cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Testování samo-HPV by mohlo být úcinnou metodou screeningu rakoviny delozního hrdla

Studie zverejnená 23. ledna v Vestník Národního institutu pro lécbu rakoviny , zjistila, ze testování HPV (lidský papilomavir) v prostredcích s nízkým poctem zdroju muze být úcinnejsím zpusobem vysetrení rakoviny delozního cípku nez cytologie zalozené na tekutinách (LBC) a vizuální prohlídka s kyselinou octovou (VIA).
Rakovina delozního hrdla je jedním z nejcastejsích nádoru u zen. Kazdorocne je diagnostikováno asi 530 000 zen, coz má za následek odhad 275 000 úmrtí.
Cervikální cytologické screeningové kampane, které vyzadují znacnou laboratorní infrastrukturu a zdravotnické prostredky, pomohly snízit pocet prípadu rakoviny delozního cípku ve vyspelých zemích. V rozvojových zemích se vsak rakovina delozního cípku zvysuje, pricemz v Cíne je jedna sedmina svetových prípadu.
Vzhledem k tomu, ze v soucasné dobe neexistuje zádný celostátní screeningový program pro rakovinu delozního cípku v Cíne, vedci navrhli, aby testování pomocí vlastního HPV mohlo slouzit jako dodatecný nebo alternativní zpusob primární screeningové metody.
Údaje z jednotlivých úcastníku z 5 populacních studií zamerených na screening karcinomu delozního hrdla v Cíne od roku 1997 do roku 2007 shromázdil profesor You-Lin Qiao, MD, Ph.D., z Cancer Institute / Hospital v Cínské akademii lékarských ved / Peking Union Medical College a kolegové, aby zjistili efektivitu testování vlastního HPV. Úcastníci v peti studiích dostali HPV testy vzorku Pap, LBC a VIA, které byly odebrány lékarem, HPV testování samopríbezných Pap vzorku (testování HPV).
Souhrnná data byla potom vysetrena za úcelem identifikace biopsie potvrzené cervikální intraepiteliální neoplasie stupne 2 nebo vyssí (CIN2 +) nebo CIN3 +.
Vedci zjistili:

  • 507 z 13 140 venkovských cínských zen vysetrených na tuto nemoc bylo diagnostikováno s CIN2 +
  • 273 bylo diagnostikováno s CIN3 +
  • a 37 bylo diagnostikováno s rakovinou delozního cípku
Výsledky studie ukázaly, ze testování samo-HPV bylo méne specifické a citlivejsí nez testy VIA a LBC. Prestoze ve srovnání se vzorkem Pap odebraným lékarem bylo testování samo-HPV podobne specifické, ale méne citlivé.
Podle vedcu muze testování HPV pomáhat Cíne rozsirovat soucasný screeningový dosah.
Vedci vysvetlují:
"Ackoli to není dostatecne specifické, aby se stalo samostatným testem, samovysetrování HPV poskytuje citlivé výsledky bez vysetrení pánve, zdravotnických pracovníku nebo zdravotnických zarízení, a proto má potenciál slouzit jako primární metoda screeningu rakoviny delozního cípku u zen , bez ohledu na jejich geografickou polohu nebo prístup ke zdravotní péci.
Postupy sebapresnení byly instruovány odborníky z oblasti zdravotnictví a není jasné, zda by neoverené samosetrení poskytovaly podobné výsledky.
Inkorporace testování "Self-HPV" v cínské vláde plánuje národní program screeningu rakoviny delozního cípku doplnit soucasný program tím, ze zvýsí jeho pokrytí nekontrolovaných populací. "

Patrick Petignat, M.D., univerzitní nemocnice v Zeneve, vysvetluje, ze ackoliv testování primárního HPV pro screening primárního karcinomu delozního cípku muze pomoci zvýsit pocet zen, které jsou vysetrovány, zavádení testování pomocí HPV by melo být provádeno s opatrností.
Podle spolecnosti Petignat je rozhodující stanovit osobní ochotu zen podstoupit self-screening, stejne jako nákladová efektivita testování pomocí HPV. Navíc se domnívá, ze pacienti musí být plne informováni o testování na HPV.
Petignat ríká:
"Stále je zapotrebí vyvinout úsilí ke zvýsení povedomí o HPV a rakovine delozního cípku a je zapotrebí více informací o spolehlivosti metody. Zdravotnictí odborníci by meli úcastníkum poskytnout dostatecnou podporu, aby mohli správne interpretovat výsledky testu, a tak zabránit jakémukoli zpozdení v následných krocích a lécení. "

Napsal Grace Rattue

Porucha funkce plic po 11. zárí - Metabolický syndrom Biomarkery pomáhají predpovídat závaznost

Porucha funkce plic po 11. zárí - Metabolický syndrom Biomarkery pomáhají predpovídat závaznost

Podle nového setrení, které se týkalo záchranáru vystavených prachu ze Svetového obchodního centra (WTC), biomarkery metabolického syndromu predpovídají pokles funkce plic v pozdejsí dobe po expozici cástic. Závery ze studie byly publikovány on-line pred publikací v americkém casopise American Respiratory and Critical Care Medicine American Thoracic Society.

(Health)

Stres muze ovlivnit návrat zen po infarktu

Stres muze ovlivnit návrat zen po infarktu

Nová studie zjistila, ze u mladých a stredních lidí, kterí mají srdecní infarkt, se u zen projevuje vyssí míra dusevního stresu nez u muzu, coz by mohlo mít negativní dopad na jejich zotavení. Zeny ve veku 18-55 let, které mely infarkt, mely vyssí míru dusevního stresu a horsí zotavení nez muzi.

(Health)