cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Proc muzeme "slyset" nás vnitrní hlas

Je pravdepodobné, ze ctete tuto první vetu a slysíte, jak vás vlastní hlas mluví ve vasí hlave.

Podle nové studie, vnitrní rec pouzívá systém, který je vetsinou pouzíván pro zpracování externí rec, a proto muzeme "slyset" nás vnitrní hlas.

Studie pochází z katedry lingvistiky na univerzite v Britské Kolumbii a je vedena výzkumným pracovníkem Markem Scottem, který analyzoval mozkový signál známý jako "dusledky propustení" - signál, který oddeluje smyslové zázitky, které vytváríme ze zkuseností, které jsou vnejsí. Tento signál nám pomáhá vysvetlit, proc se nám nedarí pohnout: predpovídá nase vlastní pohyby a vynechává pocit citlivosti.

Podle studie tato predpoved obvykle odfiltruje vlastní zvuky, takze je neslysíme externe, ale spíse vnitrne. Z toho vyplývá, ze propoustecí propustnost brání smyslovému zmatku, který by jinak vznikl.

Az dosud byl fenomén vnitrního projevu vetsinou neprozkoumaný. Ale prostrednictvím dvou experimentu Scott videl dukazy o tom, ze dusledné propustení je dulezitou soucástí nasich interních recových zázitku:

"Strávili jsme spoustu casu, mluvíme, a to muze zaplavit nás sluchový systém, coz nám znesnadnuje uslyset jiné zvuky, kdyz mluvíme.

Tím, ze zmírníme dopad naseho vlastního hlasu na nase sluch - pomocí predpovedi o "propustení z koruny" - nase sluch muze zustat citlivý na jiné zvuky. "

Nás vnitrní hlas je vlastne predpoved

Scott teoretizoval, ze kopie nasich vnitrních hlasu vytvorených predpovedním mozkovým signálem mohou být vytvoreny i v prípade, ze neexistuje zádný externí zvuk. Ve skutecnosti jsou nase vnitrní hlasy výsledkem naseho mozku, který vnitrne predpovídá zvuk vlastního hlasu.

Kdyby byla jeho teorie pravdivá, Scott vedel, ze kdyz externí senzorické informace odpovídají interní kopii nasich mozku, tyto externí informace budou upraveny. Výsledky jeho experimentu potvrdily jeho hypotézu.

Kdyz úcastníci rekli, ze urcité slabiky jen v jejich hlavách - napríklad zvuky "al" nebo "ar" - které odpovídají vnejsímu zvuku, dopad tohoto vnejsího zvuku byl znacne minimalizován. Nicméne, kdyz vnitrní slabika neodpovídala externímu zvuku, jejich vlastní vnímání obou zvuku se nezmenilo.

Pro svuj hlavní experiment pouzil Scott 24 muzských úcastníku. Vybral subjekty stejného pohlaví, aby se jejich hlasy prizpusobily pohlaví hlasu, který produkoval vnejsí zvuky.


Diagram z príspevku ilustruje tri podmínky hlavního experimentu spolecnosti Scott. Po kazdém prehrávání kazdého zvuku se hrálo dvojznacný cílový zvuk "da-ga".

Behem experimentu existovaly tri podmínky:

  • Sluch - úcastníci naslouchali zvuku, aniz by se zapojili do jakýchkoli recových snímku
  • Vhodný - úcastníci premýsleli o stejném vnejsím zvuku, který slyseli
  • Kontrastní - úcastníci si predstavovali jiný zvuk, nez to, co slyseli (napríklad, kdyby slyseli "ar", predstavovali si "al").

Celkové výsledky ukazují, ze vnitrní rec oslabuje dopad vnejsích zvuku, kdyz jsou dva stejné.

Závery poskytují silný dukaz, ze systém zapojený do zpracování vnejsí reci pracuje také na interním projevu, který muze pomoci s dusevními podmínkami.

Scott poznamenává: "Tato práce je dulezitá, protoze tato teorie vnitrní reci je úzce spjata s teoriemi sluchových halucinací spojených se schizofrenií."

Proc milujeme zvuk vlastního hlasu

Zlepsení porozumení syndromu "Shaken Baby"

Zlepsení porozumení syndromu "Shaken Baby"

Vysetrovatelka z univerzity v Queenslandu zjistila, ze kazdý rok 20 detí zemrelo zbytecne kvuli zranením na hlave zpusobeném zneuzíváním detí. Vysetrování dr. ??Melissy Kaltnerové je soucástí toho, co povazovalo za primární vysetrení výskytu abusivní hlavy trauma (AHT) u detí ve veku dvou let a pod Austrálií.

(Health)

Doba, kdy se dostáváme vázne na lécbu drogové závislosti

Doba, kdy se dostáváme vázne na lécbu drogové závislosti

Neschopnost úcinne lécit drogovou závislost vede k zbytecným úmrtím a zvysujícím se spolecenským nákladum, podle odborníku na rehabilitaci drog. Efektivní lécba kombinuje lécbu s psychosociální podporou, avsak podle nových údaju z pruzkumu EQUATOR pan-EU (Evropský audit kvality lécby opiátu) se na polovinu pacientu v Evrope, kterí jsou závislí na drogách, nenabízí zádný psychosociální zásah.

(Health)