cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Opakované vystavení negativním událostem je muze neutralizovat

Pokud se vám zdá, ze jste obklopeni spatnými zprávami, tak abyste se nedokázali prinutit dokoncit ctení papíru, vzít si srdce. Zjevne, ctení na konci clánku vám muze skutecne umoznit uvolnit se z negativního myslenkového cyklu a pokracovat ve svém dni s pozitivnejsími duchy.

Vedci z univerzity v Tel Avivu tvrdí, ze opakované vystavení negativní události muze zabránit tomu, aby vás ovlivnila.

Spatná nálada má více nárazových efektu, nez jen zpusobuje strach. Muze zpomalit reakcní dobu a ovlivnit rec, psaní a pocítání.

"Zdá se, ze spatná nálada zpomaluje poznávání. Ukazujeme, ze se muzete vyvarovat spatné nálady tím, ze byste bydlí na negativní události," ríká Dr. Moshe Shay Ben-Haim z univerzitní skoly Psychologické vedy.

"Pokud se podíváte na noviny, nez pujdete do práce a uvidíte nadpis o nejakém druhu bombardování nebo tragédie, je lepsí precíst clánek celou dobu a opakovane vystavit negativní informace. na den s lepsí náladou a bez negativních úcinku. "

Pocity a emoce jsou obtízné studovat, protoze jsou jedinecné pro jednotlivce, ale jedním z nejcasteji pouzívaných pyschologických testu pro hodnocení emocí je "emocionální úkol Stroop".

Barevný jazyk


Úcastníci se snazili identifikovat barvu slov s negativními významy a pomaleji potvrdili barvu neutrálních slov po jediném vystavení negativnímu slovu.V tomto testu se úcastníkum zobrazí rada slov, která jsou vytistena v ruzných barvách a pozádáni o uvedení barvy, ve které jsou vytisteny.

Ale kazdý ctenár bude mít emocionální reakci na slova, coz zrychluje nebo zpomaluje nasi schopnost pojmenovat barvu. Obecne platí, ze lidé pomalu identifikují barvu "negativních" slov, jako je "terorismus", ale rychleji, kdyz jsou slova neutrální, napríklad "tabulka".

A tento trend byl výrazne výraznejsí, kdyz byli testováni lidé s emocionálními poruchami, jako je deprese nebo úzkost.

Jedno vysvetlení je, ze negativní slova jsou rusivé, zatímco jiný naznacuje, ze se muzeme cítit ohrozeni slovy.

V obou prípadech se vedci domnívají, ze pomalejsí identifikaci inkoustových barev je proto, ze nase dusevní zdroje jsou vázány jinde.

Ale zádná z techto teorií nevysvetluje, proc tyto úcinky pretrvávají. Po pocátecním rozptýlení nebo ohrození lze ocekávat, ze lidé budou bezodkladne identifikovat barvy neutrálních slov. Ne, ríkají to vedci. Zjistili, ze kdyz lidé byli vystaveni negativním slovum, pokracovali v pomalejsím oznacování barev neutrálních slov.

Pokud by se vsak ve stejném testu objevilo stejné dvojité slovo, bylo mozné bez zbytecného odkladu identifikovat a pojmenovat barvu neutrálních slov.

Výzkumníci naznacují, ze videní negativních slov prinásí úcastníkum spatnou náladu, ale opakovaná expozice tohoto slova rozptýlí jeho sílu rozrusení nebo poplachu.

Tato teorie byla podporena dotazníkem vyplneným úcastníky po testu. Vysetrovatelé také zjistili, ze úcastníci, kterí videli negativní slovo jen jednou, byli pri vyplnování dotazníku také pomalejsí.

Ríká, ze jejich práce by mohla mít vliv na nase chápání emocí a na to, jak zpracováváme náznaky z naseho prostredí.

Je treba rychleji rozpoznat príznaky srdecního záchvatu

Je treba rychleji rozpoznat príznaky srdecního záchvatu

Pacienti ohrozují zdraví svého srdce tím, ze trvají prílis dlouho na to, aby rozpoznali príznaky srdecního záchvatu a nehledali okamzitou lécbu, podle studie zverejnené v casopise American Cardiology College, JACC: Kardiovaskulární intervence. Cím kratsí je cas od nástupu k lécbe, tím lepsí výhled.

(Health)

Cvicení muze pomoci regulovat telesnou hmotnost tím, ze ovlivní hormony strev, které se uvolnují pred a po jídle

Cvicení muze pomoci regulovat telesnou hmotnost tím, ze ovlivní hormony strev, které se uvolnují pred a po jídle

Ovlivnující hladiny hormonu tlustého streva uvolnovaných pred jídlem a po jídle mohou být zpusoby, jak fyzické cvicení pomáhá regulovat telesnou hmotnost, ríkají vedci prezentující kazdorocní schuzi Spolecnosti pro studium pozívacího chování (SSIB), která se koná tento týden v Clearwater, Florida, v USA. Z predchozích studií jiz víme, ze intenzivní cvicení jako beh zvysuje citlivost na leptin, hormon vylucovaný tukovými bunkami, který omezuje príjem potravy.

(Health)