cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.CDC: mnoho dospelých, kterí nepodléhají doporucenému screeningu rakoviny

Nové údaje z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí odhalují, ze mnoho dospelých v USA nedokázalo podstoupit doporucené screeningové testy na rakovinu prsu, delozního cípku a kolorektálního karcinomu.
Priblizne 1 ze 4 zen v USA není aktuální s screeningem rakoviny prsu, podle zprávy.

Publikováno v tomto týdnu Týdenní zpráva o chorobnosti a úmrtnosti, údaje ukazují, ze v roce 2013 míra screeningu pro tyto druhy rakoviny bud klesla pod minulé míry, nebo se nezlepsila, coz dokazuje pomalý pokrok smerem k cílum programu Zdravý lid 2020.

Aby dospeli k záverum, autori zpráv prezkoumali data z Národního dotazníku o zdravotním rozhovoru (National Health Interview Survey, 2013) zahrnujícím národní reprezentativní vzorek populace USA.

Konkrétne autori zhodnotili míry screeningu kolorektálního karcinomu, rakoviny prsu a delozního cípku, které byly definovány podle pokynu pro screening stanovených pracovní skupinou USPSTF (US Preventive Services Task Force).

Pokyny USPSTF doporucují rutinní screening pro rakovinu tlustého streva u dospelých ve veku 50-75 let s vyuzitím bud okultního testování krve, sigmoidoskopie nebo kolonoskopie.

Zeny ve veku 21-65 let bez hysterektomie by mely být vysetrovány na karcinom delozního cípku pomocí testu Papanicolaou (Pap) kazdé tri roky, zatímco zeny ve veku 50-74 let by mely být mamograficky vysetrovány kazdé dva roky.

Prinejmensím petina dospelých, kterí nejsou aktuální s detekcí rakoviny

U zen ve veku 21-65 let výsledky ukázaly, ze 80,7% hlásilo nedávný Pap test na rakovinu delozního cípku, zatímco 72,6% zen ve veku 50-74 bylo hláseno v nedávné mamografii pro rakovinu prsu. Tyto údaje jsou mnohem nizsí nez cíle zdravého cloveka pro sledování rakoviny v roce 2020 ve výsi 93% u rakoviny delozního cípku a 81,1% u rakoviny prsu.

U dospelých ve veku 50-75 let bylo 58,2% hláseno v posledních screeningových testech na rakovinu tlustého streva - coz je výrazne pod 70,5% cíle zdravého cloveka 2020.

Z výsledku analýzy vyplývá, ze priblizne 1 z 5 zen není aktuální s screeningem rakoviny delozního cípku, 1 ze 4 zen není aktuální s screeningem rakoviny prsu a 2 z 5 dospelých nejsou v pokrocilém veku -date s screeningem kolorektálního karcinomu.

Zatímco míra screeningu karcinomu prsu, delozního a kolorektálního karcinomu se mezi lety 2000 a 2010 kazdorocne zvýsila, autori tvrdí, ze od té doby nedoslo k zádnému pokroku. "Pouzití mamografie zustalo v podstate stabilní, uzívání Pap testu klesalo a uzívání testu kolorektálního karcinomu bylo v podstate beze zmeny," poznamenávají.

Kontrola rakoviny byla nejnizsí mezi dospelými bez zdravotního pojistení nebo standardním zdrojem péce podle výsledku. Napríklad zatímco 60% dospelých ve veku 50-75 let se soukromým zdravotním pojistením proslo screeningem kolorektálního karcinomu, takový screening byl zaznamenán pouze u 23,5% osob bez pojistení a 17,8% bez standardního zdroje péce.

Autori identifikovali nekteré pozitivní statistiky. Nejvyssí míra screeningu rakoviny prsu byla zjistena mezi zenami s nejvyssím vzdeláním a príjmy, pricemz tyto zeny prekrocily cíl Zdravý lid 2020. Navíc dospelí ve veku 65-75 let byli blízko cíle pro screening kolorektálního karcinomu.

V komentári k jejich záverum autori ríkají:

"Prestoze nekteré demografické podskupiny dosáhly cílu, celková screeningová spotreba byla nizsí nez cíle bez zlepsení v letech 2010 az 2013 v screeningu rakoviny prsu, delozního cípku nebo kolorektálního karcinomu. Screening rakoviny delozního cípku klesal od roku 2010 do roku 2013. Je zapotrebí zvýseného úsilí k dosazení cílu a snízit rozdíly v screeningu. "

Zdravotní novinky dnes nedávno hlásena studie provedená výzkumnými pracovníky z University College London ve Velké Británii, která podrobne popsala novou metodu screeningu pro rakovinu vajecníku, podle níz by mohla dvojnásobná míra detekce.

Zdravotní nebezpecí pri cestování vesmírem

Zdravotní nebezpecí pri cestování vesmírem

Vesmírná turistika? Proc ne? Podívejte se na svet, jak jste predtím nikdy nevideli. S nejméne 700 lidmi se prihlásilo k obchodním cestám a vedci zjistující, jak muzeme zít na Marsu, se stává nemozným. Prostorové úlomky predstavují velmi reálné nebezpecí, ale nouze nejsou jediným zdravotním problémem. Existují nebezpecí?

(Health)

Trída Akcní oblek bude mít prospech tisíce veteránu s PTSD

Trída Akcní oblek bude mít prospech tisíce veteránu s PTSD

Bylo dosazeno historického vyporádání vítezství veteránu se zdravotním postizením v Iráku a Afghánistánu, oznámil program NVLSP (National Veterans Legal Services Program). Soudní zaloba ve tríde Sabo versus Spojené státy je dobrou zprávou pro tisíce bývalých vojáku a zen, které byly v letech 2003 az 2008 lékarsky propusteny kvuli PTSD (post-traumatická stresová porucha) - tito lidé nemeli výhody, na které meli nárok.

(Health)