cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová lék muze zlepsit hladinu draslíku u pacientu s diabetickou nemocí ledvin

Vysoká hladina draslíku v krvi muze být smrtelná. Pacienti s diabetem a onemocnením ledvin patrí mezi nejvíce ohrozeni tímto stavem známým jako hyperkalémie. V nové studii vsak bylo prokázáno, ze nové léky významne snizují hladinu draslíku u techto pacientu.
Lécivo obsahuje neabsorbovatelný polymer, který váze draslík v celém gastrointestinálním traktu.

Nový lécivý lécivý prípravek byl náhodne testován v otevrené studii fáze 2 financované spolecností Relypsa a výsledky jsou zverejneny v JAMA.

Ti, kterí jsou nejvíce ohrozeni hyperkalemií, jsou pacienti s chronickým onemocnením ledvin (CKD), kterí trpí cukrovkou, srdecním selháním nebo obema, a uzívají urcitou formu léku nazývaných inhibitory systému renin-angiotensin-aldosteron (RAAS). RAAS inhibitory se obvykle uzívají k pomalému rozvoji onemocnení ledvin u pacientu s diabetem.

V soucasné dobe je k dispozici jen málo mozností, pokud jde o zvládnutí hyperkalemie, a lékari tak casto zastaví podávání inhibitoru RAAS nebo jim predepisují dávky nizsí nez doporucené mnozství.

Patiromer by to mohl zmenit. Jedná se o perorálne podávané lécivo, které obsahuje neabsorbovaný polymer, který zvysuje mnozství draslíku vylucovaného ve stolici, címz se snizuje draslík v krvi.

Predchozí studie prokázaly úcinnost léku u jiných ohrozených populací, jako jsou pacienti se srdecním selháním a u pacientu s CKD v období od nekolika dnu do 12 týdnu.

Pro novou studii doktor George L. Bakris z University of Chicago Medicine a kolegové náhodne pridelila celkem 306 pacientu, které byly podávány dvakrát denne po dobu 8 týdnu. Vsichni pacienti meli diabetes typu 2, hyperkalemii a dostávali inhibitory RAAS pred a behem studie.

Po podání léku po dobu 4 týdnu byli pacienti pozorováni na nezádoucí úcinky az do 52 týdnu.

Pacienti dostali 1 ze 3 ruzných pocátecních dávek patiromeru. V kazdé skupine dávek, od pacientu, kterí dostávali 8,4 g tem, kterí dostávali denne 33,6 g léku, výzkumníci zjistili, ze pacient trpí významne snízenou hladinou draslíku.

"Zivotaschopný nový a úcinný prístup"

V prubehu 4 týdnu lécby se hladiny draslíku významne snízily a normální hladiny draslíku byly udrzovány po dobu 52 týdnu od pocátku studovaného období.

Výzkumníci uvádejí, ze 20% úcastníku studie zaznamenalo nezádoucí úcinky povazované za príbuzné s lécivou látkou. Nejcastejsími príhodami byly abnormálne nízké hladiny horcíku v krvi (u 7% pacientu), mírná az strední zácpa (u 6% pacientu) a abnormálne nízké hladiny draslíku v krvi (u 6% pacientu).

"Zhorsení CKD bylo nejcasteji hlásené nezádoucí úcinky behem studie a nejcastejsí nezádoucí príhoda behem studie a nejcastejsí nezádoucí príhoda vedoucí k prerusení lécby," písí autori.

"Vetsina techto nezádoucích úcinku se vsak vyskytla behem dlouhodobé udrzovací fáze, coz naznacuje, ze vývoj CKD muze být prínosný."

Omezení studie je nedostatecné oslepnutí, které mohlo vést k pozorování pozorovatele, ale autori tvrdí, ze pouzitím placebové kontroly by nekterí úcastníci studie vystavili potenciálne zivot ohrozujícím rizikum hyperkalemií.

V doprovodném publikaci Dr. Wolfgang C. Winkelmayer z Lékarské fakulty Baylor v Houstonu TX uvádí, ze výsledky studie naznacují, ze patiromer by mohl predstavovat "zivotaschopný nový a úcinný prístup k rízení hyperkalemií".

Otázka, zda je vývoj hyperkalemie u pacientu uzívajících inhibitory RAAS nevyhnutelným výsledkem bez ohledu na lécbu, je v soucasnosti neznámý. Dr. Winkelmayer se domnívá, ze pokud se patiromer stane siroce dostupným, mohl by se pouzít k nalezení odpovedi.

Dríve v tomto roce, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii v Americký zurnál onemocnení ledvin ze více nez polovina dospelých ve stredním veku ve Spojených státech je v urcitém bode svého zivota vystavena riziku vývoje CKD.

Lécba epilepsie muze obrátit ztrátu pameti u pacientu s Alzheimerovou chorobou

Lécba epilepsie muze obrátit ztrátu pameti u pacientu s Alzheimerovou chorobou

Podle studie zverejnené online ve sborníku Národní akademie ved bylo zjisteno, ze FDA schválený antiepileptický lék zvrátil ztrátu pameti u mysího modelu Alzheimerovy nemoci. Studie, kterou provedli vedci z institucí Gladstone, také zjistila, ze lék nazvaný levetiracetam zmírnuje jiné poruchy spojené s Alzheimerovou chorobou potlacením abnormální mozkové aktivity.

(Health)

Predpoved rizika srdecního onemocnení se zlepsuje pomocí kontroly vápníku

Predpoved rizika srdecního onemocnení se zlepsuje pomocí kontroly vápníku

Prehled sesti screeningových nástroju pro identifikaci lidí s vysokým rizikem srdecních onemocnení, kterí jsou spatne klasifikováni jako stredne rizikové podle soucasného standardu, naznacuje, ze nejlepsím je CT vysetrení, které vyhledává tvorbu vápníku v tepnách kolem srdce. Prezkum je zverejnen tento týden v casopise Journal of the American Medical Association, JAMA.

(Health)