cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Prínosy caje: ztráta hmotnosti, zlepsené zdraví kostí a nálada

Tentokrát ráno, kdy si caji pijáci vezmou svuj první teplý zápach, muze být úzasné. A ted 12 nových clánku z American Journal of Clinical Nutrition ukazují, ze caj muze být skutecne kouzelným elixírem, protoze se ukázalo, ze podporuje snízení telesné hmotnosti, zabranuje chronickým onemocnením a zlepsuje náladu.

At uz je ledové nebo horké, v daný den více nez 158 milionu lidí v USA pije caj, podle cínské asociace USA. A nasi britstí protejsci konzumují denne 165 milionu sálku.

Caj je druhý nejvíce konzumovaný nápoj na svete, podle Cajové asociace, porazený pouze vodou. Ackoli se v caji objevilo mnozství studií o antioxidantech a výsledných úcincích na lidské zdraví, tyto nedávné studie v oblasti caje American Journal of Clinical Nutrition (AJCN) osvetluje, jak uzitecný je caj pro nase zdraví.

Odborníci z Ministerstva zemedelství USA, Národní instituty zdraví, UCLA a Univerzita v Glasgowu - mimo jiné - prispeli AJCN dukazu.

Jeffrey Blumberg, PhD, redaktor kompendia pro toto téma, ríká:

"Vedci, kterí prispeli svým puvodním výzkumem a poznatky, patrí mezi nejlepsí na svete a spolecne toto výzkumné císlo významne posunulo vedu o caji a lidském zdraví."

Caj a hubnutí


Spolu s podporou úbytku telesné hmotnosti studie zjistily, ze pití caje snizuje riziko vzniku rakoviny a kardiovaskulárních onemocnení a také poskytuje psychologické výhody.

Vedci, kterí se podívali na polyfenoly - prírodní slouceniny v caji - zjistili, ze spolu s obsahem kofeinu zvysují výdaje na energii a oxidaci tuku, coz vedlo ke ztráte hmotnosti a pomohlo udrzet zdravou telesnou hmotnost.

Jedna studie ukazuje, ze osoby, které konzumovaly zelený caj a kofein, ztratily v prumeru 2,9 libry behem 12 týdnu, a to pri zachování normální stravy.

Dalsí studie ukazují, ze bezné cajovníky mají nizsí pomery telesné hmotnosti (BMI) a pomery pas-k-kycle spolu s méne telesným tukem ve srovnání s nepilnými pijáky.

Navíc dalsí recenze ukázalo, ze nárust kalorií spálený v dusledku pití caje se rovná asi 100 kaloriím behem 24 hodin.

Snízené riziko rakoviny a kardiovaskulárních onemocnení

Dalsí skupina vedcu zjistila, ze polyfenoly v zeleném caji mohou pomoci zastavit progresi nekterých nádorových onemocnení.

V jedné studii vedci zjistili, ze po roce, 30% muzu ve skupine s placebem postupovalo proti rakovine prostaty, ve srovnání s pouhými 9% muzu, kterí byli v skupine s cajem.

Jiné druhy rakoviny, u nichz caj poskytuje ochranné prínosy pro zdraví, jsou rakovina gastrointestinálního traktu, plic, prsu a kuze, ríkají výzkumní pracovníci.

Studie provedená dr. Claudiem Ferrim v Itálii ukázala, ze cerný caj snízil krevní tlak u pacientu s hypertenzí a také neutralizoval negativní úcinky jídel s vysokým obsahem tuku na arteriální prutok krve a krevní tlak.

Dr. Ferri komentuje jeho zjistení:

"Nase studie vycházejí z drívejsích prací, které jasne ukazují, ze pití jen jedné caje denne podporuje zdravou arteriální funkci a krevní tlak. Tyto výsledky naznacují, ze v populacním merítku muze pitný caj významne snízit výskyt cévní mozkové príhody záchvatu a dalsích kardiovaskulárních onemocnení. "

Zlepsená síla kostí, bdelost a resení problému

Dalsí výhodou polyfenolu v zeleném caji je zlepsení kvality a síly kostí, zejména v dusledku osteoporózy.

Pití caje v jedné studii bylo spojeno s 30% snízením rizika zlomenin bedra u muzu a zen ve veku 50 let nebo starsích.

A pokud to nedokáze dát lidem dobrou náladu, pít caj. V jedné studii zejména bylo zjisteno, ze caj z piva zvysuje pozornost a usnadnuje lépe se zamerit na úkoly.

Subjekty ve studii vypili 2-3 cajové caje behem 90 minut, coz vedlo k presnejsím výsledkum behem pozornosti a pocitum, ze jsou více ostrazití ve srovnání s pacienty, kterí pijí placebo.

Vedci si povsimnou, ze aminokyselina theanin a kofein v caji mají pocit, ze prinásejí psychologickým prínosum pro pijáky, posilující pozornost, náladu a výkon.

"Lidé pili caj asi pet tisíc let, pocházející z období paleolitu," ríká prof. Blumberg. "Moderní výzkum poskytuje dukaz, ze z tohoto starobylého nápoje muzete získat skutecný prínos pro zdraví."

Napsal Marie Ellisová

Denní príjem cokolády spojený s nizsím rizikem cukrovky, srdecních chorob

Denní príjem cokolády spojený s nizsím rizikem cukrovky, srdecních chorob

Mohla by lékarová návsteva jednoho dne vést k predpisu na cokoládu? Podle nové studie je to mozné. Výzkumníci naznacují, ze konzumace malého mnozství cokolády kazdý den muze snízit riziko vzniku cukrovky a srdecních chorob. Kazdodenní konzumace cokolády by mohla snízit riziko vzniku cukrovky a srdecních onemocnení, ríkají vedci.

(Health)

Pacienti s nosofaryngeálním karcinomem prezití Benetis z kombinované chemoradiace

Pacienti s nosofaryngeálním karcinomem prezití Benetis z kombinované chemoradiace

Setrení fáze III odhalilo, ze radiacní a chemoterapeutická terapie znacne zlepsily celkové 5leté prezití jedincu s nosofaryngeálním karcinomem II. Stupne (NPC: rakovina pruchodu mezi nosem a krkem). Studie je zverejnena 4. listopadu v casopise Journal of the National Cancer Institute.

(Health)