cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.40% prípadu rakoviny, které lze vyloucit, výzkum ve Velké Británii

Nový výzkum od prední charity, Cancer Research UK, naznacuje, ze priblizne 40% vsech nádorových onemocnení se dá vyhnout. Více nez 100 000 prípadu rakoviny diagnostikovaných ve Spojeném království kazdý rok muze být prímo pricítáno cigaretám, diete, alkoholu a obezite a toto císlo vzroste na 134 000 pri zohlednení více nez tuctu zivotních stylu a environmentálních rizikových faktoru, podle recenze publikovaného jako série výzkumných prací v dodatkovém císle 6. prosince British Journal of Cancer.
"Pokud se podíváme na vsechny dukazy, je zrejmé, ze asi 40% vsech druhu rakoviny je zpusobeno vecmi, které vetsinou máme sílu zmenit," ríká profesor Max Parkin, epidemiolog Cancer Research UK zalozený na Queen Mary, University of London.
Toto nové hodnocení rakoviny a zivotního stylu ve Velké Británii je nejobsáhlejsím provedením, jak tvrdí charitativní organizace.
Ukazuje, ze kourení je zdaleka nejvetsím viníkem, coz zpusobuje priblizne 23% rakoviny u muzu a 15,6% u zen.
Parkin ríká, ze mnoho lidí se domnívá, ze rakovina je v genech, a je to osud, at uz to rozvíjíte nebo ne, ale tohle není to, co nasli. A narazili na necekané prekvapení:
"Necekali jsme, ze bychom zjistili, ze konzumace ovoce a zeleniny je tak dulezitá pro ochranu lidí pred rakovinou. A u zen jsme neocekávali, ze by nadváha mela vetsí efekt nez alkohol," ríká Parkin.
Parkin a kolegové zjistili, ze z 158 700 prípadu onkologických onemocnení diagnostikovaných u muzu kazdorocne postihuje sest rizikových faktoru (pocet prípadu zaokrouhlen na nejblizsích 100):

 • Pouzití tabáku: 23% (36 500 prípadu).
 • Nedostatek ovoce a zeleniny; 6,1% (9 600 prípadu).
 • Zamestnání (napr. Expozice azbestu): 4,9%. (7 800 prípadu).
 • Pouzití alkoholu: 4,6% (7 300 prípadu).
 • Nadváha a obezita: 4,1% (6500).
 • Prílis velká expozice slunce / solária: 3,5% (5 500).
Ze 155 600 rakovinných onemocnení diagnostikovaných u zen kazdorocne bylo sesti rizikových faktoru:
 • Tabák vyuzívá 15,6% (24,300 prípadu).
 • Nadváha a obezita 6,9% (10 800 prípadu).
 • Infekce (napr. Lidský papilomavirus, HPV) 3,7% (5 800 prípadu).
 • Prílis velké vystavení slunci / soláriím: 3,6% (5 600).
 • Nedostatek ovoce a zeleniny; 3,4% (5300 prípadu).
 • Pouzití alkoholu: 3,3% (5,100 prípadu).
Vzhledem k tomu, ze vetsina prípadu rakoviny má více nez jednu prícinu (napríklad rakovina delozního hrdla muze být spojena s kourením a HPV infekcí), kdyz pridáte procentní podíl prípadu, ke kterým prispívá kazdý faktor, zjistíte, ze se jedná o více nez 100%.
Parkin a kolegové uvedli, ze kdyz pridáte procento nádoru, které souvisejí s jedním nebo více ze 14 rizikových faktoru zivotního stylu a zivotního prostredí, získáte pro muze a zeny celkem 42,7% (134 000 prípadu), coz se 45,3% (72 000) u muzu a 40,1% (62 000) u zen.
Sara Hiomová, reditelka informací na Cancer Research UK, informuje tisk, ze charitativní organizace nechce, aby se lidé cítili vinni kvuli tomu, ze se o neco líbili a ze na Vánoce mají nápoj a uznává, ze muze být tezké omezit jídlo a alkohol na tentokrát:
"Je vsak velmi dulezité, aby lidé pochopili, ze dlouhodobé zmeny v jejich zivotním stylu mohou skutecne snízit riziko rakoviny," naléhá.
Vedoucí zdravého zivotního stylu není zárukou, ze nebudete mít rakovinu, ale tato recenze ukazuje, jak muzeme výrazne snízit sance, ríká Dr. Harpal Kumar, generální reditel charity.
"Zastavit kourení, jíst vyvázenou stravu, snízit alkohol a udrzet zdravou váhu by mohlo být novorocní rozhodnutí, která pomuze zachránit dalsí zivoty v budoucnu," ríká Kumar.
V samostatném vedeckém blogu na svých internetových stránkách uvádí charitativní seznam 14 faktoru zivotního stylu a zivotního prostredí spolu s informacemi a radami. Zde je shrnutí:
 1. Pouzívání tabáku: i kdyz v posledních desetiletích doslo k drastickému poklesu sazeb, kdy se také snízila míra rakoviny plic, míra kourení ve Velké Británii se zotrocila 22%. Charita volá po prostém balení jako klícovou strategii, která brání budoucím generacím zvednout zvyk prostrednictvím svádení znacky.

 2. Nadváha a obezita: navzdory tomu, ze jsou významnou prícinou rakoviny, v nedávném pruzkumu nalezla charita pouze 3% lidí, kterí vedí, ze udrzení zdravé hmotnosti muze snízit riziko rakoviny.

 3. Ovoce a zelenina: prílis mnoho lidí ve Velké Británii denne nesnásí své doporucené 5 porcí ovoce a zeleniny, a tak zustává bez základních vitaminu, minerálu a vláken, které jejich telo potrebuje pro zdravé fungování. Spoléhání se na doplnky není odpovedí a v nekterých prípadech zpusobuje více skody nez dobré.

 4. Pouzívání alkoholu: nemusíte to úplne vyríznout, ale cím méne konzumujete, tím nizsí riziko rakoviny. Zkuste sledovat vasi spotrebu, abyste zjistili, jaký je vzorek a kde muzete snízit (napr. Kde je obvyklé).

 5. Zamestnání: nekteré práce zpusobují vetsí pravdepodobnost, ze budete vystaveni chemikáliím nebo praktikám, které vás vystavují vyssímu riziku rakoviny. Pokud máte nejaké obavy, sdelte to svému manazerovi nebo se obratte na príslusné úrady (napr. Výkonný reditel pro zdraví a bezpecnost ve Velké Británii).

 6. Vystavení slunci a lehátkum: Prílis mnoho UV zárení z techto zdroju je hlavní prícinou rakoviny kuze. Rychlost rustu melanomu, smrtelné formy. Snizte riziko spáleniny a dostat SunSmart.

 7. Infekce: Ve Velké Británii je za vetsinu nádorových onemocnení ve Velké Británii prítomen lidský papilomavir nebo HPV, který zpusobuje rakovinu delozního cípku, následovaný Helicobacter pylori, coz zpusobuje rakovinu zaludku. Ocekává se, ze ceny rakoviny delozního cípku klesnou, protoze více zen je ockovaných proti HPV.

 8. Cervené maso (napr. Cerstvé nebo mleté ??nebo zmrazené hovezí, veprové, jehnecí a telecí maso) a zpracované maso (napr. Salám, slanina, sunka, klobásy): jíst malé mnozství by nemelo zvysovat riziko rakoviny tlustého streva. nejvýse dvakrát týdne.

 9. Radiace: vsichni jsme vystaveni tomuto z prostredí a vesmíru, ale obcas dostáváme vyssí dávky z rentgenového zárení, radioterapie nebo cestování v letadle.

 10. Vlákna: prínos vlákna spocívá v tom, ze prispívá k urychlení pruchodu potravy trávicí soustavou, címz se minimalizuje doba, kdy chemikálie zpusobující rakovinu v potravine strávily v kontaktu se stenou streva, coz snizuje riziko vzniku rakovina strev.

 11. Cvicení a fyzická aktivita: nejen to vám pomuze udrzet zdravou váhu, ale také prímo ovlivnuje riziko rakoviny. Nemusíte být sportovec: 30 minut mírné aktivity 5 dní v týdnu stací k tomu, aby doslo k výraznému rozdílu. A i kdyz jsou 30 minut z krátkých výbuchu behem dne, mají stejný uzitek.

 12. Kojení: pokud dojcíte, snízíte riziko rakoviny prsu, zvláste pokud ji muzete udrzovat po dobu 6 mesícu.

 13. Sul: Vysoká sul dieta zvysuje riziko rakoviny zaludku, stejne jako kourení a bezné bakteriální infekce, Helicobacter pylori .

 14. Hormonální substitucní lécba (HRT): muze pomoci snízit nekteré nepríjemné príznaky menopauzy, jako jsou návaly horka a zmeny nálady, ale muze také zvýsit riziko vzniku rakoviny. Poradte se svým lékarem, pokud uvazujete o zahájení nebo ukoncení HRT.
Napsal Catharine Paddock PhD

Inkontinence moci: Co potrebujete vedet

Inkontinence moci: Co potrebujete vedet

Obsah Co je inkontinence moci? Lécba zpusobuje typy Príznaky Rizikové faktory Diagnóza Komplikace Inkontinence moci je nedobrovolný únik moci. To znamená, ze clovek mocí, kdyz nechce. Ovládání mocového sverace je bud ztraceno, nebo oslabeno. Inkontinence moci je castým problémem, který postihuje mnoho lidí.

(Health)

Stovky genetických mutací spojených s autismem

Stovky genetických mutací spojených s autismem

Existují doslova stovky mutovaných genu spojených s poruchou autistického spektra (ASD), uvedli badatelé z Seaver Autism Centre na Icahn School of Medicine na Mount Sinai v casopise Neuron. Vedci vysvetlili, ze genomová technologie zcela transformovala objev genu a chápání autismu.

(Health)