cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.



Predepisování léku na potlacování kyslosti u kojencu se výrazne zvysuje

Deti, které casto plivají, podrázdené a volají z neznámých duvodu, mohou být pro rodice nesmírne znepokojivé. Deti jsou casto predepisovány léky proti potlacení kyselin jejich pediatry ve snaze lécit je pro gastroezofageální refluxní chorobu (GERD), ale u jinak prosperujících detí GERD není beznou prícinou techto príznaku. Eric Hassall, MBChB, FRCPC, FACG varuje pred nadmernou diagnózou GERD a nadmerným predepisováním techto léku u kojencu v komentári, který bude brzy zverejnen Journal of Pediatrics.
Dr. Hassall je pridruzený k oddelení pediatrie na University of British Columbia, Vancouver, Kanada, je v soucasnosti zamestnancem gastroenterologu v Sutter Pacific Medical Foundation v San Francisku v Kalifornii a poradcem Amerického úradu pro kontrolu potravin a léciv (FDA) . Pocet kojencu mladsích 12 mesícu s pouzitím inhibitoru protónové pumpy (PPI) - léku potlacujícího kyselinu - se v posledních deseti letech výrazne zvýsil, prestoze FDA schválila pouze pouzívání látek potlacujících kyselinu, jako jsou PPI deti nad 1 rok.
Podle Dr. Hassalla vetsina "refluxu" u kojencu není kyselá, protoze casté krmiva obsahují obsah zaludku. Hassall vysvetluje:

"Nicméne v prípade, ze nejsou k dispozici lepsí informace a pokyny pro lékare a jsou krmeny reklamou a dezinformací na internetu, rozrusení rodice se obávají svých lékaru, kterí velmi casto dodrzují a predepisují léky na potlacování kyselin pro príznaky a známky, ze ve vetsine prípadu, nejsou GERD. "

V pruzkumech bylo zjisteno, ze PPI nejsou u vetsiny kojencu s temito príznaky úcinnejsí nez placeba, coz muze být zpusobeno léky, které jsou casto predepsány pro symptomy, které nejsou GERD. Dr. Hassall zduraznuje, ze je obvyklé, ze jinak zdravé kojenci vyplivnout a vylécí se s casem. Navíc vysvetluje, ze nevysvetlitelný plak nebo podrázdenost, s nebo bez plivání, je obvykle normální soucástí vývoje, zejména u kojencu ve veku 2-5 mesícu. I kdyz nekteré deti nemohou sebeduverit, zlepsují se tím, jak dospívající dospeje.
Dr. Hassall uvádí: "Lécíme normálnost. Ve vetsine kojencu nejsou tyto príznaky" zivotem "nemocem a nepodléhají lécbe léky, které mohou mít významné nezádoucí úcinky." Kyselina zaludecní hraje dulezitou roli tím, ze brání pred infekcí vcas a je dulezitá pro výzivu. Pediatri, kterí tyto léky predepisují detem bez GERD, jsou vystaveni vyssímu riziku vzniku infekcí, jako je gastroenteritida a pneumonie. Krome toho léky jako PPI mohou vést k abnormální úrovni základních vitamínu a minerálu, jako je vápník, vitamin B12 a horcík.
Dr. Hassall zádá dalsí pediatry, aby se nejprve podívali na nefarmakologické metody, jako je napríklad zmena stravy u matek, kterí kojí nebo hypoalergenní kojenecké výzivy kojencu. Hassall doporucuje, aby v prípade, ze tyto metody selhaly, nebo pokud byly pozorovány závazné príznaky a podezrení, ze díte má GERD, lécba kyselinou potlacující lécbou by mela být zahájena po dobu dvou týdnu. Dr. Hassall vsak vysvetluje:
"Ve vetsine prípadu se nejedná o plivnutí, které by melo být osetreno." Skutecným problémem je nevysvetlitelný plác, který zpusobuje skutecné a znacné utrpení a obavy rodicu, je dulezité, aby pediatri uznali své obavy, vysvetlili spektrum normálních chování detí, diskutovat o rozsahu dostupných opatrení, zahájit implementaci a být k dispozici pro následné kroky. "

Napsal Grace Rattue

Nový test by mohl pomoci odhalit rakovinu pankreatu brzy

Nový test by mohl pomoci odhalit rakovinu pankreatu brzy

Nový diagnostický test, který pouzívá vedeckou metodu nazvanou metabolomická analýza, muze pomoci vcas odhalit rakovinu pankreatu, a proto zlepsit prognózu pacientu s onemocnením. Tato nová metoda screeningu je bezpecná a snadná, podle nového výzkumu publikovaného v casopise Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, casopisu Americké asociace pro výzkum rakoviny.

(Health)

Spotreba soli vyssí v nízkých socioekonomických skupinách ve Velké Británii

Spotreba soli vyssí v nízkých socioekonomických skupinách ve Velké Británii

Nová analýza zverejnená v casopise BMJ Open odhaluje, ze lidé z nizsích socioekonomických skupin ve Velké Británii konzumují více soli nez jejich protejsky z vyssích socioekonomických skupin, navzdory národnímu poklesu príjmu soli za posledních 10 let. Britstí lidé v nizsích socioekonomických skupinách spotrebovávají více soli nez ve vyssích skupinách, podle nejnovejsí studie.

(Health)