cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Spatný spánek prispívá ke spatnému sexuálnímu uspokojení

Mnoho zen, které procházejí menopauzou, má problém spát. Nový výzkum ukazuje, ze kvalita spánku muze také ovlivnit úroven sexuální spokojenosti zeny.
Nový výzkum naznacuje, ze kvalita spánku ovlivnuje kvalitu zenského sexuálního zivota.

Zeny, které jsou bud pred menopauzou, nebo vstoupily do menopauzy, casto mají potíze se spánkem. Nekteré problémy se spánkem, které zazívají, zahrnují potíze s usínáním, probuzení uprostred noci nebo probuzení v ranních hodinách rána.

Nekteré z faktoru, které prispívají k temto poruchám spánku, se pohybují od hormonálních zmen, návalu tepla a abnormalit cirkadiánního rytmu, az po volbu zivotního stylu nebo jiné zdravotní stavy spojené s vekem.

Nedostatecný spánek muze zpusobit radu zdravotních problému. Jednotlivci, kterí jsou neustále spánkováni, mohou vyvinout hypertenzi a srdecní choroby. Dalsí výzkum nalezl spojení mezi nedostatecným spánkem a cukrovkou 2. typu a obezitou.

Nová studie od severoamerické menopauzy spolecnosti (NAMS) naznacuje, ze deprivace spánku také ovlivnuje míru sexuálního uspokojení u postmenopauzálních zen. První autorkou studie je Dr. Juliana M. Klingová a výsledky byly publikovány v casopise Menopauza.

Spatný spánek ovlivnuje sexuální spokojenost

Výzkumníci analyzovali údaje shromázdené studií WHI (Women's Health Initiative), dlouhodobou národní studii o zdraví zamerenou na prevenci rady nemocí u zen po menopauze ve veku 50 az 79 let.

Pro tuto studii Dr. Kling a kolegové zkoumali údaje o kvalite spánku a sexuální spokojenosti z 93 668 zen zapsaných do WIH. Krátká doba spánku byla definována jako méne nez 7-8 hodin spánku za noc.

Ze zapsaných zen bylo 56 procent uvedeno, ze je s jejich soucasnou sexuální aktivitou ponekud nebo velmi spokojeno, zatímco 52 procent uvádí, ze se v uplynulém roce podílelo na sexuální aktivite. Výzkumníci zjistili celkovou prevalenci nespavosti ve výsi 31 procent.

Celkove zeny, které uvádejí, ze spí méne nez 7-8 hodin, jsou méne pravdepodobné, ze jsou sexuálne aktivní a sexuálne spokojené.

Po úprave mozných prícin nespavosti, jako je deprese a chronické onemocnení, existovala inverzní souvislost mezi nespavostí a sexuálním uspokojením. Vyssí skóre nespavosti souvisely s nizsími pravdepodobnostmi sexuálního uspokojení a krátká doba spánku byla spojena s nizsími pravdepodobnostmi partnerské sexuální aktivity a nizsí sexuální spokojeností.

Pozorovaný vztah se lisil s vekem. Ve srovnání s mladsími zenami mely starsí zeny tendenci být méne sexuálne aktivní, pokud spaly méne nez 7-8 hodin. Navíc zeny starsí 70 let, které spaly méne nez 5 hodin, mely o 30 procent nizsí pravdepodobnost sexuální aktivity nez zeny, které spaly po dobu 7-8 hodin. Autori vsak poznamenávají, ze to muze být kvuli prítomnosti více komorbidit.

Autori písí, ze pro objasnení vztahu mezi starsím vekem, nizsím trváním spánku a dalsími komorbiditami jsou zapotrebí dalsí perspektivní longitudinální studie.

Dr. JoAnn Pinkerton, výkonný reditel NAMS, zvazuje závery:

"Zeny a poskytovatelé zdravotní péce potrebují uznat souvislost mezi symptomy menopauzy a nedostatecným spánkem a jejich úcinky na sexuální spokojenost. Existují úcinné moznosti lécby, které pomáhají pri narusení spánku a sexuální spokojenosti, vcetne hormonální terapie, které tato studie potvrdila jako úcinná pri menopauze pro symptomatické zeny. "

Zjistete, jak mohou hluboké spánky zvýsit mentální schopnosti starsích dospelých.

Prulom: relaps rakoviny prsu spojený s metabolismem tuku

Prulom: relaps rakoviny prsu spojený s metabolismem tuku

Ackoli byly ucineny velké kroky v lécbe rakoviny prsu, relaps je stále hlavní otázkou, která odmítla vysetrování. Nová studie by mohla pripravit cestu ke snízení míry recidivy tím, ze bude identifikovat starsí bunky dríve. Nový výzkum muze nakonec pomoci zabránit relapsu rakoviny. Rakovina jiz není trest smrti; je nyní mozné úspesne lécit celou radu typu rakoviny a v dusledku toho míra prezití je nahore.

(Health)

UK vybírá novou vakcínu proti rotaviru

UK vybírá novou vakcínu proti rotaviru

Anglie rozhodla o vakcíne Rotarix pro imunizaci vsech detí ve veku dvou mesícu ve snaze více nez snízit na polovinu své rocní prípady otravujícího a prujmového rotaviru. Výstrel - jiz doporucený pro pouzití v USA spolu s konkurencní vakcínou RotaTeq - je k dispozici v Anglii od 1. cervence.

(Health)