cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nefungální Parkinsonova prícina a lécebná stopa nalezená ve trech genech

Nový výzkum z USA zjistuje, ze pusobení trí genových variant jiz spojených s Parkinsonovou chorobou muze prispet k defektu v tom, jak mozkové bunky pohybují interní proteiny. Objev by mohl pomoci vysvetlit prícinu a poukázat na lécbu pro beznou, nelidskou formu onemocnení.
Výzkumníci z Columbia University Medical Center (CUMC) v New Yorku písou o svých zjisteních ve 6. únoru vydání Neuron.
Vetsina lidí s Parkinsonovou chorobou má sporadickou, ne-familiární formu onemocnení s malým podílem familiárního Parkinsonova choroba nebo formu, která muze být pricítána známým genetickým faktorum.

Závada v ceste Retromer

Nyní vedci CUMC zjistili vadu v mozkových bunkách, která muze být základem pro bezné neinvazivní formy onemocnení.
Vada je v ceste známou jako cesta "retromer", protoze vede recyklaci klícových proteinu tak, ze je presune zpet z povrchu bunky do vnitrních zásob.
Výzkumníci zjistili, ze defekty v této ceste mohou narusit schopnost bunek zlikvidovat nezádoucí proteiny, coz muze vysvetlit, proc mozkové bunky osob s Parkinsonovou chorbou hromadí shluky bílkovin.
Navrhují, ze vady mohou být zvráceny zvýsením dráhové aktivity a nabízejí moznou cestu k lécbe. V soucasné dobe neexistuje zádná lécba, která by menila progresi Parkinsonovy choroby.

Tri geny konvergují na cestu

Výzkumníci zjistili, ze na této ceste se shromazdují cinnosti nejméne trí ruzných genu, jejichz mutace jiz byly v jiných studiích spojeny s Parkinsonovou chorobou.
Objevily také dukazy o tom, ze molekulární zmeny za vady retromerových cest jsou prítomny u lidí bez Parkinsonovy choroby, ale kterí nesou génové varianty spojené se zvýsením rizika onemocnení.
Domnívají se, ze to podporuje myslenku, ze vcasná lécba bude dulezitým prístupem k potírání této nemoci.
Senior autor Asa Abeliovic, docent patologie a bunecné biologie a neurologie na CUMC je Taub institut pro výzkum Alzheimerovy choroby a stárnutí mozku, ríká ve svém prohlásení:
"Vezmeme-li dohromady, zjistení naznacují, ze léky, které se zamerují na cestu retroméru, mohou pomoci predcházet nebo lécit Parkinsonovu chorobu."

Není snadné studovat Parkinsonovu chorobu

S pomocí nových technologií, jako jsou genomové celospolecenské studie (GWAS), vedci nyní nalezli témer tucet obvyklých genových variant spojených s non-familiární Parkinsonovou chorobou. Zdá se, ze kazdá z nich má jen malý vliv na riziko, ale není snadné získat jasný obraz o tom, jak mohou prispet k nemoci, protoze nemuzete jen otevrít mozky lidí v casných stádiích onemocnení a podívat se .
Problém s jediným mozným resením, kterým je vysetrení mozku lidí s Parkinsonovou chorobou poté, co zemreli, je, jak vysvetluje Abeliovic, "je zpravidla prílis pozde - vsechny kritické dopaminové neurony jsou dávno pryc a poskození má bylo provedeno ".

Nové prístupové body oznacují tri varianty a bunecné zmeny v prechodové ceste

Abeliovic a kolegové pouzívali pro svuj výzkum nový prístup, který spojil lidskou funkcní genomiku s kulturními studiemi mozkových neuronu a studií modelu zvírat (vcetne modelu ovocných musek, které obsahují genetické varianty související s Parkinsonovou chorobou).
Zjistili, ze bezné varianty v LRRK2 a RAB7L1, dva geny jiz spojené s Parkinsonovou chorobou, mely neocekávaný podobný úcinek na lidskou mozkovou tkán.
Obe geny mely spolecnou cestu. Vedci zaznamenali prominentní bunecné zmeny v ceste retromeru, která vede transport proteinu z Golgiho aparátu k lysosomum. Golgiho aparát je místem, kde jsou bílkoviny zabaleny, pripraveny k dodání do jiných cástí bunky a lysosomy jsou místa, kde jsou proteiny a dalsí molekuly rozlozeny a recyklovány.
Vedci také ukázali, ze nadmerná exprese RAB7L1 muze prekonat vliv druhého variantu LRRK2.
Podobne exprese varianty tretího genu VPS35, která se také podílí na ceste retroméru, muze potlacit LRRK2.

Abeliovic ríká, ze by bylo zajímavé videt pokud lze nalézt léky, které "prímo zamerují tyto komponenty retromeru nebo obecneji podporují tok cestou".

Chybná funkcnost Retromeru muze podléhat neurodegenerativním onemocnením stárnutí

Výzkumníci poukazují na to, ze nekterí lidé s familiární Parkinsonovou chorobou také nesou genetické mutace, které ovlivnují cestu retroméru.
Drívejsí studie na Taubském institutu CUMC ukázaly, ze varianty genu spojených s retromerem jsou spojeny s Alzheimerovou chorobou a ze bunky z mozku lidí, kterí zemreli s Alzheimerovou chorobou, mají zrejme defekty v slozkách retromeru.
Abeliovich ríká vsechny tyto dukazy vadné fungování retromeru muze hrát sirsí roli v neurodegenerativních nemocech stárnutí.
Prostredky od Nadace Michaela J. Foxa a Národních ústavu zdraví pomohly financovat studium.
Napsal Catharine Paddock PhD

TV fiktivní Dr. House pomáhá diagnostikovat pacienta se srdecním selháním

TV fiktivní Dr. House pomáhá diagnostikovat pacienta se srdecním selháním

Lékari na nemecké klinice hlásí, ze televizní show House (také známý jako House, M.D.) jim poskytl neocekávanou diagnózu pro pacienta se srdecním selháním. Ackoli zpusob, jakým muze být misantropní, závislý na Vicodinovi, Dr. Gregory House, nechá být málo zádoucí, fanousci této série této fiktivní postavy dávají jeho jméno vzrusení v jeho síle odpocinku, jako je Sherlock Holmes.

(Health)

Deprese, bipolární, muze v dospívání zvýsit riziko onemocnení srdce

Deprese, bipolární, muze v dospívání zvýsit riziko onemocnení srdce

Velká deprese a bipolární porucha zpusobují, ze teenageri jsou vystaveni vyssímu riziku onemocnení srdce a meli by být povazováni za nezávislé rizikové faktory pro tento stav. To je podle vedeckého prohlásení od American Heart Association, publikované v casopise Circulation. U dospívajících s bipolární poruchou nebo závaznou depresí bylo zjisteno, ze mají radu rizikových faktoru pro srdecní onemocnení - vcetne hypertenze, obezity a diabetu 2. typu.

(Health)