cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Lécba vranových nohou - botulotomické neuromodulátory

Setrení, které publikovalo Online First archivy plastické chirurgie obliceje, odhalilo, ze nástup dvou botulotoxinových neuromodulátoru zlepsil vzhled vranových nohou (laterální orbitální rýhy), prestoze se zdálo, ze vyvíjejí vetsí zlepsení nez ostatní.
Autori uvedli:

"Botulotoxin je silný neuromodulátor produkovaný bakterií Clostridium botulinum. Botulotoxin pusobí blokováním pusobení acetylcholinu (neurotransmiteru), címz vzniká stav funkcní denervace."

77 zen a 13 muzu se stredne tezkými az tezkými postranními orbitálními rhytidami bylo zarazeno do studia Kenneth C.Y. Yu, M.D., z The Maas Clinic, San Francisco, a University of California, San Francisco a kolegové. Úcastníci podali injekci onabotulinumtoxinu A, 10 U na jedné strane obliceje a abobotulinumtoxinu A, 30 U na druhé strane obliceje. Dávkový pomer výrobku na základe klinických dukazu.

Vedci vysvetlují:
"Lécivé strany obliceje byly randomizovány pocítacem podporovaným softwarem. Prípravu produktu provedla nezverejnená registrovaná zdravotní sestra, která byla zodpovedná za udrzování vysetrovatele a oslepujícího úcastníka."

Tým predvedl fotografie úcastníku pred lécbou a ve dnech 2, 4 a 6 po injekci.
Zpráva týmu:

"AbobotulinumtoxinA a onabotulinumtoxinA prokázali statisticky významnou zmenu oproti výchozímu stavu v druhém dni pri lécbe laterálních orbitálních rýtid pri maximálním kontrakci a odpocinku pri nezávislém vyhodnocení zkousejícím a úcastníkem. Ve ctvrtém dni dosáhlo vetsí zlepsení dosazené pomocí abobotulinumtoxinu A statistickou významnost a zustávalo nadrazené den sest.
Není jasné, zda se nase pozorování bude prekládat na jiné stránky, jako je glabella [prostor mezi obocím] a celem. "

Behem setrení výzkumníci nepozorovali zádné vedlejsí úcinky ani komplikace s zádným produktem.
Napsal Grace Rattue

CDC: "Je zapotrebí vetsího úsilí pro boj s nemocnicními infekcemi"

CDC: "Je zapotrebí vetsího úsilí pro boj s nemocnicními infekcemi"

V kazdém okamziku priblizne 1 z 25 pacientu v USA má alespon jednu infekci získanou behem svého pobytu v nemocnici, ríkají Centra pro kontrolu a prevenci onemocnení, která vydala dve nové zprávy, které zduraznují potrebu zlepsit bezpecnost pacientu odstranením této hrozby pacientum. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) aktualizovaly své predchozí odhady infekcí spojených se zdravotní pécí (HAI) prostrednictvím dvou zpráv, z nichz jeden je publikován v New England Journal of Medicine, NEJM pruzkum nemocnic v 10 státech.

(Health)

Injekcní hydrogel zvysuje terapii kmenovými bunkami, aby obnovila zraku, opravila poskození mozku

Injekcní hydrogel zvysuje terapii kmenovými bunkami, aby obnovila zraku, opravila poskození mozku

Nová studie ukazuje, jak injekcní "hydrogel" posílil transplantaci kmenových bunek, aby pomohl zotavení mozku po mrtvici a pomohl cástecne zvrátit slepotu u mysí. Pri aplikaci injekcních bunek fotoreceptoru zapouzdrených hydrogelem (na snímku) do ocí slepých mysí výzkumníci cástecne obnovili zrak.

(Health)