cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Hmotnostní diskriminace zpusobuje, ze lidé jsou více obézní

Hmotnostní diskriminace, spíse nez motivovat lidi, aby zhubla, je pravdepodobnejsí, ze z nich budou jeste více obézní, tvrdí vedci z Florida State University College of Medicine PLoS ONE.

Hmotnostní diskriminace je bezná v USA. Studie prokázaly vazbu mezi závaznou diskriminací a spatnými ekonomickými a psychologickými dusledky. Velmi málo studií vsak zkoumalo, zda by to mohlo mít vliv i na dlouhodobou telesnou hmotnost.

Angelina Sutinová a Antonio Terracciano analyzovali údaje o telesné hmotnosti u více nez 6 000 úcastníku od roku 2006 do roku 2010.

Být vystaven hmotnostní diskriminace v roce 2006 zvýsily riziko, ze budou jeste více obézní o faktor 2,5, kdyz budou znovu posouzeni v roce 2010.

Obézní úcastníci, kterí v roce 2006 nevideli vnímání diskriminace, byli mnohem méne pravdepodobné, ze budou jeste obézní roky pozdeji.

Jiné faktory, které mohou vést k diskriminaci, jako je rasa nebo pohlaví, nemají stejný úcinek na pozdejsí telesnou hmotnost.


Hmotnostní diskriminace podporuje dalsí prírustek hmotnosti

Hmotnostní diskriminace je pozdeji nezávislým rizikovým faktorem pro obezitu

Úcinky "vázení", nebo diskriminace na základe váhy, se objevuje nezávisle na demografických faktorech, jako je pohlaví, vzdelání, etnická príslusnost nebo vek.

Zdá se, ze závazná diskriminace má jiné dusledky pro postizené osoby, krome chudsích výsledku dusevního zdraví.

Autori napsali:

"Krome známých emocionálních a ekonomických nákladu nase výsledky naznacují, ze hmotnostní diskriminace také zvysuje riziko obezity. To by mohlo vést k zacarovanému cyklu, kdy osoby s nadváhou a obezitou jsou zranitelnejsí vuci závazné diskriminaci a tato diskriminace muze prispet k následné obezite a obtízím pri rízení hmotnosti. "

Studie publikovaná v Americký zurnál epidemiologie ze závazná diskriminace vedla k rozsírení pasu u muzu.

Starsí autor Haslyn ER Hunte napsal: "Tato studie zjistila, ze muzi, kterí trpelive trpeli vysokou úrovní diskriminace behem devítiletého období, meli vetsí pravdepodobnost, ze se jejich obvod pasu zvýsí o jeden centimetr oproti tem, kterí neohlásili diskriminaci. ohlásili podobné zázitky a také videli, ze jejich pásy rostou o více nez pul centimetru. To ukazuje, jak diskriminuje lidi fyzicky, a pripomíná, jak muze být nelidské zacházení s ostatními lidmi velmi silné. "

CDC vyzdvihne prohlídku Ebola na peti amerických letistích

CDC vyzdvihne prohlídku Ebola na peti amerických letistích

Od zahájení epidemie Ebola uhynulo z této nemoci 3 742 pacientu v západní Africe. Po smrti prvního pacienta z USA v oblasti Ebola v Dallasu, TX, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí zvysují screening Ebola na peti amerických letistích, které obdrzí témer 95% západoafrických cestujících.

(Health)

Metastatický kolorektální karcinom - regorafenib (BAY 73-4506) zlepsuje celkové prezití

Metastatický kolorektální karcinom - regorafenib (BAY 73-4506) zlepsuje celkové prezití

Podle oznámení spolecnosti Bayer HealthCare Pharmaceuticals studie fáze III o zkousené sloucenine regorafenibu (BAY 73-4506) k lécbe jedincu s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC), jejichz onemocnení pokrocila po schválených standardních lécbách, dosáhla svého pocátecního koncového bodu statisticky významného zlepsení celkového prezití.

(Health)