cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Rizikové sexuální chování související s hazardními hrami u dospívajících

Nová studie, publikovaná v casopise Návykové chování, zkoumá, do jaké míry vysoce rizikové chování pohlaví a hazardních her postihuje cerné adolescenty na základních skolách.

Predchozí studie nalezly souvislost mezi chováním a dospívajícími problémovými chováním.

Napríklad studie z roku 2009, kterou provedl výzkumný institut univerzity Buffalo v New Yorku, zjistil, ze 1 z 10 mladých dospívajících chlapcu vykazuje príznaky poruchy chování, stejne jako príznaky problému s hazardními hrami.

Je zajímavé, ze tato studie uvádí, ze pouze 4% adolescentu vykazuje príznaky poruchy chování a 2% projevují príznaky problému s hazardními hrami.

"Porucha chování" byla definována jako soubor problémových chování, které zahrnují lhání, krádez, vandalismus, impulsivitu, zneuzívání návykových látek, verbální a fyzickou agresi, týrání zvírat nebo lidí a opakované chování, které porusuje práva jiných nebo sociální normy.

Problém sexuálního chování byl také spojen s hazardními hrami v nekterých studiích - tyto studie vsak zkoumaly vetsinou bílé populace. Nová studie shromázdila údaje od cernosských adolescentu v devíti základních skolách v MD Baltimore.

"Navzdory dukazum, ze problémové hazardní hry se mezi afroamerictí dospívajícími a dospelými vyskytují casteji, nemnoho dospívajících studií zahrnovalo ve svých vzorcích velkou podskupinu afroamericanu," ríká první autorka dr. Silvia Martinsová.

Témer 90% dospívajících hrácu zahájilo sex pred 18 lety

Dr. Martins a její tým chteli zjistit, zda sexuální chování spojené s neúmyslnými následky - jako je tehotenství a sexuálne prenosné infekce (STI) - souvisí s hazardními hrami u dospívajících.


Dospívající hráci meli vetsí pravdepodobnost, ze zacnou delat sex dríve, nez dosáhnou 18 let nez ne-hazardní hráci.

Nová studie zjistila, ze 49% dospívajících ve studiu studuje alespon jednou pred 18. rokem. Z tech, kterí hráli ve veku 18 let, bylo 46% castých hrácu.

Studie také ukázala, ze dospívající hazardní hráci meli vetsí pravdepodobnost, ze zacnou delat sex pred tím, nez dosáhnou 18 let nez ne-hazardní hráci - 89% melo sex do veku 18 let a 35% melo sex do 13 let. Z pohlavne aktivních mládeze melo 9% mel STI.

Dr. Martin a jeho kolegové hodnotili impulzivitu pomocí "Impulsivity sub scale of the Teacher Observation of Classroom Adapation-Revisted", která porovnávala výsledky hazardních her 13letých s 13letými hráci, kterí nemeli hazard, kterí meli vysoké skóre impulsivity.

Zjistili, ze 13leté hráce hazardních her pravdepodobne otehotnely nebo impregnovaly nekoho, nez nehazovatelé.

Ve veku 18 let bylo pravdepodobné, ze muzi z hazardních her nekdo impregnovali, nez ze by zenatí hráci meli otehotnet.

"Nase nálezy doplnují drívejsí studie, které ukazovaly souvislost mezi hazardními hrami s casnejsím pocátkem sexuálních aktivit, nicméne úcastníci techto vzorku byli prevázne bílí," rekl Dr. Martins.

Dr. Martins doporucuje, aby existující programy zamerené na problematické chování u dospívajících byly rozsíreny tak, aby zahrnovaly prvky prevence a intervence v oblasti hazardních her. Ona také tvrdí, ze intervence by mely pracovat na zlepsení rozhodovacích dovedností dospívajících a zahrnovat podporu bezpecného sexu.

Dodává, ze tato studie:

"... jde nad rámec predchozího výzkumu, nebot ukazuje, ze hazardní mládez je nejen vystavena riziku problému s hazardními hrami, které jsou spojeny s radou nepríznivých mezilidských, financních, trestních a psychiatrických následku, ale také s rizikem sexuálního chování, jako je adolescentní tehotenství / impregnace. "

Vase tehotenství ve 23. týdnu

Vase tehotenství ve 23. týdnu

Obsah Symptomy Hormony Vývoj dítete Co delat Zubní péce Zivotní styl: Stres V týdnu 23 tehotenství se vase díte rychle rozvíjí. Pohyby se stávají citelnejsími a zacnete zaznamenávat cyklus spánku-bdení. Zvuky a pohyby kolem vás mohou vyvolat reakci. Napríklad díte se muze probudit, pokud je hlasitý zvuk, nebo reaguje na vás, kdyz máte teplou lázen nebo pijete sklenici ledové vody.

(Health)

Pomáhá terapie kofeinem predcasne kojenci? Ne v dlouhodobém horizontu to vypadá

Pomáhá terapie kofeinem predcasne kojenci? Ne v dlouhodobém horizontu to vypadá

Podle setrení publikovaného v císle JAMA z 18. ledna se kofeinová terapie, která prokázala ke snízení míry kognitivního zpozdení a mozkové obrny po 18 mesících, podstatne nezlepsila míru prezití bez postizení ve veku 5 let mezi velmi nízké porodní deti s apnoe.

(Health)