cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Statiny mohou zpomalit proces stárnutí

Výzkumníci zjistili, ze statiny, trída léku uzívaná obecne pro snízení cholesterolu, mohou také zpomalit proces stárnutí lidí, podle studie zverejnené online Casopis FASEB.

Statiny jsou bezne uzívány ke snízení rizika srdecního záchvatu a mrtvice u pacientu, kterí jsou vystaveni vysokému riziku. Pracují tím, ze blokují pusobení enzymu v játrech, který je zodpovedný za tvorbu cholesterolu.

Nyní vsak italstí vedci zjistili, ze statiny mohou snízit rychlost, pri které se telomery "zkracují", coz znamená, ze by mohly být potenciálne pouzity jako terapie proti stárnutí.

Telomer je oblast opakující se DNA na konci chromozomu, která ji chrání pred poskozením. Jako clovek stárne, telomere jsou myslenka zkrátit, omezit pocet bunek, které se delí, a tím snizuje zivotnost cloveka.

Pro studii studenti provedli experiment na 203 úcastnících, kterí byli rozdeleni do dvou skupin. Jedna skupina byla pod dlouhodobou lécbou statiny, zatímco druhá skupina nepouzívala statiny. Aktivita telomerázy byla merena v obou skupinách.

Zjistení ukázala, ze úcastníci, kterí podstoupili lécbu statiny, vykazovali vyssí hladiny telomerasové aktivity ve svých bílých krvinkách spojených s nizsími úrovnemi zkrácení telomeru ve srovnání se skupinou, která nepouzívala statiny.

Giuseppe Paolisso z Ústavu interního lékarství, chirurgie, neurologické metabolické nemoci a geriatrické medicíny na druhé univerzite v Neapoli v Itálii ríká:

"Aktivací telomerázy, statiny mohou predstavovat nový molekulární prepínac schopný zpomalit senescentní bunky v nasich tkáních a být schopen vést zdravé prodlouzení zivotnosti."

Gerald Weissmann, séfredaktor Casopis FASEB, poukazuje na to, ze ackoli statiny významne snizují riziko kardiovaskulárních onemocnení a jsou pro vetsinu lidí obecne bezpecné, vykazují vedlejsí úcinky, napríklad svalové poskození.

"Pokud se ovsem potvrdí, ze statiny mohou skutecne zpomalit samotné stárnutí, a ne jen príznaky stárnutí, statiny jsou mnohem silnejsí léky, nez jsme si mysleli," dodává.

Pouzívání statinu bylo spojeno s mnoha vedlejsími úcinky a predchozí studie také ukázaly, ze mohou podporit dalsí zdravotní problémy. Výzkumníci z Kanady nedávno provedli studii, která ukázala, ze nekteré statiny mohou zvýsit riziko diabetu 2. typu.

Nekterí by vsak tvrdili, ze statiny jsou pro nase zdraví prínosnejsí. Velká americká studie letos zahrnující 250 000 pacientu s statiny naznacila, ze kardiovaskulární prínos uzívání statinu prevazuje nad rizikem nezádoucích úcinku léku.

Studie nazvaná The Jupiter Trial také ukázala, ze 54% pacientu se srdecními nemocemi má pri lécbe statiny nizsí pravdepodobnost srdecního záchvatu.

Statiny také prokázaly potenciální prínos prevence rakoviny. Výzkum od amerických vedcu zjistil, ze muzi uzívající statiny mají snízené riziko úmrtí na rakovinu prostaty.

Bílé víno muze zvýsit riziko melanomu

Bílé víno muze zvýsit riziko melanomu

Svátecní sezóna je na nás, coz znamená, ze mnozí z nás si doprávají nápoj nebo dva na kancelárských vecírcích nebo rodinných setkáních. Nová studie ovsem naznacuje, ze by bylo vhodné vynechat bílého vína; mohlo by to zvýsit riziko melanomu. Výzkumníci zjistili, ze bílé víno muze být nezávisle spojeno s vetsím rizikem melanomu.

(Health)

Hongkong zakazuje drubez poté, co cínský muz zemre na ptací chripku

Hongkong zakazuje drubez poté, co cínský muz zemre na ptací chripku

Orgány v Hongkongu zakázaly dovozy drubezích produktu z nekterých míst v sousedním meste Shenzhen, hlavním meste na jihu provincie Guangdong v jizní Cíne, po smrti cloveka s potvrzenou smrtící podobou ptací chripky známou jako vysoce patogenní ptací chripka (HPAI) H5N1.

(Health)