cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mohla by transplantace orgánu zabránit Alzheimerove chorobe?

Léky uzívané pacienty, kterí meli transplantaci orgánu k prevenci odmítnutí orgánu, by také mohly chránit pred rozvojem Alzheimerovy choroby, ukázala nová studie.
Pacienti, kterí dostávají transplantaci orgánu, jsou pravidelne sledováni, kdyz vykazují známky demence.

Výzkumníci z University of Texas Medical Branch (UTMB) v Galvestonu analyzovali lékarské záznamy pacientu, kterí dostávali transplantaci orgánu, pro které jsou zaznamenány a sledovány vsechny dukazy o poruchách poznávání nebo demence. Jejich zjistení jsou publikována v Journal of Alzheimerova choroba.

Alzheimerova choroba je vekem související neurodegenerativní porucha a sestá hlavní prícina smrti v USA. Podle sdruzení Alzheimerovy choroby, z top 10 prícin smrti v zemi, je to jediné, které v soucasné dobe nelze zabránit, vylécit nebo zpomalit.

Dríve vedci nalezli dukazy naznacující, ze toxické bílkovinné klastry nazvané beta-amyloidní oligomery mohou být za poruchou pameti, kterou prozívají lidé s Alzheimerovou chorobou, a to konkrétním zamerením a narusením komunikacních bodu mezi mozkovými bunkami.

Vedci z UTMB predtím prokázali, ze enzym kalcineurin - regulátor komunikace mezi mozkovými bunkami - je silne spojen s toxickými úcinky beta-amyloidních oligomeru. Zvýsené hladiny kalcineurinu se nacházejí v nervovém systému lidí s Alzheimerovou chorobou.

Zatímco studie na mysích ukázaly, ze blokování kalcineurinu muze obnovit pametovou funkci, coz naznacuje, ze by to mohlo být strategie prevence Alzheimerovy choroby, je to problémový prístup k vysetrování, protoze lécba cinidly inhibujícími kalcineurin také oslabuje imunitní systém tela.

Tým byl schopen obejít tento problém analýzou údaju u pacientu, kterí dostávali transplantaci orgánu a kterí uzívali léky na bázi inhibitoru kalcineurinu k odmítnutí prevence orgánu. Taková léciva musí být uzívána denne po celý zivot pacientu.

Lékarské záznamy byly dostupné pro 2 644 pacientu. Tito úcastníci byli poté rozdeleni do skupin podle veku v dobe poslední návstevy nebo smrti, jejich etnicity a pohlaví.

"Alzheimerova choroba významne méne prevládající u pacientu po transplantaci"

Z 2 644 pacientu melo osm známky demence. Dve byly mladsí nez 65 let, pet bylo ve veku 65-74 let a jedna byla ve veku 75-84 let.

Výzkumníci poté srovnávali své nálezy s údaji získanými pro pacienty s odpovídajícím vekem ze souboru údaju o Alzheimerove sdruzení Fakta a císla za rok 2014, aby porovnali prevalenci onemocnení mezi úcastníky studie a obecnou populací.

"Tato data jasne ukazují, ze výskyt demencí a Alzheimerovy choroby v nasí skupine pacientu s transplantacími je výrazne nizsí, ve skutecnosti témer neprítomný ve srovnání s národními údaji obycejné populace," uvádí hlavní autor Luca Cicalese.

Zatímco 11% vseobecné populace pacientu starsích 65 let melo demenci, melo pouze totoznost 1,02% studovaných osob ve stejném veku. Podobne 15,3% americké populace ve veku 75 let melo Alzheimerovy choroby ve srovnání s pouze 0,6% úcastníku studie.

Vetsina úcastníku studie pochází ze státu Texas. V souladu s tím vedci srovnávali své nálezy s mírou prevalence v celkové populaci státu a opet nasli rozdíly.

"Nase nálezy od techto lidí dohromady potvrzují údaje získané pomocí zvírecích modelu a podporují poprvé v lidských subjektech nás názor, ze inhibice kalcineurinu má ochranný úcinek na vývoj a mozný prubeh a dokonce i zvrácení Alzheimerovy nemoci" ríká starsí autor Giulio Taglialatela.

Profesor Taglialatela, reditel Mitchellova centra pro neurodegenerativní onemocnení UTMB, uvádí, ze tým nyní pracuje na navrhování lécebných strategií s cílem dosáhnout stejných príznivých úcinku u lidí s Alzheimerovou chorobou s nízkými dávkami inhibitoru kalcineurinu, které minimalizují nebo zamezují potlacení imunitního systému .

Dríve, Zdravotní novinky dnes o studii mysí, která naznacuje, ze muze existovat zpusob, jak zabránit tvorbe beta-amyloidního proteinu.

Potenciální rychlý krevní test v loznici pro sepse

Potenciální rychlý krevní test v loznici pro sepse

Výzkumníci doufají, ze objevili biomarker nebo biologickou stopu pro sepse, která by mohla tvorit základ rychlého testu krve v luzku, který vrátí výsledky do 2 hodin namísto dvou dnu vyzadovaných aktuální diagnostikou. Tým, vedený King's College Londýn ve Velké Británii, hlásí objev v nejnovejsím online vydání casopisu PLOS ONE.

(Health)

Smeje se bolest

Smeje se bolest

Smích nemusí být nejlepsí lék, ale muze pomoci tem, kterí trpí chronickou bolestí, podle pruzkumu, který byl predstaven na minulém týdnu z konference Evropského kongresu boje (EFIC), který se konal ve Florencii v Itálii. Tým svýcarských vedcu uvedl, ze smích a humor mohou zvýsit toleranci bolesti a zlepsit kvalitu zivota.

(Health)