cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Expozice pri práci s rozpoustedly zvysuje riziko vrozených vad u potomstva

Deti narozené matkám, které byly vystaveny organickým rozpoustedlum na pracovisti behem tehotenství, mají vetsí pravdepodobnost srdecního selhání pri narození, ríkají vedci.
Studie, publikovaná v Pracovní a environmentální medicína, vyhodnotila úroven expozice organickým rozpoustedlum na pracovisti u 5 000 zen po celém Spojených státech od jednoho mesíce pred koncepcí az po první tri mesíce tehotenství.
Vsechny zeny se zúcastnily studie prevence vrozených vad.

Vsechna jejich deti byly narozeny v letech 1997 az 2002. Výzkumníci také obsahovali údaje o mrtve narozených a potratech.
Organická rozpoustedla obsazená v lacích, barvách, odmastovacích / cisticích prostredcích, lepidlech, barvách, plastu, polymerech, tiskarských barvách, syntetických textiliích a zemedelských produktech jsou siroce pouzívána v chemické výrobe i pro rozpoustení nebo dispergování látek, , vosky a tuky. Vetsina organických rozpoustedel je vysoce nebezpecná a proniká telem do plic, úst a kuze.
Tým vyhledal vazby mezi vystavením organickým rozpoustedlum, které jsou bezné na nekterých pracovistích, a 15 kategorií vrozených srdecních vad.

Zkousená rozpoustedla zahrnují chlorovaná rozpoustedla; aromatické rozpoustedla; a smes C10 nebo vyssích uhlovodíku známých jako rozpoustedlo Stoddard.
Tým pouzil dve ruzné metody merení úrovne expozice: odborný prístup zalozený na konsensu a prístup vycházející z publikovaných dukazu.
Podle odborného konsenzu se priblízilo priblizne 5% matek, jejichz deti mely vrozené vady, a 4% tech, kterí neudelali, vystaveno organickému rozpoustedlu v dobe, kdy se pokouseli otehotnet, nebo na pocátku tehotenství.
Prístup publikovaných dukazu vsak naznacil, ze tyto údaje byly 10%, respektive 8%.
Dva typy srdecních defektu byly spojeny s expozicí jakéhokoli rozpoustedla a chlorovaných rozpoustedel podle odborného konsenzuálního prístupu, zatímco zverejnený dukazový prístup naznacoval, ze existuje nekolik dalsích vazeb mezi vrozenými srdecními vadami a vystavením organickým rozpoustedlum.
Podle výzkumníku jejich studie naznacuje, ze expozice organickým rozpoustedlum je potenciálním rizikovým faktorem pro nekolik typu srdecních defektu pri narození.
Výzkumníci vsak tvrdí, ze "navzdory silným vlivum této analýzy výsledky neumoznují vyvodit konecné závery o konkrétních kombinacích s expozicí vrozené srdecní vady."
Napsal Grace Rattue

Bunecné cástice pojistky s orgány zrídit zivotní prostredí zralé pro sírení rakoviny

Bunecné cástice pojistky s orgány zrídit zivotní prostredí zralé pro sírení rakoviny

Skutecnost, ze ruzné typy nádoru se sírí pouze na specifické, uprednostnované orgány, byly vedcum známy jiz déle nez století. Zatím vsak výzkum nebyl schopen vysvetlit mechanismy metastáz specifických pro orgány, tj. Teorii 1889 "pudy a semen". Studie, kterou nedávno zverejnila agentura Nature Medicine, nyní muze pomoci vysvetlit tuto hypotézu tím, ze navrhne nový mechanismus kontroly metastáz rakoviny a nabídne nový diagnostický a lécebný potenciál.

(Health)

Fyzická aktivita nezhorsuje stárnutí svalové hmoty

Fyzická aktivita nezhorsuje stárnutí svalové hmoty

Na rozdíl od dlouhotrvající víry je spojení mezi cvicením a pomalejsím stárnutím svalu "nepravdepodobné", podle nového genetického výzkumu z Velké Británie. Jamie Timmons, profesor systémové biologie ve skole sportu, cvicení a zdravotních ved na univerzite v Loughborough, a jeho kolegové, písí o své studii, která nabízí nové poznatky o procesu stárnutí u lidí, ve vydání PLOS Genetics z 21. brezna.

(Health)