seznamte klady a zápory kazdého z nich, abychom vám pomohli urcit, který z nich bude nejlépe pro vás. Partnerujeme s nekterými spolecnostmi, které tyto produkty prodávají, coz znamená, ze spolecnost Healthline UK a nasi partneri obdrzí cást výnosu, pokud uskutecníte nákup pomocí výse uvedeného odkazu.

Lepsí spánek spojený s vyssími hladinami omega-3 v nové studii

Lepsí spánek spojený s vyssími hladinami omega-3 v nové studii

Omega-3 mastné kyseliny jsou nejcasteji odvozeny z rybích oleju, vcetne tunáku a lososu, a jsou spojeny s mnoha zdravotními prínosy. Nyní vsak nová studie naznacuje, ze vyssí hladina omega-3 DHA je spojena s lepsím spánkem. Vedci z Oxfordské univerzity ve Velké Británii zverejnili výsledky své studie ve Journal of Sleep Research.

(Health)

Spotreba ovoce a zeleniny spojená s dusevním zdravím

Spotreba ovoce a zeleniny spojená s dusevním zdravím

Nyní vetsina z nás ví, ze jíst ovoce a zeleninu je dobré pro nase fyzické zdraví. Ale nová studie zverejnená v BMJ Open naznacuje, ze jíst pet denne je spojeno s lepsí dusevní pohodou. Jedení "5 za den" zvysuje zmeny vyssí dusevní pohody, tvrdí výzkumníci. Predchozí studie naznacuje, ze konzumace peti porcí ovoce a zeleniny denne je optimální mnozství pro snízení rizika úmrtí z jakékoliv príciny, coz je v rozporu s dalsí studií, která naznacuje, ze bychom meli jíst sedm porcí ovoce a zeleniny denne.

(Health)