cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Prínosy caje: ztráta hmotnosti, zlepsené zdraví kostí a nálada

Tentokrát ráno, kdy si caji pijáci vezmou svuj první teplý zápach, muze být úzasné. A ted 12 nových clánku z American Journal of Clinical Nutrition ukazují, ze caj muze být skutecne kouzelným elixírem, protoze se ukázalo, ze podporuje snízení telesné hmotnosti, zabranuje chronickým onemocnením a zlepsuje náladu.

At uz je ledové nebo horké, v daný den více nez 158 milionu lidí v USA pije caj, podle cínské asociace USA. A nasi britstí protejsci konzumují denne 165 milionu sálku.

Caj je druhý nejvíce konzumovaný nápoj na svete, podle Cajové asociace, porazený pouze vodou. Ackoli se v caji objevilo mnozství studií o antioxidantech a výsledných úcincích na lidské zdraví, tyto nedávné studie v oblasti caje American Journal of Clinical Nutrition (AJCN) osvetluje, jak uzitecný je caj pro nase zdraví.

Odborníci z Ministerstva zemedelství USA, Národní instituty zdraví, UCLA a Univerzita v Glasgowu - mimo jiné - prispeli AJCN dukazu.

Jeffrey Blumberg, PhD, redaktor kompendia pro toto téma, ríká:

"Vedci, kterí prispeli svým puvodním výzkumem a poznatky, patrí mezi nejlepsí na svete a spolecne toto výzkumné císlo významne posunulo vedu o caji a lidském zdraví."

Caj a hubnutí


Spolu s podporou úbytku telesné hmotnosti studie zjistily, ze pití caje snizuje riziko vzniku rakoviny a kardiovaskulárních onemocnení a také poskytuje psychologické výhody.

Vedci, kterí se podívali na polyfenoly - prírodní slouceniny v caji - zjistili, ze spolu s obsahem kofeinu zvysují výdaje na energii a oxidaci tuku, coz vedlo ke ztráte hmotnosti a pomohlo udrzet zdravou telesnou hmotnost.

Jedna studie ukazuje, ze osoby, které konzumovaly zelený caj a kofein, ztratily v prumeru 2,9 libry behem 12 týdnu, a to pri zachování normální stravy.

Dalsí studie ukazují, ze bezné cajovníky mají nizsí pomery telesné hmotnosti (BMI) a pomery pas-k-kycle spolu s méne telesným tukem ve srovnání s nepilnými pijáky.

Navíc dalsí recenze ukázalo, ze nárust kalorií spálený v dusledku pití caje se rovná asi 100 kaloriím behem 24 hodin.

Snízené riziko rakoviny a kardiovaskulárních onemocnení

Dalsí skupina vedcu zjistila, ze polyfenoly v zeleném caji mohou pomoci zastavit progresi nekterých nádorových onemocnení.

V jedné studii vedci zjistili, ze po roce, 30% muzu ve skupine s placebem postupovalo proti rakovine prostaty, ve srovnání s pouhými 9% muzu, kterí byli v skupine s cajem.

Jiné druhy rakoviny, u nichz caj poskytuje ochranné prínosy pro zdraví, jsou rakovina gastrointestinálního traktu, plic, prsu a kuze, ríkají výzkumní pracovníci.

Studie provedená dr. Claudiem Ferrim v Itálii ukázala, ze cerný caj snízil krevní tlak u pacientu s hypertenzí a také neutralizoval negativní úcinky jídel s vysokým obsahem tuku na arteriální prutok krve a krevní tlak.

Dr. Ferri komentuje jeho zjistení:

"Nase studie vycházejí z drívejsích prací, které jasne ukazují, ze pití jen jedné caje denne podporuje zdravou arteriální funkci a krevní tlak. Tyto výsledky naznacují, ze v populacním merítku muze pitný caj významne snízit výskyt cévní mozkové príhody záchvatu a dalsích kardiovaskulárních onemocnení. "

Zlepsená síla kostí, bdelost a resení problému

Dalsí výhodou polyfenolu v zeleném caji je zlepsení kvality a síly kostí, zejména v dusledku osteoporózy.

Pití caje v jedné studii bylo spojeno s 30% snízením rizika zlomenin bedra u muzu a zen ve veku 50 let nebo starsích.

A pokud to nedokáze dát lidem dobrou náladu, pít caj. V jedné studii zejména bylo zjisteno, ze caj z piva zvysuje pozornost a usnadnuje lépe se zamerit na úkoly.

Subjekty ve studii vypili 2-3 cajové caje behem 90 minut, coz vedlo k presnejsím výsledkum behem pozornosti a pocitum, ze jsou více ostrazití ve srovnání s pacienty, kterí pijí placebo.

Vedci si povsimnou, ze aminokyselina theanin a kofein v caji mají pocit, ze prinásejí psychologickým prínosum pro pijáky, posilující pozornost, náladu a výkon.

"Lidé pili caj asi pet tisíc let, pocházející z období paleolitu," ríká prof. Blumberg. "Moderní výzkum poskytuje dukaz, ze z tohoto starobylého nápoje muzete získat skutecný prínos pro zdraví."

Napsal Marie Ellisová

Cyklování do práce by mohlo stát, ze vás den bude méne stresující

Cyklování do práce by mohlo stát, ze vás den bude méne stresující

Mozná není prekvapením, ze jedním z hlavních zdroju stresu ve Spojených státech je práce. Ale podle nového výzkumu muze existovat jednoduchý zpusob, jak zmírnit stres na pracovisti: cyklistika. Vedci tvrdí, ze cyklistika do práce by mohla pomoci zmírnit stres. Výzkumní pracovníci z univerzity Concordia v Kanade zjistili, ze lidé, kterí chodili do práce, hlásili méne stresující pocity, nez lidé, kterí cestovali autem.

(Health)

HRT zlepsuje funkci svalu u zen

HRT zlepsuje funkci svalu u zen

Hormonální substitucní terapie (HRT) významne zlepsuje funkci svalu u postmenopauzálních zen, podle nové studie. Výzkum ukázal, ze svalová funkce u techto zen se zlepsuje az na úroven svalových vláken. Toto zjistení bylo publikováno v The Journal of Physiology. Behem posledních deseti let negativní výsledky nekolika studií HRT prinesly mnoho zen.

(Health)