cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.NHS duchody - BMA chce vládu znovu navstívit téma

BMA se jmenoval hlavní tajemník ministerstva financí na naléhavé setkání v dalsím úsilí znovu zahájit rozhovory s vládou o zmenách duchodového systému NHS. BMA hledá spravedlivejsí nabídku po reakci 46 000 lékaru a lékaru na pruzkum minulý mesíc, ve kterém 84% odmítlo soucasné plány vlády na zvýsení bezného duchodového veku pro zamestnance NHS.
Témer dve tretiny oznámily, ze uvazují o tom, ze by podnikli kroky, pokud by vláda nezlepsila nabídku. Zdravotní tajemník uvedl, ze privítal pokracující dialog na nedávném setkání s BMA, ale naznacil, ze postavení Ministerstva zdravotnictví umoznuje pouze malou flexibilitu.
BMA zduraznuje v dopise vedoucímu ministra financí Dannymu Alexanderovi, ze situace duchodového systému NHS se velmi lisí od situace v jiných systémech verejného sektoru, jelikoz pred méne nez ctyrmi lety podstoupila radikální revizi:

"Je v dobrém financním zdraví a v soucasné dobe poskytuje ministerstvu financí kazdorocne 2 miliardy dolaru. Krome toho dohoda o sdílení nákladu, která byla v té dobe dosazena, zajistila, ze jakýkoli nárust príspevku potrebných v budoucnu budou splneny zamestnanci, nikoli danovými poplatníky . "

Dopis prinásí nespravedlnost zamestnancu NHS, kterí museli zaplatit za stejné duchody dvojnásobek za stejné duchody ve srovnání s nekterými dalsími pracovníky ve verejném sektoru s podobnými platy v popredí, uvádející upozornení Výboru pro verejné úcty, ze návrhy vlády "by mohly destabilizovat nejvetsí duchodového systému ve verejném sektoru, zvýsení záteze státu a vytvárení problému se zachováním senior staff. "
V novém briefingu BMA zverejnila skutecnosti o duchodech NHS, pricemz zduraznila, ze napr. Reformy z roku 2008 zvýsily duchodový vek NHS na 65 let, coz vedlo k prudkému nárustu príspevku pro lékare; a presto bez ohledu na to nové vládní návrhy znamenají, ze mladí lékari, kterí jsou v soucasnosti na zacátku své kariéry, budou muset pracovat az do veku 68 let a zaplatí více nez 200 000 liber v dalsích zivotních príspevcích.
Mezitím e-petice obdrzela více nez 17 000 podpisu za méne nez týden a pozádala vládu, aby znovu zahájila rozhovory s odborovými svazy.
Dr. Hamish Meldrum, predseda Rady v BMA, prohlásil:

"Sledujeme kazdou cestu, abychom mohli vládu vrátit ke stolu. Komunikacní linky jsou otevrené, ale rádi bychom videli vetsí ochotu najít cestu k spravedlivému resení. lékarské povolání a vláda dosáhla bodu, kdy bylo zapotrebí hlasování o protestních cinnostech. Skutecnost, ze lékari vázne zvazují, nyní ukazuje, jak jsou tyto návrhy nespravedlivé.
Vláda by chtela, aby si verejnost myslela, ze vsechny duchody verejného sektoru jsou neudrzitelné a vycerpávají danové poplatníky. Urcite tomu není v prípade NHS, kde príspevky zamestnancu jiz prudce vzrostly a danoví poplatníci jsou chráneni proti budoucímu zvysování nákladu.
Pracovníkum NHS se ríká, ze smlouva, kterou podepsali az pred ctyrmi lety, nemá smysl a musí pracovat, dokud nebudou skoro 70 let, nez mohou cerpat plný duchod. "

V sobotu 25. února se Rada BMA setká, aby projednala moznosti hlasování o prumyslových akcích, pokud nedojde k významné zmene v postoji vlády.
Plné znení dopisu Dannymu Alexandrovi:
Vázený generální sekretár
Penzijní schéma NHS
Setkal jsem se s ministrem zdravotnictví na konci ledna, aby naléhal na vládu, aby spolupracovala se zdravotnickými svazy, aby se dohodli na spravedlivejsím zmene systému duchodového zabezpecení NHS, a to v dusledku výrazného odmítnutí soucasné nabídky vlády desítkami tisíc lékari a lékari. Vzhledem k tomu, ze se jedná o zálezitost mezi jednotlivými útvary, písu, abych pozádal o schuzku s vámi, aby jste o této otázce dále diskutovali naléhave.
Jak víte, penzijní schéma NHS se nachází ve velmi odlisné situaci od jiných systému verejného sektoru. Po radikálním prehodnocení méne nez pred ctyrmi lety je to v dobrém financním zdraví a v soucasné dobe kazdorocne poskytuje ministerstvu financí dve miliardy dolaru, situaci, která se bude týkat i nekolika dalsích let. Navíc dohoda o sdílení nákladu, která byla v té dobe dosazena, zajistila, ze jakýkoli nárust príspevku potrebných v budoucnu budou splneny zamestnanci, nikoli danovými poplatníky. Vázané príspevky znamenají, ze nizsí platba je lépe chránena, ale nejsou logické, pokud se máme presunout do systému CARE pro vsechny zamestnance.
Navíc jsou príspevky zamestnancu mnohem vyssí v systému NHS, pricemz lékari jsou pozádáni, aby zaplatili dvakrát tolik za stejný duchod jako jejich ekvivalenty státní sluzby. Jak Výbor pro verejné úcty poukázal v lonském roce, reformy z roku 2008 v systému penzijního pripojistení NHS prinásejí danovým poplatníkum znacné úspory, pricemz relativní náklady se budou i nadále výrazne snizovat do budoucnosti.
Výbor také správne varoval, ze dalsí prudký nárust príspevku pro zamestnance NHS nebo výrazné zvýsení veku odchodu do duchodu by mohl destabilizovat nejvetsí duchodový systém ve verejném sektoru, címz se zvýsí zátez státu a vytvorí se problémy s udrzováním vedoucích pracovníku.
Více nez 46 000 lékaru a studentu medicíny reagovalo na nás pruzkum cleny v lednu 2012, pricemz více nez 80 procent uvedlo, ze by stávající návrhy vlády mely být zamítnuty a témer dve tretiny rekli, ze budou ochotni podniknout nejakou formu prumyslových akcí, jak stojí.
Síla pocitu mezi lékari je hojne jasná a nemuze být podcenována. Vyhlídka prumyslové akce je neco, co nebere lehce.Od lékaru jiz témer 40 let nedochází k zádnému prumyslovému jednání a chceme delat vse, co je v nasich silách, abychom se vyhnuli akcím. Lékari jsou vsak prílis rozhnevaní, aby umoznili, aby nespravedlnost a rozsah zmen zustal nepotvrzený. Proto vás naléhave vyzývám, abyste s námi as ostatními zdravotnickými svazy spolupracovali, abychom dosáhli spravedlivého a prátelského urovnání ohledne budoucnosti duchodového systému NHS.
Tesím se, az od tebe uslysím.
S úctou
Dr. Hamish Meldrum
Predseda Rady, BMA Cc Rt Hon Andrew Lansley CBE MP, státní tajemník pro zdraví

Napsal Petra Rattue

Listeria infekce muze být zabráneno strevními bakteriemi, zjistuje studie

Listeria infekce muze být zabráneno strevními bakteriemi, zjistuje studie

Zatímco vetsina dospelých se muze vyhnout závazné nemoci v dusledku infekce zpusobené bakterií Listeria, nekterí jedinci - jako jsou ocekávané matky a lidé s oslabeným imunitním systémem - jsou vystaveni vysokému riziku. Nová studie vsak naznacuje, ze bakterie strev mohou mít klíc k prevenci infekce zpusobené Listeriou.

(Health)

Danová soda je "nejlepsí moznost" pro snízení detské obezity

Danová soda je "nejlepsí moznost" pro snízení detské obezity

Nová studie zverejnená v americkém casopise Journal of Preventive Medicine hodnotí, jaký dopad bude mít více nez 20 let dopad na dan nebo zákaz reklamy na cukr oslazené nápoje v porovnání s jinými strategiemi na snízení obezity u dospívajících, jako je zvýsené cvicení. Podle výzkumníku by dan 1 snízila obezitu a soucasne by prinesla znacné príjmy, které by mohly být investovány do dalsích strategií prevence obezity. V letech 2009-2010 se odhadovalo, ze 1 ze 3 amerických mládeze ve veku od 2 do 19 let má nadváhu nebo obezitu, a 17% bylo obézních.

(Health)