cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové vysetrení celého tela by mohlo zlepsit lécbu rakoviny kostní drene

Vývoj v oblasti zobrazování pomocí magnetické rezonance vedl k prukopnické nové technologii, která skenuje celé telo pacienta. Tento nový druh vysetrení by mohl být uzitecný pro zobrazování lékaru, u kterých muze být kosti pacienta postizena rakovinou.

Magnetické rezonancní zobrazování - nebo MRI - je zobrazovací test, který vyuzívá magnetu a rádiových vln k vytvárení obrazu tela. Na rozdíl od rentgenových paprsku, které vyuzívají zárení k vytvárení obrazu tela, neexistují zádné vedlejsí úcinky spojené s MRI vysetreními.

Prínosy tohoto nového typu MRI celého tela zahrnují snízení závislosti na biopsii kostní drene u pacientu, kterí mají myelom (rakovina krevních bunek v kostní dreni).

Biopsie nejsou vzdy presným ukazatelem toho, jak se rakovina rozsírila, a jsou pro pacienta bolestivé. Mohou to být také nepohodlné, protoze nekdy je nutná vícenásobná biopsie, pokud první vzorek není dostatecne dobrý pro analýzu.

Organizace ve Spojeném království Institut výzkumu rakoviny a výzkumu rakoviny UK spolufinancoval výzkum nové techniky skenování, jejíz výsledky byly publikovány v casopise Radiologie.

Julia Fraterová, sestra pro rakovinu v Cancer UK, ríká:

"Naléhavejsí zpusob, jak sledovat, jak pacienti reagují na lécbu, je opravdu dulezitý, zvláste v prípade myelomu, kde muze být bolestný vzorek kostní drene. Tento výzkum demonstruje, jak by pokrocilá zobrazovací technika mohla poskytnout celkovou kostru" snímek " reakce nádoru v jednotlivých kostech. Hledání zpusobu, jak lécit lécbu a zlepsit zkusenosti pacientu, je dulezitým faktorem pro Cancer Research UK a výzkum, který financujeme. "

Jaké jsou výhody nového celého tela skenování?

Výzkum zjistil, ze nová vysetrení MRI byla presnejsí pri dokumentování sírení myelomu - a zda pacient reagoval na lécbu ci nikoliv - nez stávající testy. A nejen nové vysetrení je presnejsí nez bezné testy, jako jsou biopsie nebo krevní testy, ale také je rychlejsí - lékari dokází okamzite zobrazit výsledky.

V rámci studie, která se zabývala novou technikou skenování, bylo 26 pacientu vysetreno na celé telo pred a po lécbe. V 86% techto prípadu byli lékari schopni tyto kontroly proverit správne, zda pacienti reagovali na lécbu. V 80% prípadu byli lékari schopni správne identifikovat pacienty, kterí nereagovali na lécbu.

U 24 z 25 pacientu byli lékari schopni správne posoudit, jak omezený pohyb vody v tkáních byl zalozen na skenování.

S novým skenem doktori dokází detekovat rakovinu témer ve vsech kostech v tele, s výjimkou lebky. Lebka je obtízná oblast tela, která se vizualizuje v MRI vysetreních, casto v dusledku kovových zubních implantátu a výplní.

Dr. Faith Daviesová z The Royal Marsden NHS Foundation Trust, která provedla zkousky, je pozitivní o výsledcích výzkumu:

"Myelom muzeme ovlivnit kosti kdekoli v tele, coz je duvod, proc je tato studie tak dulezitá. Ukázali jsme, ze vysetrení MRI na celém tele muze presne sledovat, jak pacienti reagují na lécbu myelomem, coz umoznuje lékarum prijímat informovanejsí rozhodnutí. pokud lécba nefunguje, muze být pacient presunut na nové terapie, které by mohly být efektivnejsí mnohem rychleji. "

"Jedná se o malou studii, takze dalsím krokem bude vyzkouset technologii u více pacientu a vylepsit ji," ríká Dr. Davies. "V budoucnu doufáme, ze tento nový nástroj pomuze lékarum prodlouzit zivotnost více pacientu s myelomem."

V roce 2013, Zdravotní novinky dnes o dalsím vývoji v oblasti skenování rakoviny - tentokrát pomocí MRI a cukru.

Obézní dívky mají vyssí riziko MS

Obézní dívky mají vyssí riziko MS

Ackoli je vzácný stav roztrousenou sklerózou (MS) castejsí u nadváhy a obézních dívek, az do té míry, ze extrémne obézní dívky mají témer ctyrnásobné riziko vzniku neurologického onemocnení nebo jeho prekurzoru klinicky izolovaného syndromu (CIS). Toto bylo zjistení nové studie, jejíz autori nutí rodice konzultovat s lékarem, pokud by jejich obézní deti vyvinuly príznaky jako necitlivost a brnení.

(Health)

Killer rakoviny pankreatu vycnívá z pití bez koure

Killer rakoviny pankreatu vycnívá z pití bez koure

Kourení zpusobuje rakovinu. To víme. Nicméne, pokud jste tezký piják a skutecne predáte touhu po tabákových kourích, které casto pricházejí s nekolika koktejly, stále máte o 36% vyssí riziko úmrtí na rakovinu pankreatu. Odhaduje se, ze v roce 2010 bylo diagnostikováno více nez 43 000 osob ve Spojených státech s tímto onemocnením a 36 800 zemrelo z této nemoci.

(Health)