cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Sedm jóga predstavuje pro cukrovku

Obsah

 1. Jóga pro diabetes
 2. Výzkum
 3. Co predstavuje?
 4. Zacínáme
 5. Dieta a cvicení pro cukrovku
Jóga je populární praxe, kterou mnoho lidí povazuje za prospesné pro své zdraví. Pusobí jako dobrá forma cvicení a muze snízit stres. Mohla by vsak také pomoci lidem s diabetem zvládat jejich stav?

Lidé s cukrovkou potrebují peclive rídit své hladiny cukru v krvi, protoze mohou být prílis vysoké. K tomu dochází, protoze telo nevytvárí dostatek inzulinu nebo telo nemuze úcinne inzulín pouzívat.

Bez inzulínu nedochází k cukru v krvi do bunek tela a vytvárí se v krvi. V prubehu casu má prílis velké mnozství glukózy v krvi zdravotní problémy.

V soucasné dobe neexistuje lék na diabetes typu 1 nebo 2. Diabetes 2. typu vsak muze do znacné míry zvládat zdravá strava a pravidelné cvicení.

Tento clánek zkoumá, jak muze jóga pomáhat lidem s diabetem.

Jóga pro diabetes

Lidé cvicí jógu po tisíce let a v uplynulých letech získali hlavní popularitu.

Podle studie jógy v Americe z roku 2016 jsou praktictí jógové na vzestupu, s více nez 36 miliony dnes, z 20 milionu v roce 2012.

Ukázalo se, ze jóga zlepsuje telesnou a dusevní pohodu tím, ze:

Snízení úrovne stresu

Studie v casopise Psychoneuroendokrinologie ze jóga muze zlepsit specifické chemické rovnováhy v mozku, které pomohou snízit úroven stresu.

To je dulezité pro osoby, které mají diabetes, protoze nekteré dukazy naznacují, ze stres muze hrát roli pri nástupu a zvládání diabetu. Diabetes Spectrum.

Zlepsení emocní pohody


Krome posilování tela muze jóga také zlepsit dusevní pohodu cloveka.

Cvicení jógy muze lidem pomáhat pri rozvoji hlubokých schopností dýchání a pri propojení mysli a tela.

Jedná se o formu vsímavosti, která pomáhá lidem zustat v prítomném okamziku, coz muze snízit úzkost a zlepsit emocní pohodu.

Zlepsení síly a rovnováhy

Vetsina praktik jógy zahrnuje radu pozic, které zlepsují sílu, flexibilitu a rovnováhu cloveka.

Zlepsení zdraví srdce

Recenze v Evropský zurnál kardiovaskulární prevence a rehabilitace uvádí, ze "jóga muze být prospesná" pri prevenci kardiovaskulárních onemocnení.

Jóga muze být upravena na individuální úroven a schopnost jednotlivce. To z nej ciní atraktivní volbu pro lidi, kterí práve zacínají plán tréninku. Je také nízký dopad a casto se muze delat doma s malými náklady.

Výzkum

Nekolik lékarských studií a clánku v casopisech naznacuje, ze jóga muze pomáhat lidem s cukrovkou a zlepsit jejich zdraví mnoha zpusoby.

Clánek v Indický zurnál endokrinologie a metabolismu uvádí, ze jóga "slibuje" jako úcinnou lécbu diabetu, protoze:

 • Studie prokázala výrazné zlepsení kvality zivota lidí s diabetem, kterí pravidelne cvicí jógu.
 • Jóga holistický prístup k kombinování fyzického cvicení s jinými zdravými zmenami, jako je strava, relaxace a stresový management, muze pomoci lidem s diabetem.
 • Nekteré typy jógy mohou poskytnout kardiovaskulární cvicení, coz z nej delá srdce zdravou volbu.

Clánek v Casopis jógy a fyzikální terapie zjistila, ze praktické sedení jógy po dobu 10 minut pravidelne zlepsuje:

 • nalacno hladiny glukózy v krvi
 • srdecní frekvence a diastolický krevní tlak

Studie zkoumala specificky lidi, kterí byli tezce nemocní diabetem. Ackoli studie byla malá, naznacuje, ze kombinace jógy s dalsí potrebnou lékarskou pécí muze zlepsit zdraví lidí s diabetem.

Co predstavuje?

Následující jóga, známá jako asanas, pomáhá s:

 • snízení stresu
 • síla
 • flexibilita

Vsechny tyto výhody mohou zlepsit kvalitu zivota u osoby, která má cukrovku. Sedm pozic popsaných níze je vhodná pro vsechny úrovne zpusobilosti a schopností. Takze jakmile je pacientovi udelen souhlas lékare k zahájení cvicení, muze zacít bezprostredne.

Horská póza

 • Stojte s rukama po stranách a nohama rovne na podlaze. Noha muze být mírne od sebe.
 • Zatlacte ocasní kost, který zabírá svaly bricha, hýzdí a zkroutí.
 • Dýchat, roztáhnout ruce nahoru a ven po stranách s dlanemi nahoru.
 • Vydechujte a pomalu prenásejte zbrane dolu.

Pes smerem dolu

 • Zacnete na ruce a kolena, pod nohama pod nohama.
 • Pomalu narovnejte nohy, ukazujte boky az ke stropu a zatlacte ocasní kosti co nejdále od rukou.
 • Telo by melo tvorit vzhuru nohama "V."
 • Zamerte se na stisknutí rukou a nohou do podlahy, pricemz vetsinu váhy nasytíte spíse nez ramena. Podpatky se nemusí dotýkat podlahy.
 • Odpocívejte zpátky dolu pomalu ohýbáním kolen tak, aby lezely na podlaze ve výchozí pozici.

Detská póza

 • Tato póza je dobrou odpocinkovou predstavou mezi tezsími nebo fyzicky nárocnejsími jógy.
 • Zacnete tím, ze sedíte na nohou, kolena pár centimetru od sebe.
 • Pomalu spustte hlavu dolu na rohoz a polozte bricho na stehna. Hlava se nemusí dotýkat rohoze pro zacátecníky.
 • Pomalu roztáhnete ramena dopredu a dotknete se prední cásti rohoze pred hlavou.
 • Podrzte po dobu 10-20 sekund.
 • Jednoduse uvolnete koncetinu smerem k podpatku, abyste protáhli dolní cást zad.

Most predstavují

 • Zacnete tím, ze lezíte na zádech, kolena ohnutá, chodidla plochá na podlaze, oddelené boky.
 • Stisknete paty dolu do rohoze a zvednete ohebnou kosti tak, aby boky a spodní cást zad byly z rohoze.
 • Dotáhnete ruce pod boky a spojte prsty dohromady.
 • Pouzívejte bricho, koncetiny a hamstringy, které drzí dno a vzadu, pak uvolnete prsty a pomalu spustte zadní kost.

Plank predstavují

 • Zacnete na ruce a kolena a zastrcte prsty pod.
 • Zvednete kolena z rohoze a vycházejte nohy smerem k zadní cásti rohoze tak, aby telo tvorilo prímku od hlavy az po paty. Ramena by mela být ulozena vertikálne nad zápestí. Toto je podobné pozici, ve které se nacházíte.
 • Drzte nekolik vterin, drzte bricho zapnutý a pomalu se uvolnete.

Strom predstavují

 • Zacnete stojícím pravým chodidlem na podlaze, levou nohou nasazenou prsty na podlaze.
 • Zvednete levý koleno nahoru a poté jej vyklopte stranou.
 • Odpocívejte dolní cást levé nohy na vnitrní strane pravé nohy pod kolenem pro zacátecníky.
 • Drzte ruce stisknuté v prední cásti hrudníku v modlitbe predstavte nebo drzte na zidli nebo na zed, abyste pomohli s rovnováhou.
 • Opakujte s druhou nohou.

Corpse predstavují

 • Lezte na zádech s pazí na bocích, dlanemi nahoru.
 • Zamerte se na uvolnení celého tela a vdechování nosem, vydechováním úst.

Zamerte se na dýchací vzory vdechování a hlubokého vydechování s kazdou pózou. Zacnete s zahrátím nejméne 5 minut a skoncíte s uvolnením 10 minut. Relaxaci a ochlazení muze být provedeno v mrtvých póze.

Jak jóga pomáhá rídit metabolický syndromDiabetes 2. typu je jedním zdravotním stavem, který je spojen s metabolickým syndromem. Jak mohou lidé s tímto syndromem vyuzívat jógu?Prectete si ted

Zacínáme

Pred zahájením programu jógy by lidé s diabetem meli mluvit se svými lékari. Chcete-li, aby jóga byla úspesná, nezapomente na následující:

Zacnete pomalu

Jakýkoliv fitness program bude nejprve nárocný. Prehánení muze mít za následek zranení nebo frustraci.

Nebojte se menit

Jóga predstavuje muze být upravena na sílu a pruznost jednotlivce. Zejména zacátecníci by se nemeli snazit delat vsechno presne tak, jak by to udelal profesionální instruktor.

Provedte prestávky na vodu a odpocinte podle potreby. Pouzití stolicky nebo zdi, které pomáhají podporit a vyvazovat, je casto uzitecné pro zacátecníky.

Promluv s instruktorem

Mnoho instruktoru jógy poskytne dalsí pomoc, podporu nebo výuku novým studentum nebo osobám se zdravotním stavem.

Dieta a cvicení pro cukrovku

Jíst zdravou výzivu a být fyzicky aktivní muze pomoci kontrolovat hladinu cukru v krvi u lidí s diabetem 2. typu. Udrzování krevního cukru pod kontrolou je nejlepsí zpusob, jak se vyhnout komplikacím diabetu.


Pravidelné cvicení pomáhá udrzet hladinu cukru v krvi pod kontrolou.

Zdravá výziva a cvicební plán mohou pomoci osobe:

 • ztratit nadváhu
 • nizsí cholesterol
 • kontrolujte krevní tlak

To vse jsou dulezité faktory, které lidem s diabetem pomáhají zvládat jejich stav a predcházet váznejsím stavum, jako jsou srdecní choroby.

Konsenzuální prohlásení od Americké asociace diabetiky silne spojuje pravidelnou fyzickou aktivitu s lepsími výsledky u lidí s diabetem vcetne nizsí úmrtnosti.

Je to dobrý nápad dostat lékare, aby schválil dietu a cvicební program pred zacátkem. Cástecne je to proto, ze prílisné nebo prílis rychlé cvicení muze vést k nízké hladine cukru v krvi. K tomu dochází, protoze cvicení snizuje hladinu glukózy v krvi.

Lidé s diabetem mohou navíc mít v dusledku svého stavu dalsí zdravotní problémy, jako je neuropatie v nohou. Tento druh problému muze znamenat, ze ne vsechny cvicební programy jsou vhodné pro osoby s diabetem.

Navzdory temto úvahám funguje rada mozností cvicení pro mnoho lidí s diabetem, vcetne chuze, plavání, silového tréninku a protahování.

Jóga vsak muze být zvláste prínosná.

Nakupované kojenecké jídlo muze být zdravejsí na jídlo nez domácí

Nakupované kojenecké jídlo muze být zdravejsí na jídlo nez domácí

Pokud v soucasné dobe odstavujete své díte a nejste úplne domácí buh nebo bohyne v kuchyni, nebojte se. Nový výzkum zjistí, ze doma varené díte a kojenecká jídla nejsou nutne lepsí nez odrudy zakoupené v obchode. Domácí jídlo pro kojence není nutne lepsí nez jídlo zakoupené v obchode.

(Health)

Nové prínosy pro zdraví spojené s konopným olejem

Nové prínosy pro zdraví spojené s konopným olejem

Konopí je plodina plná oleju s potenciálními prínosy pro zdraví, podle nové studie v casopise Journal of Agricultural and Food Chemistry. Derivát konopí (marihuany), konopí se pouzívá po tisíce let v textilu, medicíne a potravinách lidmi po celém svete. Navzdory tomu bylo konopí v severní Americe zakázáno od tricátých let, kdy byly vsechny druhy konopí zakázány kvuli obsahu tetrahydrokannabinolu (THC).

(Health)