cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nealkoholické cervené víno snizuje krevní tlak

Bylo zjisteno, ze nealkoholické cervené víno snizuje krevní tlak u muzu s vysokým rizikem srdecních onemocnení, uvedli v casopise výzkumníci ze Spanelska Circulacní výzkum. Autori vysvetlují, ze muzi, kterí denne pít alkoholické nealkoholické víno po dobu ctyr týdnu, meli vyssí hladinu oxidu dusnatého ve své krvi. Oxid dusnatý pomáhá snizovat jak systolický, tak diastolický krevní tlak - molekula pomáhá uvolnovat krevní cévy, coz umoznuje, aby se krev dostala do orgánu tela, vcetne srdce.
Predbezný výzkum naznacil, ze polyfenoly cerveného vína snizují krevní tlak u zvírat, ale úcinky etanolu a polyfenolu na krevní tlak u lidí nebyly dosud prokázány.
V soucasné studii chtel tým zkoumat dopad cerveného vína a nealkoholického cerveného vína na krevní tlak a oxid dusnatý u lidí s vysokým kardiovaskulárním rizikem.
Vysetrovatelé analyzovali 67 muzu s diabetem nebo tremi nebo více kardiovaskulárními rizikovými faktory, které vsechny konzumovaly podobnou stravu plus jeden z techto nápoju: nealkoholické cervené víno, 10 uncí cerveného vína nebo 3 unce gin. Úcastníci byli randomizováni do trí lécebných období, z nichz kazdý trval ctyri týdny, takze vsichni úcastníci mohli zkusit kazdou stravu / nápojovou kombinaci.

Polyfenoly (prírodní antioxidanty) prítomné v cerveném víne jsou dobré pro zdraví srdce. Avsak alkohol v cerveném víne negativne ovlivnuje prínos krevního tlaku.Stejné mnozství polyfenolu bylo zjisteno u cerveného vína a nealkoholického vína. Polyfenoly jsou antioxidanty, o kterých je známo, ze mají radu prínosu pro zdraví, vcetne snízení krevního tlaku, prevence rakoviny a snízení pravdepodobnosti srdecních onemocnení, a to odstranením volných radikálu, které mohou potenciálne zpusobit poskození tela.
Kdyz lidé pili cervené víno, zaznamenali velmi málo snízení krevního tlaku a zatímco pije gin, vubec se nezmenilo.

Behem nealkoholické fáze cerveného vína vsak chlapci zaznamenali zvýsení hladiny oxidu dusnatého, coz reaguje na potrebu tela bud zvýsit nebo snízit prutok krve tím, ze se krev otevre a uzavre. Chemikálie uvolnuje nádoby a nechává více krev proudit do orgánu. Výsledkem bylo snízení muzského krevního tlaku priblizne o 6 mmHg v systolickém a 22 mHg v diastolickém.
Autori poukazují na to, ze by to mohlo také snízit riziko srdecních onemocnení o 14% a mrtvici o 20%.
Alkohol v cerveném víne deaktivuje schopnost tela snízit krevní tlak. Nicméne polyfenoly, které jsou stále prítomné i v prípade, ze víno je nealkoholické, jsou pravdepodobne klícová slozka ve víne, která muze lidi ucinit zdravejsími. Odborníci naznacují, ze denní konzumace nealkoholického cerveného vína je prospesná pri prevenci vysokého krevního tlaku.
Napsal Sarah Glynn

Prozkoumat zenskou soutez a agresi

Prozkoumat zenskou soutez a agresi

Stojí za to, ze stejne jako dospelí muzi soutezí o prezití a preferovaní kamarádi, budou samice také. Avsak evolucní význam zenské konkurence a agrese byl vedeckým svetem prehlízen, podle nové studie vydané The Royal Society. Ve sbírce príspevku v rade oboru nejnovejsí vydání Filozofických transakcí královské spolecnosti B, sestavené a editované Anne Campbell a Paula Stockley, zkoumá, jak a proc zeny soutezí.

(Health)

Obezita a diabetes podkopávají celkové zdraví Ameriky

Obezita a diabetes podkopávají celkové zdraví Ameriky

Celkové zdraví Ameriky je oslabováno obezitou a cukrovkou, dalsími chronickými nemocemi a detskou chudobou; tyto újmy byly povazovány za vetsí nez prínosy ze zlepsení kardiovaskulárních úmrtí, prevence hospitalizací a odvykání kourení, ríká nová zpráva s názvem Americké zdravotní poradí roku 2011.

(Health)