cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Patnáct prínosu pitné vody

Obsah

 1. Patnáct výhod
 2. Poskození ledvin
 3. Zdroje
 4. Doporucený príjem
 5. Fakta
Udrzování hydratace je zásadní pro zdraví a pohodu, ale mnoho lidí denne nespotrebuje dostatek tekutin.

Priblizne 60 procent tela je tvoreno vodou a priblizne 71 procent povrchu planety je pokryto vodou.

Mozná je to vsudyprítomná povaha vody, která znamená, ze kazdý den dostatecne pít, není na seznamu priorit mnoha lidí.

Rychlá fakta o pitné vode
 • Dospelí lidé jsou 60 procent vody a nase krev je 90 procent vody.
 • Neexistuje zádné vseobecne dohodnuté mnozství vody, které musí být denne spotrebováno.
 • Voda je dulezitá pro ledviny a dalsí telesné funkce.
 • Pri dehydratace muze být kuze zranitelnejsí vuci kozním poruchám a vráskám.
 • Pitná voda namísto sodovky muze pomoci pri hubnutí.

Patnáct prínosu pitné vody


Mozné prínosy pitné vody se pohybují od udrzení zdravých ledvin az po snízení hmotnosti.

Aby správne fungovaly, vsechny bunky a orgány tela potrebují vodu.

Zde jsou nekteré duvody, proc nase telo potrebuje vodu:

1. Mazí klouby

Chrupavka, která se nachází v kloubech a na discích pátere, obsahuje asi 80% vody. Dlouhodobá dehydratace muze snízit schopnost kloubu absorbovat soky, coz vede k bolesti kloubu.

2. Vytvárí sliny a hlen

Saliva nám pomáhá strávit nase jídlo a udrzuje ústa, nos a oci vlhké. To zabranuje trení a poskození. Pitná voda také udrzuje cistotu úst. Spotreba namísto sladených nápoju muze také snízit zubní kaz.

3. Poskytuje kyslík v celém tele

Krev je více nez 90 procent vody a krev prenásí kyslík do ruzných cástí tela.

4. Zvysuje zdraví a krásu kuze

Pri dehydrataci muze být kuze zranitelnejsí vuci kozním poruchám a predcasnému vrásknutí.

5. Umírá mozku, míchu a dalsí citlivé tkáne

Dehydratace muze ovlivnit strukturu mozku a funkci. Podílí se také na produkci hormonu a neurotransmiteru. Prodlouzení dehydratace muze vést k problémum s myslením a oduvodnením.

6. Reguluje telesnou teplotu

Voda, která je ulozena ve stredních vrstvách pokozky, prichází na povrch pokozky jako pot, kdyz se telo zahreje. Jak se odparuje, ochlazuje telo. Ve sportu.

Nekterí vedci naznacili, ze kdyz je v tele prílis málo vody, zvysuje se ukládání tepla a jedinec je méne schopný tolerovat tepelné namáhání.

Vetsina vody v tele muze pri fyzickém namáhání snízit fyzické napetí, pokud dojde k tepelnému stresu. Je vsak zapotrebí více výzkumu techto efektu.

7, Trávicí systém závisí na tom

Crevo potrebuje správnou funkci vody. Dehydratace muze vést k zazívacím potízím, zácpe a nadmerne kyselému zaludku. To zvysuje riziko pálení záhy a zaludecních vredu.

8. Vyplachuje telový odpad

V procesu potrísnení a odstranování moci a výkalu je potreba voda.

9. Pomáhá udrzovat krevní tlak

Nedostatek vody muze zpusobit, ze krev se zvetsí a zvysuje krevní tlak.

10. Dýchací cesty ji potrebují

Pri dehydratace jsou dýchací cesty telem omezovány ve snaze minimalizovat ztrátu vody. To muze zhorsit astma a alergie.

11. Zajistuje dostupnost minerálu a zivin

Ty se rozpoustejí ve vode, coz jim umoznuje dosáhnout ruzných cástí tela.

12. Zabranuje poskození ledvin

Oblicky regulují tekutinu v tele. Nedostatecná voda muze zpusobit ledvinové kameny a dalsí problémy.

13. Posiluje výkon pri cvicení


Dehydratace behem cvicení muze bránit výkonu.

Nekterí vedci navrhli, aby konzumace vetsího mnozství vody mohlo zvýsit výkon pri namáhavé cinnosti.

Je zapotrebí dalsího výzkumu, aby se to potvrdilo, ale jedna recenze zjistila, ze dehydratace snizuje výkonnost pri cinnostech trvajících déle nez 30 minut.

14. Ztráta hmotnosti

Voda muze také pomoci pri hubnutí, pokud se spotrebuje namísto sladených stáv a slané vody. "Predbezné naplnení" vodou pred jídlem muze zabránit prejídání tím, ze vytvorí pocit plnosti.

15. Snizuje moznost kocoviny

Pri párty si neslazená soda voda s ledem a citronem strídave s alkoholickými nápoji muze pomoci predejít nadmerné konzumaci alkoholu.

Poskození ledvin

Voda pomáhá rozpoustet minerály a ziviny, coz je ciní telem prístupnejsím. Pomáhá rovnez odstranovat odpadní produkty.


Ledviny hrají klícovou roli pri vyrovnávání hladin tekutin.

Tyto dve funkce ciní vodu zivotne dulezité pro ledviny.

Kazdý den ledviny filtrují kolem 120-150 litru tekutiny.

Z nich je z tela odstraneno priblizne 1-2 litry ve forme moci a zbytek se regeneruje krevním recistem.

Voda je nezbytná pro to, aby ledviny fungovaly.

Pokud ledviny nefungují správne, mohou se v tele vytváret odpadní produkty a prebytecná tekutina.

Nelécená chronická onemocnení ledvin muze vést k selhání ledvin. Orgány prestanou pracovat a vyzaduje se bud dialýza nebo transplantace ledvin.

Infekce mocových cest (UTI) jsou druhým nejcastejsím typem infekce v tele. V USA kazdý rok predstavují zhruba 8,1 milionu návstev poskytovatelu zdravotní péce v USA.

Pokud se infekce rozsírí do horních mocových cest, vcetne ledvin, muze dojít k trvalému poskození. Náhlé nebo akutní infekce ledvin mohou být zivot ohrozující, zvláste pokud se vyskytuje septikémie.

Pití spousty vody je jednoduchý zpusob, jak snízit riziko vývoje UTI a pomoci lécit stávající UTI.

Ledvinové kameny zasahují do toho, jak ledviny fungují. Pokud je prítomen, muze komplikovat UTI.Tyto komplikované infekce mocových cest mají tendenci vyzadovat delsí období antibiotik k lécbe, obvykle trvající 7 az 14 dní.

Hlavní prícinou ledvinových kamenu je nedostatek vody. Lidé, kterí je hlásí, casto nepijí doporucené denní mnozství vody. Ledviny mohou také zvýsit riziko chronického onemocnení ledvin.

V listopadu 2014 American College of Physicists vydala nové pokyny pro lidi, kterí dríve vyvinuli ledvinové kameny. Pokyny uvádejí, ze zvysující se príjem tekutin, který umozní denne 2 litry mocení, by mohl snízit riziko rekurence kamenu o alespon polovinu bez vedlejsích úcinku.

Dehydratace nastane, pokud pouzíváme a ztrácíme více vody nez telo zabere. Muze to vést k nerovnováze v tele elektrolytech. Elektrolyty, jako je draslík, fosfát a sodík, pomáhají prenáset elektrické signály mezi bunkami. Ledviny udrzují hladinu elektrolytu v tele stabilní, kdyz správne fungují.

Kdyz ledviny nejsou schopny udrzovat rovnováhu v hladinách elektrolytu, tyto elektrické signály se míchají. To muze vést k záchvatum, které zahrnují nedobrovolné pohyby svalu a ztrátu vedomí.

V závazných prípadech muze dehydratace vést k selhání ledvin, které muze být zivot ohrozující. Mezi mozné komplikace chronického selhání ledvin patrí anémie, poskození centrálního nervového systému, srdecní selhání a narusený imunitní systém.

Je pro vás voda sýtená oxidem uhlicitým?Mám pít sodovou vodu? Zjistit vícePrectete si ted

Zdroje

Cást vody, kterou telo potrebuje, se získává z potravin s vysokým obsahem vody, jako jsou polévky, rajcata, pomerance, ale vetsina z nich prichází z pitné vody a jiných nápoju.

Behem kazdodenního fungování telo ztrácí vodu a je treba ji vymenit. Vsimneme si, ze ztrácíme vodu prostrednictvím aktivit, jako je pocení a mocení, ale voda se ztrácí i pri dýchání.

Pitná voda, at uz z kohoutku nebo láhve, je nejlepsím zdrojem tekutiny pro telo.

Mléko a dzusy jsou také dobrým zdrojem tekutin, ale nápoje obsahující alkohol a kofein, jako jsou nealkoholické nápoje, káva a pivo, nejsou ideální, protoze casto obsahují prázdné kalorie. Pitná voda namísto sodovky muze pomoci pri hubnutí.

Predtím se predpokládalo, ze kofeinované nápoje mají diuretické vlastnosti, coz zpusobuje, ze telo uvolní vodu. Studie vsak ukazují, ze ztráta tekutin v dusledku kofeinovaných nápoju je minimální.

Doporucený príjem


Kolik vody potrebujeme ke spotrebe je ovlivneno klimatem.

Mnozství vody potrebné kazdý den se lisí od osoby k cloveku, v závislosti na tom, jak jsou aktivní, kolik se potají a tak dále.

Neexistuje zádné fixní mnozství vody, které by melo být spotrebováno denne, ale existuje obecná shoda ohledne toho, jaký je zdravý príjem tekutin.

Podle americké Národní akademie ved, inzenýrství a medicíny je prumerný doporucený denní príjem vody z jídla i nápoje:

 • Pro muze: Priblizne 3,7 litru nebo 125 uncí
 • Pro zeny: Priblizne 2,7 litru nebo 91 uncí

Bylo to asi 15,5 sálku pro muze a jen pres 11 sálku pro zeny. Presto, asi 80 procent z toho by melo pocházet z nápoju, vcetne vody, a zbytek bude z jídla.

Tohle znamená tamto:

 • Muzi by meli pít asi 100 uncí, nebo 12,5 sálku tekutiny
 • Zeny by mely pít asi 73 uncí, nebo jen neco pres 9 sálku

Cerstvé ovoce a zelenina a vsechny nealkoholické tekutiny se pocítá k tomuto doporucení.

Casy, kdy je nejdulezitejsí pít velkou vodu, zahrnují:

 • kdyz máte horecku
 • kdyz je pocasí horké
 • jestlize máte prujem a zvracení
 • kdyz se hodne potíte napríklad kvuli fyzické aktivite

Fakta

Zde jsou nekteré fakta o vode:

 • Deti a deti mají vyssí procento vody nez dospelí. Kdyz se deti narodí, je to asi 78 procent vody, ale toto klesne na 65 procent ve veku jednoho roku.
 • Mastná tkán má méne vody nez stíhlá tkán.
 • Muzi mají více vody nez zeny, v procentech.

Pijeme dostatek vody?

Studie provádená Centrami pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v roce 2013 analyzovala údaje z pruzkumu chovu a chování potravin z roku 2007 provedeného Národním onkologickým institutem.

Ze vzorku 3 397 dospelých nalezli vedci:

 • 7 procent dospelých nezaznamenalo zádnou denní spotrebu pitné vody
 • 36 procent dospelých hlásilo pití 1-3 sálku pitné vody denne
 • 35 procent dospelých hlásilo, ze pije 4-7 sálku pitné vody denne
 • 22 procent dospelých hlásilo, ze pije 8 nebo více sálku denne

Lidé casteji pijí méne nez 4 sálky pitné vody denne, pokud konzumují 1 sálek nebo méne ovoce nebo zeleniny denne.

Studie merila pouze príjem pitné vody. Tekutina muze být získána z jiných nápoju, ale voda je nejlepsí, protoze je bez kalorií, bez kofeinu a bez alkoholu.

Sedm procent respondentu hlásilo, ze denne nepijí vodu a ti, kterí vypili malý objem vody, spotrebovávali také méne ovoce a zeleniny. To naznacuje, ze urcitý pocet lidí riskuje své zdraví tím, ze nedostane dostatek tekutin.

Dokonce i kdyz respondenti s nízkým príjmem vody dostali dostatek tekutin, je pravdepodobné, ze by je získali ze zdroju, které by mohly ohrozit jejich zdraví jinými zpusoby.

"Biologický pozadavek na vodu muze být splnen cistou vodou nebo potravinami a jinými nápoji," písí autori studie. "Výsledky z predchozích epidemiologických studií naznacují, ze príjem vody muze být neprímo spojen s objemem kaloricky slazených nápoju a jiným príjmem tekutin."

Zpráva o tunácích resí problém, který neexistuje

Zpráva o tunácích resí problém, který neexistuje

Nedávná zpráva projektu The Mercury Policy Project obsahuje desítky resení pro údajný problém, ze deti jedí prílis mnoho tunáku. Jako dietetik jsem mel stejnou reakci, jako kdybych cetl, "deti jedí prílis mnoho ovoce a zeleniny" nebo "deti hrají prílis mnoho". Tunák, stejne jako ostatní oceánské ryby, je výzivou.

(Health)

"Vyssí riziko" jiných typu rakoviny u lidí s gastrointestinálními stromálními nádory

"Vyssí riziko" jiných typu rakoviny u lidí s gastrointestinálními stromálními nádory

Nová studie zverejnená v casopise Cancer zjistila, ze pacienti s gastrointestinálními stromálními nádory mají vetsí pravdepodobnost vývoje dalsích typu rakoviny ve srovnání s beznou populací. Zatímco oni mohou vyvstávat kdekoli podél GI traktu, více nez polovina gastrointestinálních stromálních nádoru zacíná v zaludku.

(Health)