cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Trináct domácích prostredku pro zácpu

Zácpa je neuveritelne castým problémem.

Predpokládá se, ze postihuje priblizne 20% Americanu, coz vede k 8 milionum návstev lékaru za rok (1, 2).

Muze to být zpusobeno jídlem, které jíte nebo se vyhýbáte, volbe zivotního stylu, lékum nebo chorobám.

Ale pro mnoho lidí je prícina jejich chronické zácpy casto neznámá. Toto je oznacováno jako chronická idiopatická zácpa.

Zácpa se vyznacuje méne nez tremi pohyby strev za týden.

Muze se vsak jednat o dalsí nepríjemné príznaky, jako je nepríjemné pocity pri chodu do koupelny, nadýmání bricha a bolesti zpusobené stolicí, které jsou tezké, suché a obtízné.

Bohuzel zácpa muze mít vázný negativní vliv na kvalitu zivota, stejne jako na telesné a dusevní zdraví (3, 4, 5, 6).

Existuje mnoho prirozených zpusobu, jak pomáhat zmírnit zácpu. Muzete to udelat v pohodlí svého domova a vetsina z nich je dokonce podporována vedou.

Zde je 13 prírodních home remedies pro zmírnení zácpy.

1. Pít více vody

Pravidelné dehydratace muze zpusobit, ze se stanete zácpou. Abyste tomu predesli, je dulezité pít dostatek vody a zustat hydratovaný (7, 8, 9, 10).

Kdyz máte zácpu, muzete zkusit najít úlevu tím, ze pijete nejakou sýtenou (sumivou) vodu, která vám pomuze rehydratovat a znovu se dostat do pohybu.

Nekteré studie zjistily, ze sumivá voda je úcinnejsí nez voda z vodovodu pri zmírnení zácpy. Patrí sem lidé s chronickou idiopatickou zácpou nebo syndromem drázdivého streva (IBS) (11, 12, 13, 14).

Nicméne nezacnete pít víc sýtené nápoje, jako je sladká soda, protoze jsou spatnou volbou pro vase zdraví a mohou zpusobit zhorsení Vasí zácpy (15, 16).

Dolní rádek: Dehydratace muze zpusobit zácpu, takze se ujistete, ze napít dostatek vody. Sumivá voda muze být jeste úcinnejsí.

2. Jezte více vlákniny, zejména rozpustné, nefermentovatelné vlákno

Lidé, kterí mají zácpu, jsou casto informováni o tom, ze zvysují príjem vlákniny (17, 18).

Duvodem je, ze zvysující se príjem vlákniny zvysuje objem a konzistenci pohybu strev, coz usnadnuje jejich pruchod (19).

Ve skutecnosti jedna nedávná studie zjistila, ze 77% lidí s chronickou zácpou melo prospech z doplnování vlákniny (20).

Nekteré studie vsak zjistily, ze zvysující se príjem vláken muze skutecne problém zhorsit (21).

Dalsí studie zjistily, ze zatímco vláknina muze zvýsit cetnost pohybu strev, nepomáhá s jinými príznaky zácpy. Patrí sem konzistence stolice, bolest, nadýmání a plyn (19).

Duvodem je to, ze typ stravy, kterou pridáte do vasí stravy, je dulezitý.

Existuje mnoho ruzných dietních vláken, ale obecne spadají do dvou kategorií:

  • Nerozpustná vlákna: Nalezené v psenicných otrubách, zelenine a celých zrnech. Pridají se k vasim stolickám a predpokládá se, ze jim pomohou rychleji a rychleji projít trávicí systém.
  • Rozpustná vlákna: Najdeme v ovesných otrubách, jecmenu, orechu, semenách, fazolích, cocce a hrachu, stejne jako ovoce a zelenine. Absorbují vodu a tvorí gelovitou pastu, která zjemnuje vase stolice a zlepsuje konzistenci.

Studie zkoumající úcinky nerozpustného vlákna jako lécby zácpy nebyly jednoznacné (22).

Je to proto, ze nerozpustná vláknina muze u nekterých lidí s funkcním strevním problémem, jako je IBS nebo chronická idiopatická zácpa (23, 24), zhorsit problém.

Nekteré fermentovatelné rozpustné vlákna mohou být také neúcinné pri lécbe zácpy, protoze jsou fermentovány bakteriemi ve streve a ztrácejí svou schopnost zadrzovat vodu (25).

Nejlepsí volbou pro doplnení vlákniny pri zácpe je nerozpustná rozpustná vláknina, jako je psyllium (26, 27, 28, 29, 30). Ruzné znacky jsou k dispozici online.

Abyste zabránili zácpe, meli byste se snazit konzumovat smes rozpustných a nerozpustných vláken. Celkový doporucený príjem vlákniny za den je 25 gramu u zen a 38 gramu u muzu (25,31).

Dolní rádek: Zkuste jíst více vlákniny. Muzete také doplnit stravu o rozpustné nefermentovatelné vlákno, jako je psyllium.

3. Cvicení více

Studie o úcinku cvicení na zácpu ukázaly smísené výsledky.

Ve skutecnosti mnohé studie ukázaly, ze cvicení neovlivnuje frekvenci pohybu strev (32).

Nicméne nedávná randomizovaná kontrolovaná studie o zácpách s IBS nalezla nekteré zajímavé výsledky. Zjistil, ze cvicení významne snizuje príznaky (33).

Jiné studie nalezly podobné výsledky pro tuto skupinu lidí (34).

Zatímco mnoho studií zjistilo, ze cvicení nemá vliv na to, kolikrát lidé chodí do koupelny, zdá se, ze snizují nekteré príznaky zácpy (35).

Pokud máte zácpu, zkuste jít na bezné procházky. Rozhodne stojí za to vyzkouset.

Dolní rádek: Cvicení muze u nekterých lidí snízit príznaky zácpy, i kdyz dukazy jsou smísené.

4. Napijte kávu, zejména kofeinovanou kávu

Pro nekteré lidi muze káva zvýsit nutkání jít do koupelny. Duvodem je to, ze káva stimuluje svaly v trávicím systému (36, 37).

Ve skutecnosti jedna studie zjistila, ze kofeinovaná káva muze stimulovat vase strevo stejným zpusobem jako jídlo. Tento úcinek je o 60% silnejsí nez pitná voda a o 23% silnejsí nez pitná káva bez kofeinu (38).

Káva muze také obsahovat malé mnozství rozpustných vláken, které pomáhají predejít zácpe o zlepsení rovnováhy vasich strevních bakterií (39, 40, 41).

Dolní rádek: Káva muze pomoci zmírnit zácpu tím, ze stimuluje svaly ve streve. Muze také obsahovat malé mnozství rozpustných vláken.

5. Vezmete Sennu, bylinné projímadlo

Bylinné projímadlo Senna je bezne uzíváno ke zmírnení zácpy. Je k dispozici bez lékarského predpisu nebo on-line a muze být podán ústne nebo rektálne (42).

Senna obsahuje radu sloucenin rostlin nazývaných glykosidy, které stimulují nervy ve streve a zrychlují vase strevní pohyby (43, 44).

Obvykle je pro dospelé povazováno za bezpecné uzívání prípravku Senna na krátkou dobu, ale meli byste se poradit se svým lékarem, pokud vase príznaky po nekolika dnech nezmizí.

Senna se obvykle nedoporucuje tem, které jsou tehotné, kojí nebo mají urcité zdravotní stavy, napríklad zánetlivé onemocnení strev.

Dolní rádek: Bylinné projímadlo Senna je bezným lékem na zácpu, který je k dispozici na volném trhu. Muze stimulovat nervy ve vasem streve, aby urychlily pohyby strev.

6. Jezte probiotické potraviny nebo uzívejte probiotické doplnky

Probiotika mohou pomoci predejít chronické zácpe.

Lidé, kterí mají chronickou zácpu, vykazují nerovnováhu bakterií ve streve.

Predpokládá se, ze probiotické potraviny mohou pomoci zlepsit tuto rovnováhu a zabránit zácpe (45, 46).

Mohly by také pomoci pri lécbe zácpy produkcí kyseliny mlécné a mastných kyselin s krátkým retezcem. Ty mohou zlepsit pohyby strev, coz usnadnuje predávání stolice (47).

Nedávná studie zjistila, ze probiotika zrejme lécí funkcní zácpu zvýsením cetnosti pohybu strev a zlepsení konzistence stolice (48).

Chcete-li do stravy zahrnout probiotika, zkuste konzumovat probiotické potraviny. Príklady zahrnují jogurt, zelí a kimchi, které obsahují zivé, prátelské bakterie.

Prípadne muzete zkusit probiotický doplnek. Obvykle se doporucuje podávat denne alespon 4 týdny, aby zjistil, zda má nejaký príznivý úcinek (49).

Dolní rádek: Probiotika mohou pomoci pri lécbe chronické zácpy. Muzete zkusit konzumovat probiotické potraviny nebo uzívat príplatek. Doplnky by mely být uzívány denne alespon 4 týdny, aby zjistili, zda pracují.

7. Obycejné nebo lécebné laxativa

Muzete se obrátit na svého lékare nebo lékárníka o volbu úcinného projímadla (50, 51).

Mohou doporucit jeden z následujících typu:

  • Objemový agens: Jedná se o laxativa na bázi vláken pouzívaná ke zvýsení obsahu vody ve stolici.
  • Zmekcovac stolu: Zmekcovace stolice obsahují oleje, které zmekcují stolice a usnadnují jejich pruchod strevem.
  • Stimulacní laxativum: Stimulují nervy ve streve, aby zvýsily pohyby strev.
  • Osmotické projímadlo: Osmotické laxace zmekcují stolici tím, ze vytáhnou vodu z okolních tkání do trávicího systému.

Vetsina techto laxativ by vsak nemela být uzívána pravidelne, aniz byste se nejprve obrátili na svého lékare.

Dolní rádek: Zkuste mluvit se svým lékarem nebo lékárníkem o úcinném projímacím prípravku. Existuje mnoho typu laxativ, které mohou fungovat.

8. Zkuste dietu s nízkým obsahem FODMAPu

Zácpa muze být príznakem syndromu drázdivého streva (IBS).

Nízký FODMAP dieta je eliminacní strava, která se casto pouzívá k lécbe IBS. Mohl by být úcinný pri lécbe vasí zácpy, pokud je prícinou IBS (52, 53, 54).

FODMAP znamená fermentovatelné oligosacharidy, disacharidy, monosacharidy a polyoly. Dieta zahrnuje omezování vysokých potravin FODMAP po urcitou dobu, nez je znovu zavedou, aby zjistila, které z nich muzete tolerovat (55).

Pokud vsak máte IBS s prevahou zácpy, nízkopodlazní dieta samotná casto není dostatecná.

Budete pravdepodobne muset venovat pozornost ostatním aspektum vasí stravy, jako je získání dostatecné mnozství vody a vlákniny, abyste získali úlevu od vasich symptomu (56, 57).

Dolní rádek: Máte-li IBS, muze mít nízká FODMAP dieta pomucku pri zácpe. To vsak samo o sobe nemusí být dostatecné k poskytnutí úlevy.

9. Jezte shirataki nudle nebo seberte glukomananový prípravek

Glukomannan je typ rozpustné vlákniny. Bylo prokázáno, ze úcinne lécí zácpu (58, 59, 60).

Jedna studie u detí zjistila, ze 45% pacientu uzívajících glukomannan zaznamenalo úlevu od tezké zácpy, ve srovnání s pouze 13% v kontrolní skupine (61).

Dalsí kontrolovaná studie vsak neprokázala zádné významné úcinky (62).

Stejne jako zlepsení pohybu strev, prokázalo se, ze glukomanan pusobí jako prebiotikum a zlepsuje rovnováhu dobrých bakterií ve streve.

Pokud máte zácpu, pokuste se ve vasí strave zahrnout více glukomananu. Toho muzete dosáhnout uzíváním doplnku glukomananu nebo jístmi shirataki, které jsou vyrobeny z glukomananu.

Glukomannanové doplnky se znackou lisí v jejich výhodách, takze je dulezité je porovnat pred provedením nákupu.

Dolní rádek: Glukomannan muze úcinne lécit zácpu u nekterých lidí. Muzete si ji doplnit glukomananem nebo jíst shirataki nudle.

10. Jezte prebiotické potraviny

Dietní vláknina zvysuje konzistenci stolice a objem, coz muze zlepsit cetnost pohybu strev.

Dalsím zpusobem, jak nekteré vlákna pomáhají pri lécbe chronické zácpy, je prostrednictvím jejich úcinku na vase trávící zdraví.

Prebiotická vlákna zlepsují zdraví trávicího traktu tím, ze krmí príjemné bakterie ve streve. To muze zlepsit rovnováhu vasich strevních bakterií (63, 64).

Ve skutecnosti se ukázalo, ze prebiotika jako galakto-oligosacharidy pomáhají zvysovat cetnost pohybu strev a také mekcí stolice (65, 66, 67, 68).

Potraviny, které mají vysoký obsah prebiotických vláken, zahrnují cesnek, cibuli a banány (63).

Dolní rádek: Potraviny, které obsahují prebiotické vlákniny, mohou zlepsit vase trávící zdraví a rovnováhu prátelských bakterií ve streve. To muze casto pomoci zmírnit zácpu.

11. Zkuste horcík citrát

Uzívání citrátu horecnatého je populární domácí lék proti zácpe.Jedná se o typ osmotického projímadla, který lze koupit bez príplatku nebo on-line (69).

Uzívání mírných mnozství doplnku horcíku muze pomoci zmírnit zácpu. Vyssí dávky se nekdy pouzívají k príprave a vycistení streva pred operací nebo jinými lécebnými postupy (70).

Dolní rádek: Uzívání doplnku citronanu horecnatého muze pomoci proti zácpe. Je k dispozici na volném trhu.

12. Jezte svestky

Svestky a svestky se casto uvádejí jako prírodní lék na zácpu - a z dobrého duvodu.

Krome vlákniny obsahuje svestek prírodní laxativum sorbitol. Jedná se o cukerný alkohol, který má projímací efekt (71, 72).

Studie ukázaly, ze svestky mohou být úcinnejsí nez vlákniny. Pokud máte zácpu, svestky mohou být nejjednodussím prirozeným resením (73, 74).

Úcinná dávka je asi 50 gramu (asi 7 stredne velkých slizu) dvakrát denne (73, 75).

Nicméne, mozná budete chtít vyhnout slivkám, pokud máte IBS, protoze cukrové alkoholy jsou známé FODMAPs.

Dolní rádek: Susené svestky obsahují cukrový alkohol sorbitol, který má laxativní úcinek. Slivky mohou být velmi úcinným prostredkem pri zácpe.

13. Zkuste zabránit mlécné výrobe

Za urcitých okolností nesnásenlivost mléka muze zpusobit zácpu kvuli jejímu vlivu na strevní pohyby (76, 77, 78).

V nekterých prípadech mohou deti, které netolerují proteiny kravského mléka a dospelí s laktózovou intolerancí, mít zácpu (79).

Pokud si myslíte, ze byste nemeli do mléka netolerantní, mohli byste se pokusit docasne odstranit z vasí stravy, abyste zjistili, zda zlepsuje vase príznaky.

Jen se ujistete, ze jste nahradili mlécné výrobky ve vasí strave jinými potravinami bohatými na vápník.

Dolní rádek: Nedostatek mléka nebo laktózy muze u nekterých lidí zpusobit zácpu. Máte-li podezrení, ze mlécné výrobky jsou problémem, zkuste to na krátkou dobu odstranit, abyste zjistili, zda to má vliv.

Neco dalsího?

Zácpa je nepríjemným problémem s radou základních prícin.

Pokud je to pro vás problém, pak byste meli urcite promluvit se svým lékarem, abyste zjistili potenciální prícinu a zjistili, ze má úcinný lécebný protokol.

To je receno, mnoho z prírodních domácích prostredku v tomto clánku muze také poskytnout významnou úlevu.

Vybrali jsme propojené polozky zalozené na kvalite produktu a seznamte klady a zápory kazdého z nich, abychom vám pomohli urcit, který z nich bude nejlépe pro vás. Partnerujeme s nekterými spolecnostmi, které tyto produkty prodávají, coz znamená, ze spolecnost Healthline UK a nasi partneri obdrzí cást výnosu, pokud uskutecníte nákup pomocí výse uvedeného odkazu.

Vsechno, co potrebujete vedet o zelených fazolích

Vsechno, co potrebujete vedet o zelených fazolích

Obsah Výhody pro výzivu Rizika týkající se výzivy Zelené fazole, fazole nebo fazole jsou bohatým zdrojem vitamínu A, C a K a kyseliny listové a vlákniny. Mají podobné výzivné výhody, pokud jde o hrach a hrásek. Zemedelci fazolí sbírají zelené fazole, zatímco fazole jsou stále ve své hnízde, nez mají sanci zralé.

(Health)

Nízká sociální interakce narusuje zivotnost lidí s obezitou, kourením, necinností

Nízká sociální interakce narusuje zivotnost lidí s obezitou, kourením, necinností

Nová studie z USA naznacuje, ze sociální interakce by mela být povazována za dulezitý faktor pro prodlouzení délky zivota, na stejné úrovni s ostatními faktory zdraví a zivotního stylu, do té míry, ze nízká sociální interakce poskozuje zivotnost stejne jako alkoholismus a kourení, má vetsí dopad nez nedostatek cvicení a je dvakrát tak skodlivý jako obezita.

(Health)