cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Není treba videt tvár manzela, aby poznal jejich pocity, studijní programy

Obvykle je snadné urcit náladu svého partnera. Tam je pohled na jejich tvár, který je okamzitý oddaný. Ale nová studie naznacuje, ze nemusíme být v prítomnosti naseho partnera, abychom byli schopni rozpoznat, jak se cítí.

Výzkumní pracovníci z Max Planck Institute for Human Development v Nemecku naznacují, ze vsichni dospelí, bez ohledu na vek, mají schopnost presne posoudit emoce ostatních lidí pomocí znalostí, které mají o této osobe, spíse nez "smyslové vtipy".

"Pri hodnocení druhých emocí v kazdodenním zivote se lidé neopírají výlucne o emocionální výrazy, místo toho pouzívají dalsí informace, napríklad o svých znalostech o dané situaci ao konkrétní osobe," ríká Dr. Antje Rauers, vedoucí výzkumu , rekl Zdravotní novinky dnes.

"Predpokládali jsme, ze v kazdodenním zivote budou starsí dospelí stále pomerne presní pri posuzování pocitu známého cloveka, pokud by vyuzili své získané vedomosti o této osobe, ale méne, kdyby pouzili emocionální výrazy této osoby.

Pro studium, publikované v casopise Psychologická veda, výzkumný tým získal 100 páru. Nekterí byli ve veku od 20 do 30 let, zatímco ostatní páry byly ve veku mezi 69 a 80 lety.


Vedci zjistili, ze páry mohou urcit, jak se jejich partner cítil v daném okamziku, i kdyz se na sebe nedívali.

Aby se reprodukovaly minulé výzkumy, které odhalily, ze starsí dospelí mají mensí pravdepodobnost, ze budou interpretovat emoce prostrednictvím výrazu obliceje, byli páry vystaveny ruzným tvárím a pozádáni o identifikaci specifických emocí.

Behem následujících dvou týdnu byli úcastníci pozádáni, aby za pouzití mobilního telefonu zaznamenali vlastní emoce a emoce svých partneru sestkrát denne.

Vedci tvrdí, ze i kdyz byli úcastníci schopni presne stanovit náladu svého partnera pomocí výrazu obliceje, kdyz byli blízko, tým zajímalo, jestli by mohli delat totéz, kdyz jejich partneri byli neprítomní.

Vsichni partneri zaznamenávali své emoce ve stejnou dobu denne, bez ohledu na to, kde se nacházejí. Vedci tvrdí, ze to umoznilo presne odhadnout, jak se v tom konkrétním okamziku cítil druhý partner.

Porozumení blízkým "nesnizuje vek"

Zjistení ukázala, ze kdyz prisli na ctení partnerových výrazu obliceje, kdyz byli prítomni, mladsí páry se ukázaly jako mnohem presnejsí ve srovnání se starsími páry. To potvrdilo predchozí zjistení, ze starsí dospelí jsou méne schopní císt emoce prostrednictvím výrazu obliceje.

Nicméne, kdyz vedci analyzovali data od okamziku, kdy byly páry oddeleny, jak mladsí, tak starsí páry byly stejne dobré pri urcování toho, jak se jejich partner cítil v urcitém okamziku.

Dr. Rauers vysvetlil nálezy týmu Zdravotní novinky dnes:

"Mladsí dospelí byli presnejsí nez starsí dospelí, kdyz merili soucasné pocity partnera, kdyz byl partner prítomen a mohl být pozorován.

Nicméne, nebyly zádné vekové rozdíly, kdy partneri byli docasne oddeleni behem jejich kazdodenní rutiny, a jak mladsí a starsí dospelí byli presnejsí nez náhoda. Z toho vyplývá, ze se lidé neuskutecnili pouze v náhodném hádání. Místo toho vedeli neco o emocionální nálade svého partnera a vyuzili techto znalostí k posouzení soucasných pocitu svého partnera. "

Rauers uvedl, ze tyto poznatky naznacují, ze s vekem narustáme nekteré kognitivní procesy spojené s porozumením a empatizací s partnerem:

"Nase zjistení ukazují, ze lidé pouzívají ruzné dovednosti k rozlisování pocitu ostatních a ze tyto dovednosti odlisne podporují mladsí a starsí dospelé pri posuzování pocitu ostatních."

"Pro vývojovou psychologii to znamená nový a diferencovaný pohled na stárnutí pochopení emocí: Ano, stárnutí muze ovlivnit schopnost císt emoce v tvárích jiných. Ale navzdory tomu mohou starsí dospelí zustat spíse presní pri posuzování pocitu jiné osoby, pokud spoléhají se na své osobní znalosti o této osobe. "

Dr. Rauers dodal, ze budoucí studie budou zahrnovat vysetrování dusledku schopnosti porozumet emocím druhých o spolecenských vztazích a jak se tyto dusledky mohou v celém zivote zmenit.

Slimmers podporují nevyzádanou dan z potravin, aby snízily náklady na stravu

Slimmers podporují nevyzádanou dan z potravin, aby snízily náklady na stravu

Dan z nezpracovaných potravin by byla podporována vetsinou jednotlivcu, pokud by peníze byly pouzity ke snízení nákladu na zdravé potraviny, jako je ovoce a zelenina, podle pruzkumu priblizne 1000 slimmeru. Lancet predpovedel, ze priblizne polovina vsech jedincu bude mít BMI 30 nebo více (obézní) do roku 2030.

(Health)

Hypotermie u dárcu orgánu by mohla zlepsit transplantaci ledviny

Hypotermie u dárcu orgánu by mohla zlepsit transplantaci ledviny

Transplantace ledvin by mohla být efektivnejsí tím, ze proste ochladila telo zesnulého dárce orgánu pouze o 2 ° C od normální telesné teploty, podle zjistení nové studie. Ve studii výzkumníci zjistili, ze snízení teploty donoru orgánu na 34-35 ° C zlepsilo krátkodobou úcinnost transplantace ledvin.

(Health)