cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.21,8% tehotných bílých zen kourí

Podle studie Správy zneuzívání látek a správy dusevního zdraví (SAMHSA) 21,8% tehotných bílých zen ve veku 15 az 44 let kourilo cigarety behem posledních 30 dnu, coz je výrazne vyssí ve srovnání s úrovní kourení tehotných Cerné zeny (14,2%) a tehotné zeny (6,5%) ve stejném vekovém rozmezí.
Zpráva také ukázala, ze míra tehotných cerných zen, které uzívaly nedovolené drogy za posledních 30 dní, byla výrazne vyssí, 7,7% ve srovnání se 4,4% bílých tehotných zen a 3,1% tehotných zen.
Uzívání alkoholu v posledních 30 dnech je srovnatelné mezi tehotnými zenami cerné a bílé - 12,8% a 12,2% - avsak tyto hladiny byly podstatne vyssí nez u zen v gravidních Hispáncích (7,4%). Tehotné zeny ve veku od 15 do 44 let byly ve srovnání s temi, které byly cerné nebo bílé, méne alkoholu a kourily cigarety.

Správce SAMHSA Pamela S. Hydeová uvedl:

"Kdyz tehotné zeny uzívají alkohol, tabák nebo nedovolené látky, ohrozují si pro své deti zdravotní problémy a spatné výsledky pri porodu pro své deti." Tehotné zeny ruzných ras a etnických skupin mohou mít ruzné vzorce zneuzívání návykových látek. z této zprávy vyvíjet lepsí zpusoby, jak dostat toto klícové poselství do kazdého segmentu nasí komunity, aby zádná zena ani díte nebyly ohrozeny uzíváním a zneuzíváním návykových látek. "

Aby se resily problémy s uzíváním návykových látek u tehotných zen, Centrum pro excelence SAMHSA pro Fetální alkoholové spektrum (FASD) sponzoruje radu nejmodernejsích programu, které zavádejí dukazy zalozené intervence, které jiz tehotným zenám pomáhají vést zdravejsí zivot -styles a zlepsení jejich zdraví detí. Mezi programy patrí:
  • Screening a strucná intervence (SBI) - pomáhá identifikovat a poskytovat pomoc tem, kterí potrebují lécbu. Pouzívá jednoduché písemné posouzení uzívání alkoholu a 10-15 minutovou intervenci s tehotnými zenami, které hlásí pití.
  • Projekt CHOICES - sluzby pro zeny, které jsou ohrozeny otehotnením alkoholu pred tehotenstvím poskytnutím informací a pomoci.
  • Parent-Child Assistance Program (P-CAP) - Program vyuzívá intenzivní paraprofesionální domácí návstevní model pro snízení rizikového chování u zen s problémy s uzíváním návykových látek behem tríletého období.
Napsal Petra Rattue

Infekce virem západního Nilu má casto dlouhodobé úcinky

Infekce virem západního Nilu má casto dlouhodobé úcinky

Vase sance na dlouhodobé úcinky v dusledku infekce West Nile Virus (WNV) jsou stejné, bez ohledu na to, zda byla vase infekce mírná nebo závaznejsí, ríkají výzkumníci z University of North Dakota School of Medicine a Health Science. Mezi nejcastejsí dlouhodobé úcinky patrí deprese, tres, únava, problémy s pametí, slabost koncetin, obtíze pri hledání slov a bolesti hlavy.

(Health)

Zeny ve stredním veku, které mají jednu nápoj denne, mají lepsí zdravotní stav v pozdejsím zivote

Zeny ve stredním veku, které mají jednu nápoj denne, mají lepsí zdravotní stav v pozdejsím zivote

Zeny blízící se 60 let veku, které mají jeden alkoholický nápoj denne, vypadají, ze mají vyssí vek, nez vek, nez abstinenti ríkají Qi Sun z Harvardské skoly verejného zdraví a Brigham a nemocnice zen v Bostonu a kolegové, kterí zkoumali data od témer 14 000 zen, které se zúcastnily studie o zdraví zdravotních sester a zprávu o svých zjisteních on-line zverejnila v 6. zárí vydání PLoS Medicine.

(Health)