cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Výsledky hormonální ztráty ovlivneny stavem vitaminu D, tvrdí studie

Výsledek pro pacienty, kterí podstupují chirurgický zákrok, muze být ovlivnen hladinami vitamínu D, uvádí nová studie od vedcu Johns Hopkins Medicine.
Expozice slunecního zárení je klícovým faktorem hladin vitaminu D, ale výzkumníci zjistili, ze pacienti s bariatrickou operací z oblastí s méne slunecním zárením casteji pocitují pooperacní komplikace.

Vitamin D hraje v tele radu dulezitých rolí; pomáhá udrzovat zdraví kostí, napomáhá funkci imunitního systému a podporuje zdraví plic a srdce mezi radou dalsích funkcí.

Expozice slunecního zárení je klícovým faktorem hladin vitaminu D; ultrafialové zárení ze slunce spoustí syntézu vitamínu D v tele. Lidé s nízkým slunecním zárením mají casto nizsí hladiny vitaminu D, coz je spojeno s mnoha zdravotními problémy.

Nyní v nové studii publikované v casopise Veda a praxe obezity, výzkumníci naznacují, ze nízké hladiny vitaminu D mohou zhorsit výsledky u pacientu podstupujících chirurgický zákrok nebo bariatrické chirurgie.

Vedoucí studie Leigh Petersonová z Centra pro bariatrickou chirurgii Johns Hopkins a jeho kolegové nalezli, ze v USA lidé, kterí podstoupili chirurgickou zátez v zime - kdy jsou hladiny vitaminu D na nejnizsích úrovních - byli casteji komplikováni nez ti, operace v léte.

Navíc tým nasel pacienty s bariatrickou chirurgií ze severní cásti USA - kde je typicky méne slunecního svitu - s horsími výsledky nez pacienti s bariatrickou chirurgií ze slunnejsího jizního území.

"Expozice slunce je kritická v syntéze vitaminu D, takze pojem, ze lidé zijící v méne slunných severních státech mohou trpet nedostatkem vitaminu D, není prekvapující," poznamenává Peterson. "Co je pozoruhodné, je to, jak blízko bylo vystaveno vystavení slunci, vitamin D a chirurgické výsledky."

71% pooperacních komplikací se vyskytlo v severních státech

Aby dospeli k záverum, tým analyzoval výsledky 932 091 pacientu prumerného veku 43 let, kterí podstoupili bariatrickou operaci v USA v období 2001-2010.

Rychlé fakty o bariatrické chirurgii
  • Pocet bariatrických operací v USA vzrostl mezi lety 2011-13 o priblizne 15%
  • Priblizne 179 000 lidí v USA podstoupilo v roce 2013 bariatrickou chirurgii
  • Mezi nejcastejsí bariatrické postupy v roce 2013 patrí gastrektomie rukávu, zaludecní bypass roux-en-Y a zaludecní pásma.

Dalsí informace o zaludecních skupinách

Porovnávali výsledky tech, kterí meli operaci v zime (leden-brezen), léto (cervenec-zárí) nebo podzim / jaro (ríjen-prosinec a duben-cerven).

Nezádoucí úcinky z bariatrické operace byly vzácné, u méne nez 1% pacientu, u kterých doslo k rozvoji infekcí. Dlouhodobé pobyty v nemocnici - definované jako výdaje v nemocnici po dobu delsí nez 3 dny - podle výzkumníku byly castejsím výsledkem, který postihlo témer 40% pacientu.

Výzkumníci zjistili, ze pacienti, kterí zili v oblastech severne od Jizní Karolíny, byli mnohem casteji postizeni infekcí nebo prodlouzenými hospitalizací po chirurgickém zákroku.

Asi 150 000 pacientu ze severních státu melo prodlouzený pobyt v nemocnici nez pacienti v jizních státech. Pri úctování 300 000 operací ve studii, která vedla k prodlouzení hospitalizace, tým konstatuje, ze 71% vsech pooperacních komplikací se vyskytlo v severních státech.

Navíc výzkumníci zjistili, ze vetsina nepríznivých pooperacních komplikací - jako jsou infekce ran, nehojící se rány a zpozdené hojení ran - doslo v chladnejsích sezónách s méne slunecního zárení. Napríklad kolem 0,16% prípadu opozdeného hojení ran se vyskytlo v zime, v porovnání s 0,07% v léte.

Podle výzkumníku tyto poznatky ukazují, ze vitamín D muze ovlivnit výsledky pacientu, kterí podstoupili bariatrickou chirurgii, ackoli jsou opatrní, ze dalsí výzkum je opodstatnený pred pouzitím vitamin D doplnku, které lze doporucit ke snízení pooperacních komplikací u techto pacientu.

Presto Peterson ríká, ze výzkum muze mít dulezité klinické dusledky:

"Rostoucí míra obezity a zvýsená popularita bariatrických operací znamená, ze lékari primární péce a bariatrickí chirurgové by meli zvázit screening svých pacientu a opravit jakýkoli potvrzený nedostatek vitaminu D."

Jedno omezení studie spocívá v tom, ze výzkumníci nemeli prímou míru stavu vitamínu D u pacientu prostrednictvím koncentrace séra 25 (OH) D, pricemz hladiny byly definovány pouze v sezóne vitaminu D, coz by mohlo mít vliv na výsledky.

Na záver vedci rekli, ze je mozné, ze by jiné sezónní rozdíly mohly prispet k výsledkum pacientu, pricemz konstatuje, ze expozice specifickým infekcním cinitelum je v zime vetsí. "Budoucí studie by mely být provádeny s merením 25 (OH) D pro potvrzení nasich zjistení," dodávají.

Zdravotní novinky dnes nedávno hlásena studie, která spojovala nízké hladiny vitaminu D s syndromem drázdivého tracníku (IBS).

COPD Drug Tudorza Pressair získal schválení FDA

COPD Drug Tudorza Pressair získal schválení FDA

Tudorza Pressair, lék na lécbu chronické obstrukcní plicní nemoci (COPD), byl schválen Úradem pro kontrolu potravin a léciv (FDA). FDA minulý týden oznámil, ze schválil inhalacní prásek aclidinium bromidu pro dlouhodobou udrzovací lécbu bronchospasmu spojeného s chronickou obstrukcní plicní chorobou (COPD), vcetne chronické bronchitidy a emfyzému.

(Health)

Cvicení muze premenit spatný tuk na dobrý tuk

Cvicení muze premenit spatný tuk na dobrý tuk

Vedci zjistili, ze cvicení pomáhá "spatnému" tuku premenit na formu "dobrého" tuku, který je více metabolicky aktivní. Závery byly prezentovány na 73. vedeckých zasedáních American Diabetes Association. Lidé mají dva druhy tuku: Hnedý tuk (dobrý tuk) - tento typ tuku spaluje kaloriemi a vytvárí telesné teplo.

(Health)