cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mlécná alergie spojená s materským mlékem

Vedci z Australské národní univerzity zjistili, ze deti, které behem prvních sesti mesícu dostávají materské mléko, mají vyssí riziko vzniku alergie na orechy. Studie byla zverejnena v on - line císle Mezinárodní zurnál pediatrie.
Vedci z Lékarské fakulty ANU, Lékarská fakulta pro biologii a zivotní prostredí a Reditelství zdravotnictví ACT zkoumali vztah mezi kojením a alergiemi na orechy zjistováním rodicu, jejichz deti zahájily základní skolu v dané oblasti, pomocí dotazníku o kontrole zdravotního stavu materských skol.

Rodice museli hlásit ruzné faktory, vcetne stravovacích návyku dítete behem prvních sesti mesícu a zda jejich díte trpelo alergií na orechy. Výsledky ukázaly, ze pocet detí, které trpí alergií na orechy, nebo jejich výskyt ACT stoupá a ze ti, kterí do první poloviny roku krmenili, meli vyssí tendenci k rozvoji alergie na orechy.
Autor studie Marjan Kljakovic, který je profesorem vseobecné praxe na Lékarské skole ANU, prohlásil: "Asi 3,9% detí, které zacínají studovat v ACT, mají rodicovskou alergii na orechy, coz je témer dvojnásobek výskytu britských detí stejný vek."

Výzkumníci zjistili, ze pravdepodobnost vývoje alergie na orechy je 1,5násobne vyssí u detí, které byly behem prvních sesti mesícu zivota krmeny výhradne na materském mléce ve srovnání s temi, kterým byly krmeny dalsí potraviny a nápoje, u nichz bylo zjisteno, ze jsou chráneny proti orechu alergie.
Profesor Kljakovic poznamenal: "Nase výsledky prispívají k tvrzení, ze samotné kojení neprojevuje ochranu proti alergii na orechy u detí - muze to vést k alergii. zmenila, doporucuje, aby doplnkové potraviny, jako jsou pevné látky a slození, byly zavedeny pozdeji v zivote. "

Rekl:

"Prestoze kojení je doporucováno jako jediný zdroj výzivy v prvních sesti mesících zivota, rostoucí pocet studií má za následek narustající tendenci alergie na orechy. A alergie na arasídy predstavuje dve tretiny vsech smrtelných potraviny vyvolané alergické reakce. Je dulezité, abychom pochopili, jak mohou hrát krmné postupy. "

Napsal Petra Rattue

Anti-aging peptid obnovuje rust srsti, zdraví ledvin u mysí

Anti-aging peptid obnovuje rust srsti, zdraví ledvin u mysí

Lécba proti stárnutí by mohla být o krok blíz. v nové studii vedci odhalují, jak peptid vedl ke znicení bunek, které hrají roli ve stárnutí, reverzi ztráty kozesiny, poskození ledvin a krehkost u mysí. Rychle stárnoucí mysí na levé strane vykazuje regrowth v dusledku lécby peptidem. Myska vpravo byla nelécena.

(Health)

Je internetová závislost zpusobená genetickou mutací?

Je internetová závislost zpusobená genetickou mutací?

Podle badatelu z univerzity v Bonnu a ZI Mannheimu není internetová závislost jen neco, co jsme vytvorili ve spolecnosti, ale muze to vlastne být kvuli nasí genetice. V posledních letech výzkumníci pozádali 843 lidí o jejich pouzívání internetu. Po pohledu na jejich odpovedi autori zjistili, ze 132 techto osob, muzu i zen, má problémy s jejich internetovým chováním.

(Health)