cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zeny a cernosi, kterí jsou nejvíce postizeni rizikovými faktory srdecní choroby

Existuje nekolik rizikových faktoru spojených s kardiovaskulárními chorobami, jako je diabetes, obezita a kourení. V nové studii American Heart Association výzkumníci zjistili, ze dopad techto rizikových faktoru je vyssí u zen nez u muzu a u cernochu nez u bílých, coz zduraznuje genderové a rasové rozdíly v kardiovaskulárním zdraví v USA.
Nová studie ukazuje, ze rizikové faktory - jako je vysoký krevní tlak - mají vetsí dopad na zeny nez na muze, pokud jde o kardiovaskulární onemocnení.

Publikováno v casopise Obeh, nová studie zkoumá zmeny zpusobené populacním rizikem (PAR) pro pet hlavních kardiovaskulárních rizikových faktoru, které jsou modifikovatelné: vysoký cholesterol, kourení, vysoký krevní tlak, obezita a cukrovka.

Vedci, vedeni Dr. Susanem Chengem z Brigham a Women's Hospital v Bostonu, MA, vysvetlují, ze PAR je opatrení, které zvazuje, jak bezný je rizikový faktor a kolik to zvysuje pravdepodobnost budoucích onemocnení srdce.

"Jiz radu let jsme zamerili tradicní rizikové faktory na kampane v oblasti verejného zdraví," ríká Dr. Cheng. "Chteli jsme se podívat na to, jak dobre jsme v prubehu casu postupovali pri udrzování techto rizikových faktoru v dusledku srdecního a cévního onemocnení - a to jak prevencí vzniku rizik, tak minimalizací jejich úcinku, kdyz k nim dojde."

Podle American Heart Association (AHA) je srdecní choroba nejsilnejsím vrahem zen, pricemz kazdou minutu uzívá jednu zenu. Z populace dospelých zen v USA má 90% jeden nebo více rizikových faktoru pro rozvoj této nemoci.

Od roku 1984 kazdorocne zemrelo více zen nez muzu ze srdecních onemocnení. Ackoli 1 z 31 zen v USA umírá kazdý rok z rakoviny prsu, tvrdí srdecní onemocnení 1 z 3.

Za úcelem dalsího zkoumání toho, jak rizikové faktory ovlivnují ruzné pohlaví a rasy, výzkumný tým zkoumal údaje o 13 541 osobách v rámci studia "Atherosclerosis Risk in Communities".

Diabetes a vysoký krevní tlak hrají hlavní roli v onemocnení srdce

Úcastníci studie podstoupili ctyri vysetrení behem ctyr ruzných období od roku 1987 do roku 1998. Behem této doby byli ve veku 52-66 let a bez kardiovaskulárních onemocnení.

Na zkouskách výzkumníci stanovili rizikové faktory a poté vypocítali, jak kazdý faktor prispíval k riziku vývoje onemocnení v prístích 10 letech.

Rychlá fakta o prevenci onemocnení srdce
  • Prestat kourit
  • Správa cukru v krvi
  • Kontrolujte krevní tlak
  • Nizsí cholesterol
  • Znáte svou rodinnou historii
  • Zustan aktivní
  • Ztrácejte a zdrave se stravujte.

Výsledky ukázaly, ze kombinovaná hodnota PAR pro pet hlavních rizikových faktoru zustala stejná u cernochu, ale klesla u bílých.

Príspevek diabetes k kardiovaskulárním chorobám byl navíc vyssí u zen nez u muzu a více nez dvakrát vyssí u cernochu ve srovnání s bílými. Mezitím vysoký krevní tlak také ovlivnil zeny více nez muzi a cerní více nez belosi.

Ackoli tým také zjistil, ze prínos obezity k nemoci zustal na stejné úrovni, zduraznují, ze vliv obezity jako rizikového faktoru by mohl být pozorován v pozdejsích letech a mohl by mít také dopad na diabetes, coz významne prispívá k srdecním onemocnením .

Trochu dobré zprávy: príspevek jak kourení, tak vysokého cholesterolu se v posledních letech snízil. Nicméne, Dr. Cheng ríká, ze jejich výsledky "nenaznacují, ze rizikový faktor jako kourení se stal méne nebezpecným, ale ze méne lidí kourí".

"Ve skutecnosti se u soucasných kuráku riziko srdecního a cévního onemocnení skutecne zvýsilo, pravdepodobne proto, ze zbývající kuráky mají tendenci kourit více nebo nosit dalsí rizikové faktory," dodává.

Pokud jde o nizsí prínos vysokého cholesterolu, tým uvádí, ze zlepsení osvety i lécby - vcetne zmen ve strave a lécbe statiny - by mohly zpusobit snízený dopad.

Zdravotní novinky dnes nedávno informoval o nové tvorbe od vedcu ve Velké Británii, která by mohla pomoci lécit onemocnení srdce. Tým vyrostl miniaturní bití lidských srdcí, na kterých mohou testovat nove vyvinutá léciva.

Pacienti s hlavou traumatu pravdepodobneji umírají o víkendech

Pacienti s hlavou traumatu pravdepodobneji umírají o víkendech

Podle studie Johna Hopkinsa mají starsí dospelí, kterí behem víkendu trpí tezkým traumatem hlavy, výrazne vyssí pravdepodobnost, ze utrpí zranení, nez pacienti, kterí se podobne bojí a navstevují nemocnici od pondelí do pátku, i kdyz jejich zranení není tak závazná a méne nemocí nez tech hospitalizovaných ve vsední dny.

(Health)

Zika zpusobuje mikrocefalii, ale otázky zustávají

Zika zpusobuje mikrocefalii, ale otázky zustávají

Infekce virem Zika v tehotenství zpusobuje mikrocefalii a mela by být pridána do seznamu známých vrozených infekcí, jako je toxoplasmóza a zardenka. Zustává vsak spousta otázek, v neposlední rade úloha predchozí infekce dengue a potíze s diagnostikou mikrocefalie. Predbezná zjistení studie potvrzují, ze mikrocefalická epidemie u novorozencu je výsledkem infekce virem Zika v tehotenství, presto zustávají otázky.

(Health)