cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pouze 45% lidí s Alzheimerovou chorobou má diagnózu

Diagnostikování Alzheimerovy nemoci je pro pacienty rozhodující pro plánování budoucnosti, ale mnoho lidí je podle nové studie zbaveno techto informací. Alzheimerova sdruzení zjistila, ze pouze 45% lidí s Alzheimerovou chorobou nebo jejich pecovateli hlásí, ze jim jejich lékar oznámil diagnózu.
Rychlá a jasne vysvetlená diagnóza muze pomoci jednotlivcum získat prístup k lékarské péci a podpurným sluzbám a dát jim prílezitost rozhodovat se o soucasných a budoucích lécebných plánech.

The 2015 Alzheimerova nemoc a fakta ze více nez 90% lidí diagnostikovaných ctyrmi nejcastejsími druhy rakoviny - prsu, kolorektálního karcinomu, plic a prostaty - uvedlo, ze jim byla oznámena jejich diagnóza.

"Tyto znepokojive nízké míry zverejnení v Alzheimerove nemoci pripomínají míry rakoviny v padesátých a sedesátých letech, kdy dokonce zmínka o tom, ze rakovina je tabu," ríká Beth Kallmyer, viceprezident pro ústavní sluzby pro Alzheimerovou asociaci.

Alzheimerova asociace odhaduje, ze 5,3 milionu Americanu trpí Alzheimerovou chorobou, vcetne odhadovaných 5,1 milionu lidí ve veku 65 let a starsích. Jsou presvedceni, ze do roku 2050 se toto císlo zvýsí na 13,8 milionu.

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní porucha, kdy dochází k progresivní smrti mozkových bunek v prubehu casu, charakterizované poklesem kognitivních funkcí, dokud osoba není vázne poskozena.

Podle zprávy lidé s Alzheimerovou chorobou nebo jejich pecovateli pravdepodobne hlásili, ze jim byla diagnostikována pouze tehdy, kdyz onemocnení dosáhlo pokrocilejsího stupne. Získání diagnózy pozdeji v prubehu onemocnení muze ohrozit schopnost jednotlivce plánovat budoucí péci, finance a plnení zivotních cílu.

"Je nesmírne dulezité respektovat autonomii lidí, dát jim pravomoc prijímat vlastní rozhodnutí a uznat, ze lidé s Alzheimerovou chorobou mají právo ocekávat pravdivé diskuse se svými lékari," ríká Kallmyer.

Obvyklým duvodem pro tento nedostatek odhalení uvádený poskytovateli zdravotní péce byl strach ze zpusobení emocního utrpení pacienta. Navzdory tomu zpráva uvádí, ze dalsí studie zkoumající tento problém zjistily, ze málo pacientu se po diagnóze stane depresivní nebo se setká s jinými dlouhodobými emocionálními problémy.

"Trojitá hrozba na rozdíl od jakékoli jiné nemoci"

"Na základe zásad lékarské etiky existuje siroká shoda mezi zdravotníky, ze lidé mají právo znát a porozumet jejich diagnóze, vcetne Alzheimerovy nemoci," uvedl Dr. William Klunk, predseda Asociace pro lékarské a vedecké poradenství Alzheimerovy choroby .

Krome odhalení nízké míry zprístupnování informací o Alzheimerove chorobe zpráva rovnez uvádí podrobnosti o prevalenci, mortalite a ekonomickém dopadu onemocnení a dalsích demencí. Kallmyer vysvetluje, proc je onemocnení takový problém:

"Alzheimerova choroba je trojnásobná hrozba na rozdíl od jakékoliv jiné nemoci - se stoupající prevalencí, nedostatecnou úcinnou lécbou a obrovskými náklady. Slibný výzkum je pripravený na potrubí, ale je naléhave nutné urychlit federální financování, abychom nasli lécebné moznosti, které úcinne zabranují a lécí Alzheimerovu chorobu . "

Od roku 2000 do roku 13 úmrtí na Alzheimerovu chorobu vzrostlo o 71%, na rozdíl od poklesu úmrtí na jiné závazné nemoci, jako jsou srdecní choroby a mrtvice. Alzheimerova choroba je sestou hlavní prícinou úmrtí v USA a pátou hlavní prícinou u lidí ve veku 65 let a starsích.

Nemoc je také obrovským financním zatízením; zpráva ji popisuje jako nejnákladnejsí nemoc pro spolecnost. V roce 2015 se platby na péci o osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi odhadují na 226 miliard dolaru, pricemz 153 miliard z toho pochází z Medicare a Medicaid. Predpokládá se, ze tyto platby do roku 2050 vzroste.

"Kongres musí pokracovat ve svém odhodlání bojovat proti Alzheimerove chorobe tím, ze zvýsí financní prostredky na výzkum Alzheimerovy choroby o 300 milionu dolaru ve fiskálním roce 2016, vcetne zvýseného financování federálního výzkumu pro lepsí diagnostické nástroje Alzheimerovy choroby, aby se zvýsila jistota diagnózy", ríká Kallmyer.

"Závery z této zprávy podtrhují potrebu dalsího vzdelávání pro studenty medicíny a poskytovatele zdravotní péce o tom, jak efektivne vytváret a dodávat Alzheimerovu diagnózu," uzavírá Dr. Klunk.

Nedávno, Zdravotní novinky dnes ze nová dieta vyvinutá výzkumnými pracovníky by mohla výrazne snízit riziko Alzheimerovy nemoci.

Cílení toxinu MRSA je mozný zpusob, jak lécit Superbugy

Cílení toxinu MRSA je mozný zpusob, jak lécit Superbugy

Podle pruzkumu vedeného univerzitou v Edinburghu muze být zameren na toxin, který je uvolnován témer vsemi kmeny Staphylococcus aureus (MRSA) rezistentní na methicillin, a muze pomoci vedcum vytvorit nové drogy k boji proti superbugu. Studie je publikována v casopise PLoS Pathogens.

(Health)

Spondylóza: vse, co potrebujete vedet

Spondylóza: vse, co potrebujete vedet

Obsahy Príciny spondylózy Príznaky spondylózy Lécba spondylózy Spondylóza je zmena opotrebení pátere. Vetsina lidí vykazuje spontylózu ve své páteri, jakmile stárnou. Tyto vekové rozdíly v páteri se lisí od jedné osoby k druhé a obvykle nezpusobují problémy.

(Health)