cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jednoduchý kombinovaný inhalátor pro astma lépe nez doporucená lécba

Pouzití dvou astmatických léku kombinovaných v jednom inhalátoru poskytuje vynikající záchrannou a preventivní lécbu nez lécba zalozená na pokynech u dospelých, jejichz symptomy astmatu nejsou dobre kontrolovány, podle dvou velkých randomizovaných klinických studií, které byly publikovány v Lancetová respiracní medicína.
Tato nová terapie je známá jako SMART (Sinhalátor Maúdrzba a Reliever Tlécba).
Závery v techto dvou studiích zpochybnují národní (USA) a mezinárodní pokyny pro astma, zejména ve Spojených státech, kde tento kombinovaný inhalátorový prístup dosud nebyl schválen.
Autori dodali, ze inhalátor s dvema léky v jednom je bezpecný a dobre snásen.
Jako základní informace to vedci vysvetlili vetsina dospelých s astmatem nedokáze dosáhnout dobré kontroly príznaku, navzdory úcinným moznostem lécby drog. Z pruzkumu u 1.000 pacientu s astmatem bylo zjisteno, ze kontrolní drogy nejsou pouzívány témer polovinou vsech dospelých a detí s pretrvávajícím astmatem.
Lékarské pokyny doporucují lékarum predepsat kortikosteroidy (ICS) a kombinovaný inhalátor s rychlým nástupem dlouhodobe pusobící ?2 agonisty (LABA) k dosazení kontroly spolecne s druhým krátce pusobícím inzulátorem ?2 agonisty (SABA) pro záchranné pouzití, pro lécbu symptomu .
SMART, na druhé strane, pouzívá pouze jediný inhalátor ICS / LABA pro reliéfní i preventivní lécbu.

První studie - Evropa

První studie zahrnovala 1 714 dospelých pacientu se stredním, pretrvávajícím astmatem ze 14 ruzných evropských zemí. Studie zjistila, ze pacienti s kombinací SMART beclometason / formoterol meli podstatne mensí riziko závazných astmatických záchvatu, kterí jsou hospitalizováni nebo potrebují naléhavou péci ve srovnání s temi, kterí obdrzí soucasnou osvedcenou praxi.
Autori uvedli:
"Jsme presvedceni, ze dodatecné náklady na inhalacní kortikosteroidy a kombinace ?2 agonistu s dlouhou dobou pusobení (29 eurocentu na pacienta na den) jsou ospravedlnitelné kvuli výraznému snízení závazných exacerbací a konkrétne hospitalizací, o nichz je známo, ze mají obrovský vliv na náklady na zdravotní péci pri astmatu. "

Podle predchozích studií nejsou vyssí dávky kortikosteroidu, které jsou spojeny se znacnými vedlejsími úcinky, nezlepsovat príznaky vsech pacientu s astmatem. LABA byly zkoumány pro jejich souvislost se zhorsujícími se symptomy pacientu s astmatem, kterí nekdy musí být hospitalizováni.

Naopak první studie tohoto druhu, která nebyla sponzorována farmaceutickým prumyslem, uvádela, ze rezim SMART budesonid / formoterol snízil riziko závazných exacerbací astmatu bez zvýsení rizika rizika nadmerného uzívání beta-agonistu nebo zvýsení dlouhodobé expozice kortikosteroidy.

Druhá studie - Evropa

Výzkumníci z Nového Zélandu to nasli celkový pocet dní vysokých beta-agonistu, výrazné naduzívání a extrémní naduzívání byly priblizne o 40% nizsí u pacientu ve skupine SMART ve srovnání se standardní skupinou lécby.
Oni také uvedli, ze ackoli pacienti v SMART skupine meli vetsí denní expozici ICS, jejich celková systémová expozice kortikosteroidy byla podobná expozici zaznamenané ve standardní skupine lécby. To bylo proto, ze zaznamenali méne závazných záchvatu, coz znamenalo, ze byli vystaveni méne perorálním kortikosteroidum.

Pripojený komentár v lancetu

René Aalbers z nemocnice Martini v Nizozemsku napsal v propojeném komentári ve stejném casopise:
"Teraz máme ctyri moznosti pro strategii inhalacního kortikosteroidu a LABA na míru pacienta ... Navzdory temto moznostem lécby bychom meli zacít s post-hoc analýzou datových souboru podstatných pacientu z predchozích kontrolovaných studií s SMART a podstupovat skutecné studie o zivote, vcetne elektronického sledování, protoze stále nevíme, které pacienty budou nejvíce tezit z toho, který z techto ctyr mozností lécby. "

Napsal Christian Nordqvist

Zduraznené cerné dívky získávají vetsí váhu nez bílé zeny

Zduraznené cerné dívky získávají vetsí váhu nez bílé zeny

Existuje silnejsí vztah mezi stresem a prírustkem hmotnosti u amerických cernochu nez u amerických bílých dívek. Prestoze se jedná o velké mnozství stresu po dobu 10 let, predpovídá vetsí nárust telesné hmotnosti u bílé i cerné dívky, zdá se, ze zkusenost s chronickým stresem má vetsí negativní dopad na váhu cerných dívek.

(Health)

Ztráta pameti pred demencemi se zlepsila akupunkturami

Ztráta pameti pred demencemi se zlepsila akupunkturami

Akupunktura se jeví jako úcinná pri mírném kognitivním poskození, které je predchudcem demence, pokud se pouzívá jako alternativa nebo v kombinaci s jinou lécbou, zjistí nová studie. Akupunktura muze pomoci pri zlepsování jemné ztráty pameti, která predchází vzniku demencí. Prehled dostupných publikovaných dukazu a prezentovaných v akupunkture v medicíne slibuje klinickou úcinnost a bezpecnost pouzití akupunktury pro stav pred demencí.

(Health)