cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Norovirová vakcína snizuje príznaky o polovinu

Lékari z University of Cincinnati tvrdí, ze nová vakcína pro norovirus snizuje symptomy o více nez polovinu. Pro kazdého, kdo trpí touto tezkou gastrointestinální (GI) infekcí, to bude vítanou zprávou.

Norovirus nebo zimní zvracení zpusobují u pacientu nemoc a prujem. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se kazdorocne infikuje 19 az 21 milionu Americanu - 1 z 15 lidí.

Vetsina lidí uciní behem nekolika dní plné zotavení, ale az 800 zemre. Navíc jedno nedávné hodnocení uvádí, ze celkové náklady na onemocnení v USA ciní 5,5 miliardy USD rocne.

Virus je velmi nákazlivý a muze se sírit z cloveka na cloveka prostrednictvím infikovaných potravin nebo vody nebo kontaminovaných povrchu. Nejlepsí prevencí je správné mytí rukou, ale norovirus je tak nákazlivý, ze se lidé mohou ochromit dokonce i v kontaktu s virovými cásticemi ve vzduchu.

Ohniská se obvykle vyskytují od listopadu do dubna a vrcholí v lednu.

Zdravotní novinky dnes hláseno v lednu tohoto roku, ze výzkumníci vytvorili zvracení robota, aby zjistili, jak daleko mohou bakterie cestovat behem epizod nemoc. A v zárí studie ukázala, ze medené povrchy znicí tuto zhoubné chybu.


Ohniska noroviru se odhadují na 5,5 miliardy USD rocne.

Vázné pro deti a starsí lidi

Studie poukazuje na to, ze ne vsichni, kdo jsou vystaveni noroviru, se nakazí, a tech, kterí jsou infikováni, ne vsichni nemocní. Je to vsak velmi casté a muze být vázné, zejména u detí a starsích dospelých.

Významné ohniska se vyskytují ve zdravotnických zarízeních, v centrech péce o deti a na jiných místech, kde jsou lidé v blízkém okolí, vcetne vojenských a výletních lodí.

Dr. David Bernstein, profesor pediatrie v Cincinnati detské nemocnicní lécebne a University of Cincinnati a hlavní autor studie, ríká:

"Norovirus je skutecne celosvetový problém a vetsina, ne-li vsichni, to zazila do urcité míry. Výsledky nasí studie jsou slibné a dalsím krokem je otestovat tuto vakcínu v reálném prostredí."

V soucasné dobe neexistuje lécba nebo lécba noroviru, ale výsledky této studie vypadají slibne.

Ochotní dobrovolníci

V randomizované multicentrické studii se 98 lidí dohodlo, ze pít vodu obsahující významnou dávku viru. Z nich bylo 50 podáno injekcne podané vakcíny a 48 bylo podáno injekci placeba, která vakcínu neobsahovala.

Ani úcastníci, ani výzkumní pracovníci predem nevedeli, kdo dostal vakcínu a kdo ne. Ve skupine s ockovacími látkami bylo nakazeno 26 (52%), stejne jako 29 (60%) pacientu ve skupine bez vakcíny.

U osob, které dostávaly vakcínu, bylo 10 (20%) trpí mírným, stredne závazným nebo závazným zvracením a / nebo prujmem, oproti 20 (42%) ve skupine bez vakcíny - 52% snízení symptomu.

Zdá se, ze zkoumaná vakcína je obecne dobre snásená a zameruje se na dva genotypy noroviru: GI.1 a GII.4. Ten byl identifikován jako hlavní prícina výskytu ohnisek v USA.

Dr. Bernstein ríká:

"Pokud se vakcína bude i nadále ukázat jako úcinná, jak to ukazují nase pocátecní výsledky, mohla by být pouzita pro specifické populace nebo situace - u tech, u kterých je vyssí riziko tezkých onemocnení, jako jsou starsí osoby nebo s vysokým rizikem infekce nebo prenosu, péci, lidem, kterí jdou na plavbu, v pecovatelských domech nebo v armáde. "

Výsledky studie byly prezentovány na konferenci IDWeek 2013 ™, kazdorocní schuzce Spolecnosti pro infekcní onemocnení v USA (IDSA), Spolecnosti pro epidemiologii zdravotní péce v Americe (SHEA), Asociaci lékaru HIV (HIVMA) a Pediatrické infekcní nemoci (PIDS) v ríjnu 2013.

Více nez polovina dospelých ve stredním veku "pri celozivotním riziku chronického onemocnení ledvin"

Více nez polovina dospelých ve stredním veku "pri celozivotním riziku chronického onemocnení ledvin"

Nová studie publikovaná v casopise American Journal of Diseases of the Kidney zjistí, ze více nez 50% dospelých ve stredním veku v USA je v urcitém okamziku zivota vystaveno riziku vzniku chronických onemocnení ledvin. Podíl dospelých ve veku 30 let a starsích, kterí mají v soucasnosti CKD, ciní 13,2%. Vedci vsak zjistili, ze to bude skocit na 14.

(Health)

TB fáze II Proof-of-Concept Trial pro vakcínu s úcastníky v Senegalu a Jizní Africe

TB fáze II Proof-of-Concept Trial pro vakcínu s úcastníky v Senegalu a Jizní Africe

Zacátek zkousky úcinnosti nové vakcíny proti tuberkulóze (tuberkulóze), která zahrnuje osoby zijící s virem lidské imunodeficience (HIV) ve fázi IIb, byla oznámena spolecností Aeras a Oxford-Emergent Tuberculosis Consortium (OETC). Studie, financovaná a podporovaná predevsím z Evropského partnerství pro rozvoj klinických studií a rozvojových zemí (EDCTP), bude provedena na výzkumných pracovistích v Senegalu a Jizní Africe a je prvním pokusem o dukaz úcinku u lidí infikovaných HIV pomocí MVA85A, který je vyvíjen spolecností OETC (spolecný podnik mezi Oxfordskou univerzitou a Emergent BioSolutions) a spolecností Aeras.

(Health)