cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová lécba tinnitu vykazuje pozitivní výsledky v malých studiích

Výsledky malého klinického hodnocení k testování bezpecnosti nové lécby tinnitu nebo zvonení v usích ukázaly pozitivní výsledky podle studie nove publikované online v casopise Neuromodulace: technologie na neurálním rozhraní.

Vedená Texasskou univerzitou v Dallasu, studie ukázala, ze terapie stimulacní tkáne vagových nervu je bezpecná pro lécbu tinnitusu a prinesla významné zlepsení nekterým úcastníkum.

Nová lécba kombinuje stimulaci vagových nervu (VNS) se sluchovými tóny pro zmírnení príznaku chronického tinnitu.

Elektrická stimulace vagusového nervu

Lécba VNS je lécba epilepsie, deprese a dalsích onemocnení schválená FDA. Mírne stimuluje vagusový nerv, jehoz úlohou je aktualizovat mozku na stav tela.

Elektrická stimulace se provádí pomocí generátoru elektrických impulzu, který je prostrednictvím implantovaných elektrod spojen s vagusovým nervem uvnitr krku.

Jeden z vysetrovatelu, Dr. Sven Vanneste z School of Behavioral and Brain Sciences v UT Dallas, ríká, ze hlavním cílem studie bylo zhodnotit bezpecnost terapie VNS-tone u pacientu s tinnitusem a zjistili, ze je to bezpecné, bez nezádoucích úcinku.

Ríká, ze tinnitus postihuje více nez 12 milionu Americanu, kterí jsou natolik silní, ze mohou vyhledat lékarskou pomoc. Dva miliony pacientu jsou tak znemozneni vyzvánením v usích, ze nemohou fungovat normálne. A bohuzel neexistuje dusledne úcinná lécba.

Výsledky bezpecnosti "není prekvapující"

Pokud jde o bezpecnost, výsledky studie nebyly prekvapivé, vysvetluje Dr. Vanneste, protoze:

"Ocekává se, ze terapie tónem VNS bude bezpecná, protoze vyzaduje méne nez 1 procento VNS schválených FDA pro lécbu nelécitelných epilepsií a depresí."

Pro studii, která byla provedena ve Fakultní nemocnici Antverpy v Belgii, bylo deset pacientu s tinnitem implantováno stimulacní elektrodou prímo na vagus nerv v krku.

Pak kazdý den po dobu 20 dnu navstevovali kliniku, aby získali 2,5 hodiny lécby VNS, které bylo vydáno generátorem impulsu pripojeným k implantované elektrode. Lécba byla doprovázena zvuky, které vylucovaly tóny odpovídající tem, které vznikají v dusledku tinnitu.

Pacienti trpeli tinnitus po dobu alespon jednoho roku predtím, nez se zúcastnili studie, a neprokázali zádný uzitek z jiných terapií, vcetne audiologických, lékových nebo neuromodulacních lécby.

U poloviny pacientu doslo k velkému snízení symptomu tinitu

Výsledky ukázaly, ze polovina pacientu zaznamenala velké snízení jejich symptomu tinnitu:

  • Tri pacienti zaznamenali 44% snízení dopadu onemocnení na kazdodenní zivot.
  • U ctyr pacientu doslo k klinicky významnému snízení vnímání hlasitosti tinnitus o 26 decibelu.

Nicméne, pet pacientu, z nichz vsichni byli na lécích pro jiné podmínky, nezaznamenali významné zmeny. Ctyri, kterí zaznamenali významné zlepsení, nepouzívali zádné léky.

Výzkumníci naznacují, ze lékové interakce mohou ovlivnovat úcinky lécby tónem VNS.

Dr. Vanneste ríká:

"Vsichni ctyri z deseti pacientu vykazovali významné snízení poctu dotazníku o tinnitus a audiologických opatrení. Pozorování, ze tato zlepsení byla stabilní po dobu více nez 2 mesíce po ukoncení 1 mesíce lécby, je povzbudivá."

Dalsí kroky: vetsí zkusební a implantovatelné pulzní generátory

Vetsí studie ve ctyrech ruzných lécebnách bude brzy zahájena v USA.

Tým navrhne, ze jejich malá studie vyuzívala elektrickou stimulaci dodávanou externím generátorem impulzu, s vetsím výzkumem by melo být mozné pouzít implantované generátory, takze pacienti nemusejí chodit na kliniku, aby dostávali lécbu tónem VNS.

V roce 2012 v roce 2009 Lancet, Holandstí vedci popsali dalsí slibnou lécbu tinnitu. Ukázali, ze terapie kognitivní chování krome lécby zalozené na zvuku byla podstatne úcinnejsí pri snizování symptomu tinnitu nez stávající lécby.

Chronická bolest a její synaptická základna - nové poznatky

Chronická bolest a její synaptická základna - nové poznatky

Podle studie zverejnené 13. brezna v on-line otevreném casopise PLoS Biology vedci objevili novou obstrukci v ceste bolesti. Toto zjistení muze být pouzito k lécbe jedincu trpících chronickou bolestí. Bolest hraje zásadní roli pri ochrane naseho tela pred poskozením. Kuze, kosti, hluboké tkáne a vnitrnosti tela obsahují malý pocet prijímacu nazývaných nodiceptory, které zvedají skodlivé podnety, které se premenují na elektrické signály, které se prenásejí na mozku cloveka prostrednictvím míchy.

(Health)

Expozice nanocástic spojená s revmatoidní artritidou a jinými autoimunitními nemocemi

Expozice nanocástic spojená s revmatoidní artritidou a jinými autoimunitními nemocemi

Podle studie publikované v casopise Nanomedicine výzkumníci nalezli souvislost mezi expozicí nanocástic a revmatoidní artritidou a vývojem jiných závazných autoimunitních onemocnení. Navíc tým objevil nové bunecné cíle pro vývoj potenciálních lékových terapií k lécbe autoimunitních onemocnení.

(Health)