cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vyhnete se snízením rizika rakoviny ledvin?

Dieta bohatá na maso se muze kombinovat s genetickými faktory, které zvysují riziko vzniku rakoviny ledvin prostrednictvím mechanismu souvisejících s konkrétními slozkami varení, podle studie zverejnené online v casopise Rakovina.
Varení masa pri vysokých teplotách vede k produkci karcinogenu.

Incidence karcinomu ledvinných bunek (RCC), nejbeznejsí formy rakoviny ledvin u dospelých, se zvysuje v USA a dalsích rozvinutých zemích.

Predchozí studie spojily príjem masa se zvýseným rizikem RCC. Podkladový mechanismus sdruzení zustává nejasný, avsak bylo zjisteno, ze varení masa pri vysokých teplotách, obzvláste grilování nebo pálení, má za následek vznik a pozití karcinogenních sloucenin.

Oblicka hraje významnou roli v metabolismu xenobiotik, látek normálne cizí telu, jako jsou léky, pesticidy nebo karcinogeny, a proto je vystavena vyssím koncentracím látek zpusobujících rakovinu nez jiné orgány.

Maso varené pri vysokých teplotách produkuje karcinogeny

Tým vedený doktorem Dr. Xifengem Wuem z University of Texas MD Anderson Cancer Center v Houstonu predpokládal, ze faktory související se západním zivotním stylem, jako je dieta s vysokým obsahem masa, zpracovaných potravin a skrobu, mohou významne ovlivnit vývoj z RCC.

Vyhodnotili vliv genetických faktoru a stravovacího príjmu mutagenu na varení masa, jako jsou MeIQx a PhIP, na riziko RCC. Byla provedena analýza 659 pacientu s nove diagnostikovaným RCC a 699 zdravých kontrol.

Ve srovnání s jednotlivci bez rakoviny bylo zjisteno, ze pacienti s rakovinou ledvin konzumují více cerveného a bílého masa; také konzumovaly více chemikálií zpusobujících rakovinu, které se vyrábejí pri varení masa pri vysokých teplotách nebo pri otevreném plameni, zejména pri pálení nebo grilování.

Bylo zjisteno, ze také lidé s RCC mají celkový denní celkový prívod energie a nizsí celkový príjem ovoce a zeleniny.

Rychlá informace o rakovine ledvin
  • V roce 2005 bylo v USA diagnostikováno více nez 36 000 lidí s rakovinou ledvin
  • V roce 2014 bylo více nez 50 000 diagnóz
  • V soucasné dobe zije v USA 200 000 lidí, kterí prezili nádorové onemocnení ledvin.

Dalsí informace o rakovine ledvin

Pozití prípravku MelQx se témer zdvojnásobuje rizikem RCC a príjem PhIP ho zvysuje o 54%. To naznacuje, ze jíst maso varené pri vysokých teplotách zvysuje riziko RCC prostrednictvím mechanismu souvisejících s mutagenetickými slozkami varení.

Byla zaznamenána významná interakce mezi PhIP a alespon jedním genetickým znakem, coz naznacuje, ze jedinci s urcitými genetickými variantami jsou náchylnejsí k skodlivým úcinkum techto chemikálií zpusobujících rakovinu.

Omezení soucasné studie zahrnují moznost zbytkových zmatek neznámými rizikovými faktory a obtíznost izolace vlivu mutagenních sloucenin v dusledku komplexní interakce jednotlivých slozek a zivin v celých potravinách.

Zjistení vsak naznacují, ze snízení spotreby masa, zejména pri varení pri vysokých teplotách nebo pri otevreném plameni, by mohlo slouzit jako zásah ve verejném zdraví ke snízení rizika rozvoje RCC. Krome toho muze genetické testování pomoci identifikovat osoby s obzvláste vysokým rizikem.

Zdravotní novinky dnes nedávno zverejnené nálezy spojující lék bezne uzívaný pri pálení záhy s rakovinou ledvin.

Vedci vytvárejí opiáty pouzívající drozdí

Vedci vytvárejí opiáty pouzívající drozdí

Kvasinky jsou typ mikroorganismu bezne pouzívaných k výrobe chleba, vína a piva. Nyní výzkumný tým z Stanfordské univerzity, CA, ji odklonil od jídla a nápoju a aplikoval ji na lékarský svet, pouzíval kvasinky k príprave opiátu. Kvasinky (na obrázku) jsou mikroorganismy, které se bezne pouzívají k výrobe chleba, piva a vína.

(Health)

Ketonový nápoj muze pomoci sportovcum odhalit vetsí lidský metabolický potenciál

Ketonový nápoj muze pomoci sportovcum odhalit vetsí lidský metabolický potenciál

Studie v metabolismu bunek uvádí, ze nutricní keton - ve forme nápoje - umoznuje sportovcum fungovat s odlisným metabolizmem, který zvysuje jejich výkonnost. Behem 30 minut si sportovci, kterí konzumovali ketonový nápoj, pridali dalsích 400 metru do své vzdálenosti. Normální metabolismus mení jídlo, které jíte, na energii, kterou potrebujete pri spalování sacharidu a tuku získaných z vyvázené stravy.

(Health)