cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.NHS bude muset být re-reformována behem peti let, ve Velké Británii

Za pet let bude NHS vyzadovat dalsí reformu, upozorní vydavatele trí predních zdravotnických publikací. Navíc pozádají o verejnou debatu o budoucnosti NHS, aby "zachránilo nejaké dobro" od vládních "skodlivých" reforem.
Podle druhé BMJ zpráva o zrusení zákona o zdravotní péci a sociální péci, nyní usetrí více nez 1 miliarda liber v roce 2013.
Editory z BMJ, Osetrovatelské casy, a Vestníku zdravotnictví, vysvetlete, ze:
"(NHS) je prílis dulezitá, nez abychom byli ponecháni na milosrdenství ideologických a nekompetentních intervencí. Musíme se ujistit, ze se nic podobného nikdy nestane."
Doporucili, aby parlament vytvoril nezávislou Stálou komisi "k zahájení zralé a informované národní diskuse o budoucnosti naseho národního zdravotního systému", jako soucást tohoto procesu.
Prestoze postoje k návrhu zákona se lisí mezi skupinami zdravotnických pracovníku, autori vysvetlují:

"Nemuze být pochyb o tom, ze vetsina lidí, kterí musí tuto sluzbu poskytnout, nemají pocit úzkosti a neduvery ve vládní plány."

Fiona Godlee, editor BMJ, Alastair McLellan, editor HSJ a editorka Nursing Times Jenni Middleton vysvetlují, ze:
"Kombinací spatného politického úsudku a neochotou kritizovat se zmenil soubor (prevázne) primerených cílu do staromódní reorganizace zhora dolu. Výsledkem bylo také nafouklý a nepruhledný právní predpis, jehoz cíle byly do znacné míry dosazeno jinými, efektivnejsími prostredky. "

Godlee, Middleton a McLellan verí, ze jakmile se zákon stane zákonem:

"Budeme stále v temnote o tom, kolik nového systému bude fungovat, a budeme mít nestabilní systém, který je jen cástecne vhodný pro tento úcel." Navíc upozornují, ze "dalsí významný program reformy NHS je zarucen do peti let."

Vysvetlují, ze se Lansley muze cítit znepokojen, kdyz "po letech, kdy se dozvedeli, ze politici by se meli dostat z NHS, jeho návrhy na uvolnení zdravotního tajemníka, který se v této sluzbe uchýlil, byly vráceny do jeho tváre". Nicméne tvrdí, ze "tyto návrhy byly spatne promysleny a vládní dodatek, který obnovil svou odpovednost za NHS, nedokázal uklidnit nekteré kritiky."
Podle redaktoru namísto toho, aby závislí na tvurcích politik staveli nové svety v zadních pokojích:
"Potrebujeme sirokou verejnou diskusi o zásadách, které by mely být základem pro NHS, o tom, jak by mela být rozhodnutá o prioritách v systému s omezeným prístupem k penezum a o tom, jakou úlohu mohou a meli by hrát lékari a organizace soukromého sektoru."

Pokracují v tom, ze pokud se tato debata má vyhnout tomu, aby byla znovu charakterizována polarizovanými názory (casto maskovanými), politickým bodováním, zájmem a spikleneckými teoriemi ve prospech zádného, ??nebude nutné omezovat jménem vsech zúcastnených.
Dospeli k záveru:
"Pokusíme se zachránit nejaké dobro z tohoto skodlivého rozvratu a usilovat o to, aby se to nikdy nepodarilo opakovat."

Ve druhé zpráve BMJ vysvetluje Kieran Walshe, profesor zdravotní politiky a managementu v Manchester Business School, ze v roce 2013 by mohlo být usetreno jen více nez 1 miliarda liber tím, ze se nyní vynechá zákon o zdravotní péci a sociální péci.

Navíc Walshe vysvetluje, ze opustení zákona by nyní zastavilo prodlouzenou a skodlivou organizacní pochybnost v NHS a umoznilo organizacím NHS soustredit se na zvysování produktivity a efektivnosti a udrzovat v nadcházejících letech financní úsporu.
I kdyz je Walshe politicky zranitelný, vysvetluje, ze vláda by mohla oduvodnit to, ze v dnesní zvlástní hospodárské situaci je logické opustit úcet a ze podle slibu jiz znacne usetrily administrativní náklady NHS.
Walshe dodává, ze vláda muze získávat nejakou chválu od verejnosti a médií za poslech a ucení, nicméne by to také neutralizovalo problém, který pro ne stal stále více politicky toxický.
Walshe uzavírá:
"Mohli by pak plánovat uskutecnení velké cásti plánované reformní agendy - vetsí volbu pacientu, vetsí zapojení GP do uvádení do provozu, vetsí pluralitu a hospodárskou soutez v oblasti poskytování zdravotní péce - s vyuzitím stávajících právních predpisu a NHS by mohla pokracovat v poskytování zdravotní péce pacientum. vázné podnikání hledání zpusobu, jak delat více s méne. "

Napsal Grace Rattue

Lécba kmenových bunek pro slepotu ukazuje slib v klinických studiích

Lécba kmenových bunek pro slepotu ukazuje slib v klinických studiích

První publikované výsledky pokusu pouzívajících bunky odvozené od lidských embryonálních kmenových bunek ukazují, ze projely pocátecní bezpecnostní prekázkou. V tomto týdnu v The Lancet výzkumníci uvádejí, ze dva témer nevidomí pacienti, jeden s makulární dystrofií Stargardt a druhý se suchou makulární degenerací související s vekem (hlavní prícinou slepoty ve vyspelých zemích), vykazovali meritelné zlepsení videní, které trvalo více nez ctyri mesíce po podání injekcí retinálních pigmentových epitelových bunek odvozených z lidských embryonálních kmenových bunek.

(Health)

IVF embrya: Celý genetický kód muze být skenován pro mutace

IVF embrya: Celý genetický kód muze být skenován pro mutace

Genetici vedci pouzili novou techniku, která umoznuje skenování celého genomu embryí IVF bunkami 10 biopsií. Vedci tvrdí, ze testování je první, která dokáze rozpoznat vsechny nové genetické mutace, které se v jednotlivci objevují jedinecne, na rozdíl od tech, které byly predány rodicum.

(Health)