cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Sedm jóga predstavuje pro cukrovku

Obsah

 1. Jóga pro diabetes
 2. Výzkum
 3. Co predstavuje?
 4. Zacínáme
 5. Dieta a cvicení pro cukrovku
Jóga je populární praxe, kterou mnoho lidí povazuje za prospesné pro své zdraví. Pusobí jako dobrá forma cvicení a muze snízit stres. Mohla by vsak také pomoci lidem s diabetem zvládat jejich stav?

Lidé s cukrovkou potrebují peclive rídit své hladiny cukru v krvi, protoze mohou být prílis vysoké. K tomu dochází, protoze telo nevytvárí dostatek inzulinu nebo telo nemuze úcinne inzulín pouzívat.

Bez inzulínu nedochází k cukru v krvi do bunek tela a vytvárí se v krvi. V prubehu casu má prílis velké mnozství glukózy v krvi zdravotní problémy.

V soucasné dobe neexistuje lék na diabetes typu 1 nebo 2. Diabetes 2. typu vsak muze do znacné míry zvládat zdravá strava a pravidelné cvicení.

Tento clánek zkoumá, jak muze jóga pomáhat lidem s diabetem.

Jóga pro diabetes

Lidé cvicí jógu po tisíce let a v uplynulých letech získali hlavní popularitu.

Podle studie jógy v Americe z roku 2016 jsou praktictí jógové na vzestupu, s více nez 36 miliony dnes, z 20 milionu v roce 2012.

Ukázalo se, ze jóga zlepsuje telesnou a dusevní pohodu tím, ze:

Snízení úrovne stresu

Studie v casopise Psychoneuroendokrinologie ze jóga muze zlepsit specifické chemické rovnováhy v mozku, které pomohou snízit úroven stresu.

To je dulezité pro osoby, které mají diabetes, protoze nekteré dukazy naznacují, ze stres muze hrát roli pri nástupu a zvládání diabetu. Diabetes Spectrum.

Zlepsení emocní pohody


Krome posilování tela muze jóga také zlepsit dusevní pohodu cloveka.

Cvicení jógy muze lidem pomáhat pri rozvoji hlubokých schopností dýchání a pri propojení mysli a tela.

Jedná se o formu vsímavosti, která pomáhá lidem zustat v prítomném okamziku, coz muze snízit úzkost a zlepsit emocní pohodu.

Zlepsení síly a rovnováhy

Vetsina praktik jógy zahrnuje radu pozic, které zlepsují sílu, flexibilitu a rovnováhu cloveka.

Zlepsení zdraví srdce

Recenze v Evropský zurnál kardiovaskulární prevence a rehabilitace uvádí, ze "jóga muze být prospesná" pri prevenci kardiovaskulárních onemocnení.

Jóga muze být upravena na individuální úroven a schopnost jednotlivce. To z nej ciní atraktivní volbu pro lidi, kterí práve zacínají plán tréninku. Je také nízký dopad a casto se muze delat doma s malými náklady.

Výzkum

Nekolik lékarských studií a clánku v casopisech naznacuje, ze jóga muze pomáhat lidem s cukrovkou a zlepsit jejich zdraví mnoha zpusoby.

Clánek v Indický zurnál endokrinologie a metabolismu uvádí, ze jóga "slibuje" jako úcinnou lécbu diabetu, protoze:

 • Studie prokázala výrazné zlepsení kvality zivota lidí s diabetem, kterí pravidelne cvicí jógu.
 • Jóga holistický prístup k kombinování fyzického cvicení s jinými zdravými zmenami, jako je strava, relaxace a stresový management, muze pomoci lidem s diabetem.
 • Nekteré typy jógy mohou poskytnout kardiovaskulární cvicení, coz z nej delá srdce zdravou volbu.

Clánek v Casopis jógy a fyzikální terapie zjistila, ze praktické sedení jógy po dobu 10 minut pravidelne zlepsuje:

 • nalacno hladiny glukózy v krvi
 • srdecní frekvence a diastolický krevní tlak

Studie zkoumala specificky lidi, kterí byli tezce nemocní diabetem. Ackoli studie byla malá, naznacuje, ze kombinace jógy s dalsí potrebnou lékarskou pécí muze zlepsit zdraví lidí s diabetem.

Co predstavuje?

Následující jóga, známá jako asanas, pomáhá s:

 • snízení stresu
 • síla
 • flexibilita

Vsechny tyto výhody mohou zlepsit kvalitu zivota u osoby, která má cukrovku. Sedm pozic popsaných níze je vhodná pro vsechny úrovne zpusobilosti a schopností. Takze jakmile je pacientovi udelen souhlas lékare k zahájení cvicení, muze zacít bezprostredne.

Horská póza

 • Stojte s rukama po stranách a nohama rovne na podlaze. Noha muze být mírne od sebe.
 • Zatlacte ocasní kost, který zabírá svaly bricha, hýzdí a zkroutí.
 • Dýchat, roztáhnout ruce nahoru a ven po stranách s dlanemi nahoru.
 • Vydechujte a pomalu prenásejte zbrane dolu.

Pes smerem dolu

 • Zacnete na ruce a kolena, pod nohama pod nohama.
 • Pomalu narovnejte nohy, ukazujte boky az ke stropu a zatlacte ocasní kosti co nejdále od rukou.
 • Telo by melo tvorit vzhuru nohama "V."
 • Zamerte se na stisknutí rukou a nohou do podlahy, pricemz vetsinu váhy nasytíte spíse nez ramena. Podpatky se nemusí dotýkat podlahy.
 • Odpocívejte zpátky dolu pomalu ohýbáním kolen tak, aby lezely na podlaze ve výchozí pozici.

Detská póza

 • Tato póza je dobrou odpocinkovou predstavou mezi tezsími nebo fyzicky nárocnejsími jógy.
 • Zacnete tím, ze sedíte na nohou, kolena pár centimetru od sebe.
 • Pomalu spustte hlavu dolu na rohoz a polozte bricho na stehna. Hlava se nemusí dotýkat rohoze pro zacátecníky.
 • Pomalu roztáhnete ramena dopredu a dotknete se prední cásti rohoze pred hlavou.
 • Podrzte po dobu 10-20 sekund.
 • Jednoduse uvolnete koncetinu smerem k podpatku, abyste protáhli dolní cást zad.

Most predstavují

 • Zacnete tím, ze lezíte na zádech, kolena ohnutá, chodidla plochá na podlaze, oddelené boky.
 • Stisknete paty dolu do rohoze a zvednete ohebnou kosti tak, aby boky a spodní cást zad byly z rohoze.
 • Dotáhnete ruce pod boky a spojte prsty dohromady.
 • Pouzívejte bricho, koncetiny a hamstringy, které drzí dno a vzadu, pak uvolnete prsty a pomalu spustte zadní kost.

Plank predstavují

 • Zacnete na ruce a kolena a zastrcte prsty pod.
 • Zvednete kolena z rohoze a vycházejte nohy smerem k zadní cásti rohoze tak, aby telo tvorilo prímku od hlavy az po paty. Ramena by mela být ulozena vertikálne nad zápestí. Toto je podobné pozici, ve které se nacházíte.
 • Drzte nekolik vterin, drzte bricho zapnutý a pomalu se uvolnete.

Strom predstavují

 • Zacnete stojícím pravým chodidlem na podlaze, levou nohou nasazenou prsty na podlaze.
 • Zvednete levý koleno nahoru a poté jej vyklopte stranou.
 • Odpocívejte dolní cást levé nohy na vnitrní strane pravé nohy pod kolenem pro zacátecníky.
 • Drzte ruce stisknuté v prední cásti hrudníku v modlitbe predstavte nebo drzte na zidli nebo na zed, abyste pomohli s rovnováhou.
 • Opakujte s druhou nohou.

Corpse predstavují

 • Lezte na zádech s pazí na bocích, dlanemi nahoru.
 • Zamerte se na uvolnení celého tela a vdechování nosem, vydechováním úst.

Zamerte se na dýchací vzory vdechování a hlubokého vydechování s kazdou pózou. Zacnete s zahrátím nejméne 5 minut a skoncíte s uvolnením 10 minut. Relaxaci a ochlazení muze být provedeno v mrtvých póze.

Jak jóga pomáhá rídit metabolický syndromDiabetes 2. typu je jedním zdravotním stavem, který je spojen s metabolickým syndromem. Jak mohou lidé s tímto syndromem vyuzívat jógu?Prectete si ted

Zacínáme

Pred zahájením programu jógy by lidé s diabetem meli mluvit se svými lékari. Chcete-li, aby jóga byla úspesná, nezapomente na následující:

Zacnete pomalu

Jakýkoliv fitness program bude nejprve nárocný. Prehánení muze mít za následek zranení nebo frustraci.

Nebojte se menit

Jóga predstavuje muze být upravena na sílu a pruznost jednotlivce. Zejména zacátecníci by se nemeli snazit delat vsechno presne tak, jak by to udelal profesionální instruktor.

Provedte prestávky na vodu a odpocinte podle potreby. Pouzití stolicky nebo zdi, které pomáhají podporit a vyvazovat, je casto uzitecné pro zacátecníky.

Promluv s instruktorem

Mnoho instruktoru jógy poskytne dalsí pomoc, podporu nebo výuku novým studentum nebo osobám se zdravotním stavem.

Dieta a cvicení pro cukrovku

Jíst zdravou výzivu a být fyzicky aktivní muze pomoci kontrolovat hladinu cukru v krvi u lidí s diabetem 2. typu. Udrzování krevního cukru pod kontrolou je nejlepsí zpusob, jak se vyhnout komplikacím diabetu.


Pravidelné cvicení pomáhá udrzet hladinu cukru v krvi pod kontrolou.

Zdravá výziva a cvicební plán mohou pomoci osobe:

 • ztratit nadváhu
 • nizsí cholesterol
 • kontrolujte krevní tlak

To vse jsou dulezité faktory, které lidem s diabetem pomáhají zvládat jejich stav a predcházet váznejsím stavum, jako jsou srdecní choroby.

Konsenzuální prohlásení od Americké asociace diabetiky silne spojuje pravidelnou fyzickou aktivitu s lepsími výsledky u lidí s diabetem vcetne nizsí úmrtnosti.

Je to dobrý nápad dostat lékare, aby schválil dietu a cvicební program pred zacátkem. Cástecne je to proto, ze prílisné nebo prílis rychlé cvicení muze vést k nízké hladine cukru v krvi. K tomu dochází, protoze cvicení snizuje hladinu glukózy v krvi.

Lidé s diabetem mohou navíc mít v dusledku svého stavu dalsí zdravotní problémy, jako je neuropatie v nohou. Tento druh problému muze znamenat, ze ne vsechny cvicební programy jsou vhodné pro osoby s diabetem.

Navzdory temto úvahám funguje rada mozností cvicení pro mnoho lidí s diabetem, vcetne chuze, plavání, silového tréninku a protahování.

Jóga vsak muze být zvláste prínosná.

Léky zaludecní kyseliny spojené s chronickým onemocnením ledvin

Léky zaludecní kyseliny spojené s chronickým onemocnením ledvin

Uzívání trídy léku bezne uzívaných ke snízení kyseliny v zaludku je spojeno s vyssím rizikem vývoje chronické choroby ledvin, ve srovnání s tím, ze tyto léky nejsou uzívány. Více nez 15 milionu Americanu uzívalo PPI na predpis - léky, které snizují kyselinu zaludku - v roce 2013, za cenu presahující 10 miliard dolaru. Toto bylo zjistení nové studie vedené Johns Hopkins University v Baltimore, MD, a publikoval v interní medicíne JAMA.

(Health)

Progestogeny mohou zabránit predcasnému porodu

Progestogeny mohou zabránit predcasnému porodu

Progestogeny mohou být podávány tehotným zenám, jejichz deti byly predcasne narozené predcasne, aby se zabránilo následnému rannému narození, podle studie Vanderbilt v oboru porodnictví a gynekologie. Výzkumníci zjistili, ze kdyz jsou temto zenám podávány progestogeny, zatímco cekají na jedno díte, dostávají prínos z prídavného hormonu.

(Health)