cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ADHD lék Lisdexamfetamin dimesylát (LDX) ukazuje slib pro deti a dospívající

Spolecnost Shire plc prezentovala pozitivní výsledek své první evropské studie fáze III lisesaxamfetamin dimesylátu (LDX), urceného pro deti a dospívající ve veku 6 az 17 let s poruchou pozornosti a hyperaktivity (ADHD). LDX se podává jednou denne a je prvním chemicky formulovaným dlouhodobým prolécivem dexamfetaminu pro lécbu ADHD. V soucasné dobe je licencován pouze v USA, Brazílii a Kanade.
Výsledky studie fáze III prokázaly úcinnost LDX na primárních a klícových sekundárních opatreních ve srovnání s placebem, stejne jako konzistentní bezpecnostní profil se známými úcinky lécby amfetaminem a predchozími studiemi LDX.
Dr. Jeffrey Jonas, senior viceprezident výzkumu a vývoje spolecnosti Shire's Specialty Pharmaceuticals uvedl:

"Výsledky této evropské studie ukazují, ze dávka LDX jednou denne byla úcinná u detí a dospívajících s alespon mírne symptomatickou ADHD a jsou v souladu s predchozími studiemi provádenými mimo Evropu. na podporu LDX a její potenciální role jako nové moznosti pro lécbu ADHD u detí a dospívajících v Evrope. Studie podporí klinický balícek pro podání zádosti o registraci evropských patentu. "

Klinická studie byla studie fáze III, dvojite slepé, multicentrické, paralelní, placebove a aktivne kontrolované, optimalizované dávkou, bezpecnost a úcinnost dimesylátu lisdexamfetaminu, provedené na 48 místech v Evrope (Belgie, Francie, Nemecko , Madarsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Spanelsko, Svédsko a Spojené království).
V randomizované, sedmýdenní studii 336 pacientu s ADHD ve veku 6 az 17 let dostávalo bud LDX, osmoticky rízený methylfenidát s prodlouzeným uvolnováním (OROS-MPH **) nebo placebo v pomeru 1: 1: 1 jednou za den ráno. Dávka byla 30, 50 a 70 mg / den pro LDX a 18, 36 a 54 mg pro OROS-MPH (54 mg je nejvyssí síla dostupná v Evrope).
Výzkumníci definovali prumernou symptomatickou ADHD jako základní skóre celkového ADHD-RS-IV ? 28. ADHD-RS-IV odrází soucasnou symptomatologii ADHD na základe kritérií stanovených v Diagnostický a statistický manuál dusevních poruch, ctvrtá série (DSM-IV). Skóre se pohybuje od 0 (odrázející zádné príznaky) do 54 (odrázející závazné príznaky).
S cílem poskytnout údaje o soucasné standardní terapii pro ADHD v Evrope zahrnovaly výzkumníci aktivní rameno lécby OROS-MPH. Primárním srovnáním bylo LDX vs. placebo bez plánování formálních srovnání mezi LDX a OROS-MPH. V rámci této studie byly zahrnuty následující kritéria vyloucení, aniz by byl výcet omezující: symptomy, které mohou mít kontraindikovanou lécbu LDX a / nebo OROS-MPH, jako je anamnéza zneuzívání drog; závazné príznaky v dusledku komorbidní psychiatrické diagnózy; anamnéza vázných srdecních abnormalit; a intolerance nebo precitlivelost na amfetamin a / nebo methylfenidát.
Primární opatrení bylo urceno jako zmena celkového skóre ADHD-RS-IV LDX ve srovnání s placebem.
Ve výchozím stavu bylo celkové skóre ADHD-RS-IV 40,7 pro pacienty, kterí dostávali LDX, 41,0 pro pacienty s placebem a 40,5 pro úcastníky uzívající OROS-MPH. U konce studie bylo celkové skóre 16,0 u pacientu ve skupine LDX, 34,8 u skupiny s placebem a 21,7 u skupiny OROS-MPH. Rozdíl byl statisticky významný (str
Jako klícová sekundární úcinnost hodnotitelé zhodnotili zlepsení s LDX ve srovnání s placebem, zatímco OROS-MPH jako aktivní kontrolu na stupnici klinických globálních impresí a globální zlepsení (CGI-I). Závery ukázaly, ze 78% pacientu ve skupine s LDX prokázalo zlepsení symptomu ve srovnání s 14% ve skupine s placebem a 61% u skupiny OROS-MPH.
Ackoli vsechny lécebné skupiny zaznamenaly závazné nezádoucí úcinky, tj. 3 úcastníky v skupine s LDX a placebem a 2 pacienti ve skupine s OROS-MPH, zdálo se, ze vetsina techto lécivých prípravku nesouvisela s lécbou. Pacienti ve skupine s LDX hlásili nejbeznejsí (> 10%) nezádoucí príhody vyvolané lécbou (TEAE) jako bolest hlavy, snízenou chut k jídlu, ztrátu hmotnosti, nespavost, nevolnost a anorexii. 5% pacientu ve skupine s LDX zaznamenalo TEAE, které vedly k prerusení lécby, ve srovnání se skupinou s placebem o 4% a skupinou OROS-MPH o 2%. Ve srovnání s jinými studiemi LDX u ADHD zustala obecná povaha, vzorec a incidence TEAE v této studii konzistentní. Dalsí výsledky této studie budou zverejneny brzy.
Napsal Petra Rattue

Ekzém úspesne lécený léky proti artritide

Ekzém úspesne lécený léky proti artritide

Vedci za novou studii, která ukázala, jak lécba artritidou vedla k dramatickému zlepsení u pacientu s ekzémem, tvrdí, ze by mohla premenit standardní péci o stav kuze, u které neexistuje cílenou lécbu. Lécba artritidy snízila zarudnutí a zhrubnutí kuze u pacientu se stredne závazným az závazným ekzémem.

(Health)

Pacienti s epilepsií, kterí neodpovídají na lécivé prípravky, by meli být predtím navstevováni chirurgie

Pacienti s epilepsií, kterí neodpovídají na lécivé prípravky, by meli být predtím navstevováni chirurgie

Pacienti s epilepsií, kterí neodpovídají správne na léky, by meli být zváni kvuli chirurgickému zákroku rychleji, informovali výzkumníci z Neurologického ústavu University College London v The Lancet. Autori napsali, ze témer polovina (47%) vsech pacientu s epilepsií, kterí podstoupili operaci, byla bez záchvatu deset let pozdeji.

(Health)