cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jak velký vliv má alkohol na plodnost zen?

I kdyz abstinencí od alkoholu je siroce doporucována pri pokusu o otehotnení, její presné dusledky pro plodnost zeny nejsou známy. Nová studie zverejnená v roce 2006 BMJ grafy interakce v nových detailech.
Nová studie podrobne zkoumá alkohol a plodnost.

Odhaduje se, ze 24% páru ve vyspelých zemích trvá déle nez 12 mesícu.

Protoze pití alkoholu je vsudyprítomnou soucástí moderního zivota, jeho vliv na plodnost má velký zájem.

Odhaduje se, ze 18,2 procenta amerických zen ve veku 18-44 let trpí nadmerným pitím (více nez ctyri nápoje v jednom posezení), trikrát za mesíc.

Více nez jeden nápoj denne behem tehotenství souvisí s nízkou porodní hmotností, poruchami fetálního alkoholového spektra a predcasným porodem.

Ovsem i kdyz je známo, ze alkohol ovlivnuje reprodukcní systémy muzu a zen a nenarozený plod, není jeho vliv na plodnost dobre pochopen

Rekonstrukce alkoholu a plodnosti

Oficiální pokyny ve Spojeném království, Spojených státech a rade dalsích zemí doporucují, aby se páry pri pokusu o otehotnení zdrzovaly alkoholu.

Ackoli je vyloucení alkoholu pri pokusu o otehotnení rozumné doporucení, souvislost mezi príjmem alkoholu pred koncepcí a casem, kdy otehotnela, nebyla podrobne zdokumentována.

Dosavadní výsledky studií zkoumajících vliv alkoholu na plodnost zen jsou v rozporu; nekteré odkazy na snízení plodnosti s nízkou az stredne silnou konzumací alkoholu, nekterí neprokázali zádnou korelaci a jiní stále vykazují mírné zvýsení plodnosti.

Tým dánských vedcu navrhl prípadnou kohortovou studii, která by znovu prezkoumala tuto asociaci.

Tým vyuzíval údaje ze 6 120 zen ve veku 21-45 let. Vsichni úcastníci byli ve stabilních vztazích a aktivne se snazili otehotnet. Zádný z nich nebyl zapojen do osetrení plodnosti.

Alkohol byl meren ve standardních porcích - 1-3, 4-7, 8-13 a 14 nebo více jednotek za týden; shromázdili také informace o specifickém typu alkoholu - piva, cerveného nebo bílého vína, dezertního vína nebo lihovin.

Úcastníci vyplnili dotazníky dvakrát za mesíc po dobu jednoho roku nebo az do koncepce; vedci je polozili otázky týkající se stavu tehotenství, uzívání alkoholu, menstruacních cyklu, frekvence pohlavního styku a kourení.

Celkem 4210 úcastníku (69%) dosáhlo behem studie tehotenství.

Merení dopadu alkoholu na koncepci

Zeny ve skupine nejvyssí konzumace alkoholu (14 jednotek nebo více týdne) mely 37 tehotenství v 307 cyklech a ti, kterí nepijí, meli 1 381 tehotenství v 8 054 cyklech. Tyto údaje se rovnají 18% poklesu pravdepodobnosti, ze zeny budou pocítat.

Autori uzavírají:

"Zdá se, ze konzumace méne nez 14 porcí alkoholu za týden nemá zádný vliv na plodnost. Zádný zretelný rozdíl ve fecundability nebyl pozorován úrovní spotreby piva a vína."

Kdyz byly druhy alkoholu - piva, vína, destilátu - zaznamenány, nebyly meritelné rozdíly ve schopnosti koncipovat.

Takze i kdyz rozdíl mezi skupinou bez alkoholu a skupinou 14 jednotek byl významný, nebyly zádné rozdíly mezi ostatními kategoriemi. Jak autori písí: "výsledky nepodporovaly úcinek konzumace alkoholu na mírnejsích úrovních (jedna az sedm porcí týdne)."

Clánek je zverejnen spolu s redakcním textem napsaným Dr. Annie Brittonovou z University College London, odborníkem na epidemiologii alkoholu; verí, ze výsledky "nabízejí jisté ujistení."

"Celková abstinence nemusí být nezbytná k maximalizaci míry koncepce [...], pokud je alkohol konzumován mírne, zdá se, ze to nemusí mít vliv na plodnost."

Dr. Annie Brittonová, pedagogicka, oddelení epidemiologie a verejného zdraví

Britton také skoncí s opatrností: "Bylo by vsak rozumné vyhýbat se nadmernému pití, a to jak kvuli potenciálnímu narusení menstruacního cyklu, tak také kvuli prípadnému poskození dítete behem pocátku tehotenství. Pokud se pár potýká s potízemi pri koncipování , má smysl pro oba partnery snízit jejich príjem alkoholu. "

Studie má urcité nedostatky. Prestoze zamestnávalo vysoký pocet úcastníku, pouze 1,2% zen se dostalo do skupiny s nejvyssí spotrebou alkoholu. Studie navíc nezohlednilo, jak a kdy byl konzumován alkohol, napríklad pití alkoholu ve srovnání s pravidelne rozmístenými nápoji po celý týden.

Dalsími obavami, které vznesli autori, je skutecnost, ze konzumace alkoholu nebyla merena. Vzhledem k tomu, ze je známo, ze alkohol ovlivnuje pocet spermií u muzu, mohlo to být dalsí vlivný faktor.

Jako pozorovací studie výsledky nemohou ukázat prícinu a úcinek; autori vyzývají k dalsímu výzkumu, který by potvrdil zjistení.

Prectete si o studii, která tvrdí, ze malý alkohol v tehotenství ohrozuje budoucí generace.

Predcasná menopauza, která nikdy nenarodila, muze zvýsit riziko srdecního selhání

Predcasná menopauza, která nikdy nenarodila, muze zvýsit riziko srdecního selhání

Na rozdíl od obecné víry, srdecní onemocnení není jen "muzský" problém; stav je hlavní prícinou úmrtí u muzu i zen. Nový výzkum zkoumá vazbu mezi zenskou reprodukcní historií a rizikem kardiovaskulárních onemocnení. Srdecní onemocnení není jen "muzský" problém. Nový výzkum zjistuje vazbu mezi reprodukcní dobou zeny a rizikem srdecního selhání.

(Health)

Botox pro inkontinenci mocových cest u MS nebo poranení páterních vláken, pozitivní stanovisko v Evrope

Botox pro inkontinenci mocových cest u MS nebo poranení páterních vláken, pozitivní stanovisko v Evrope

Irská rada pro lécivé prípravky vydala pozitivní stanovisko k Botoxu (botulotoxin typu A) pro lécbu inkontinence moce u dospelých s NDO (neurogenní detrusorovou nadmernou aktivitou), která je výsledkem neurogenního mocového mechýre v dusledku roztrousené sklerózy nebo stabilního poranení podkosteního míchy, Allergan Inc. oznámila.

(Health)